ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиПрактика компаніїДопомогли фізичній особі-підприємцю отримати стоматологічну ліцензію

Допомогли фізичній особі-підприємцю отримати стоматологічну ліцензію

Просмотров: 3248

Стоматологічна ліцензія для ФОП і найманого персоналу

В березні 2014 року в нашу компанію звернулась фізична особа-підприємець, яку цікавило отримання ліцензії на медичну практику. Після багатьох років роботи в медичних закладах, наш Клієнт захотів відкрити власний стоматологічний кабінет.

Діяльність планувалось здійснювати за спеціальностями “Терапевтична стоматологія” та “Ортодонтія”.

На момент звернення до нас, Клієнт вже отримав висновок Санітарно-епідеміологічної служби стосовно відповідності свого приміщення вимогам законодавства щодо здійснення медичної практики.

Крім лікарських спеціальностей, в висновку СЕС були зазначені також спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, а саме “Сестринська справа” та “Стоматологія”.

Робота з отримання ліцензії велася в двох напрямках: надання консультацій з приводу відповідності ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики та формування пакету документів для подачі в МОЗ на основі наданої Клієнтом інформації.

Так, нашими юристами були надані роз’яснення з приводу наявного обладнання, яке не в повній мірі відповідало вимогам щодо оснащення кабінету лікаря стоматологічного профілю. Окрема техніка була застарілою і Клієнт отримав рекомендації з приводу купівлі нової, яка б не викликала зауважень з боку МОЗ. Інше ж обладнання, а саме засоби вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній повірці не мали відповідних повірочних документів.

Також були надані консультації з приводу продовження договору оренди приміщення, який був правовою підставою для користуванням останнім.

Були роз’яснені вимоги стосовно таблички на фасаді приміщення стоматологічного кабінету.

В частині заповнення відомостей суб’єкта господарювання, ми в максимально короткі строки розробили увесь пакет документів, особливу увагу приділивши методам, які застосовуються у медичній практиці за заявленим спеціальностями, правильно склали графік роботи лікаря з урахуванням вимог трудового законодавства.

Оскільки у висновку СЕС були вказані і спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, в відомостях про наявність персоналу були вказані дані по найнятому ФОП персоналу. Оскільки строк дійсності свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації одного із співробітників, а саме медичної сестри, підходив до закінчення, наші юристи вказали на дану проблему Клієнту і пояснили, що на момент подачі документів в орган ліцензування документ вже буде недійсним, а відповідно слугуватиме реальною підставою для відмови з боку МОЗ. Тому до моменту отримання нового свідоцтва подача документів була відкладена.

Документи подавались Клієнтом особисто, але на фінальній стадії він довірив подачу платіжних документів нашим працівникам.

Після приведення у відповідність з чинним законодавством усіх аспектів діяльності майбутнього кабінету, документи були подані в МОЗ. Позитивне рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики було отримане в максимально короткі строки.


Просмотров: 3248
Пов'язана практика
Всі пов'язані публікації

Послуги по темі
даного матеріалу: Медична ліцензія
Доп. меню
Связанная практика Услуги по теме материала