Розробка договорів для стартапу в Україні

Вартість послуг:

від 35 000 грн
Юридичний супровід стартапу
6000
Консультація
Юридичний супровід стартап-проектів в Україні
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Стартапи, як і будь-який бізнес, працюють в сфері комерції, а тому переважна частина правовідносин між стартапом та залученими особами (інвесторами, контрагентами чи іншими бізнесами) будуть регулюватись відповідним договором.

На жаль, законодавство України не є сприятливим для розвитку стартапів та не передбачає необхідної кількості можливостей, які відкривають для стартапів іноземні юрисдикції. Однак, на початку стартапу, скоріш за все фаундери не будуть ризикувати коштами та створювати бізнес в інших юрисдикціях, а спробують свої сили в Україні. Тому для того, щоб стартапу вижити та вирости, потрібно розуміти, які саме можливості та механізми можна використовувати в Україні.

В даному випадку, детальніше розглянемо, які договори укладають стартапи (для загального розуміння, під терміном стартап ми розуміємо як вже існуючі стартапи, так і стартапи на етапі pre seed).

Тож, в цій статті ми детально розповімо про договори, з якими буде мати справу кожен стартап на перших етапах свого існування.

Цікаво: Як захистити унікальні ідеї та продукти стартапу в Україні?

Договори для врегулювання відносин між фаундерами стартапу

Договори, які будуть укладатись для стартапа, можна умовно розділити на декілька груп, залежно від особи, з якою вони будуть підписуватись.  

Напевно, найважливіші договори – це договори між засновниками стартапу.  Вони можуть укладатись на різних стадіях життєвого циклу стартапу. Так, на стадії ідеї між засновниками, швидше за все буде певна усна угода або певний action plan/term shirt з переліком того, що треба зробити та скільки це буде коштувати.

Як тільки стартап зростає, потрібно забезпечити регулювання відносин між засновниками. В Україні інструментами, якими можна допомогти стартапами, будуть корпоративні та договірні інструменти.

Корпоративні інструменти передбачають створення компанії, врегулювання правовідносин за допомогою статуту чи корпоративного договору.

Договірні інструменти – договори між засновниками, договори про спільну діяльність, партнерські договори тощо.

Для побудови міцного механізму роботи стартапу, рекомендуємо використовувати комбінацію договірних та корпоративних інструментів. Більш детально про корпоративні правовідносини ми вже розповідали тут.

Договори з працівниками та залученими особами стартапу

У випадку, якщо стартап залучає працівників або підрядників для виконання робіт або надання послуг, рекомендуємо укладати відповідні договори.

З працівниками необхідно укласти трудовий договір, в якому передбачити відповідні умови праці та обов’язки, які мають виконувати працівники. Рекомендуємо особливу увагу звертати на трудові договори з працівниками, для яких передбачено створення об’єктів інтелектуальної власності та на осіб на керівних посадах в компанії (CEO, CTO, CFO тощо).

Для наших клієнтів ми звертаємо особливу увагу на трудові договори з працівниками, оскільки неврегульовані або недостатньо якісно врегульовані правовідносини можуть призвести до трудових спорів та інших негативних наслідків.

Якщо необхідно залучити інших осіб для виконання певних робіт або отримання певних послуг, потрібно укладати з такими підрядниками відповідні договори. Наприклад, деякі роботи для стартапу можуть виконуватись періодично та не потребують постійного залучення відповідних спеціалістів. Це можуть бути послуги з тестування програмного забезпечення, юридичні послуги тощо.

Також з працівниками та іншими залученими особами рекомендуємо укладати договори про нерозголошення конфіденційної інформації та уникнення конкуренції (NDA, NCA).

Цікаво: ФОП vs Гіг-контракти в ІТ. Що вибрати?

Договори з інвесторами для залучення коштів для стартапу

Законодавство України, яке врегульовує інвестиційну діяльність, на жаль, не передбачає такої кількості договірних механізмів для залучення інвестицій як законодавство інших країн. Однак механізми залучення інвесторів в стартап можуть здійснюватися шляхом:

 • Інвестицій в статутний капітал компанії, отримання відповідної частки та прав в управлінні юридичною особою. 
 • Використання позик та кредитів для фінансування стартапу з метою отримання прибутку.
 • Створення спільних підприємств чи стартапів або реалізація проєктів.
 • Надання грантів чи інвестицій в обмін на продукт, права чи інші умови.

Всі ці варіанти можуть використовуватись в різних випадках і на різних стадіях розвитку стартапу. Однак важливо пам’ятати наступні поради юристів:

 • Всі правовідносини з інвесторами рекомендуємо узгоджувати та закріплювати відповідними договорами.
 • Права та обов’язки інвесторів повинні бути чітко визначені та збалансовані.
 • Інвестор може змінюватись або може змінювати свою політику, до цього потрібно бути готовим морально та юридично.

Нещодавно, до нас звернувся клієнт, який хотів виступити інвестором для одного з діючих підприємств, надати кошти для закупівлі відповідного обладнання та створення невеликого стартапу. Ми проаналізували ситуацію та допомогли інвестору правильно оформити договірні відносини зі стартапом та надати відповідні кошти для його розвитку. Тож, ми уклали відповідний договір позики, а придбане майно передали в заставу інвестору.

Цікаво: Оподаткування резидента Дія Сіті

Боргові інструменти для стартапу в Україні

Інвестори або інші особи можуть надати капітал або майно в кредит, позику, лізинг тощо.

Кредити та позики можуть надаватись інвесторами, банками, фінансовими установами та іншими особами для фінансування стартапу. Боргові інструменти передбачають бажання позичальника отримати певні вигоди та прибуток, тому кредити будуть передбачати певний відсоток за користування.  Позики можуть використовуватись безвідсотково. В будь-якому разі кредитор захоче повернення коштів та певну користь за їх використання.

Важливо! Договір позики або кредиту укладається в письмовій формі.

Досить цікавими інструментами, які активно використовуються за кордоном, є опціони та конвертовані позики.

Конвертовані позики (convertible note) передбачають надання інвестором коштів в обмін на отримання корпоративних прав в майбутньому (акції, частки в статутному капіталі тощо), якщо стартап буде вдалий, або повернення коштів з відсотком, якщо стартап «не виживе».

Законодавство не забороняє укладати такі угоди, однак можуть виникати певні складнощі з їх реалізацією на практиці, тому, краще проконсультуватись з юристом перед їх укладанням.

Також для фінансування витрат стартапу можуть використовуватись наступні інструменти:

 • Лізинг обладнання -  тобто оренда за правом викупу обладнання, що дозволяє поетапно сплачувати вартість майна та зменшує початкове фінансове навантаження.
 • Позичка – використання майна або коштів на безкоштовній основі.
 • Факторинг – переуступка права вимоги, за допомогою якого може здійснюватися заміна кредитора або придбання певного майна.
 • Банківські овердрафти – дозволяє використовувати кошти банку в короткостроковій перспективі у випадку відсутності власних обігових коштів.

В деяких країнах, при настанні певних умов, компанії можуть випустити цінні папери або похідні (деривативи) для залучення коштів. Однак в Україні такі інструменти для починаючого бізнесу практично недоступні.

Цікаво: Технопарки, Інкубатори, Бізнес ангели: що може допомогти стартапу злетіти?

Договори щодо розпорядження інтелектуальною власністю стартапу

Будь-який стартап передбачає створення інноваційного продукту, який тим чи іншим способом пов’язаний зі створенням або використанням об’єктів інтелектуальної власності (надалі – ОІВ).

Найбільш розповсюдженими інструментами для надання дозволу на використання ОІВ є ліцензії та ліцензійні договори, які дозволяють використовувати або надавати використання ОІВ третім особам.

Більш детально про ліцензії та ліцензійні договори тут.

Крім цього, стартап може використовувати торгові марки, створювати винаходи та корисні моделі. 

Варто пам’ятати, що майнові права на створені ОІВ повинні належати стартапу або стартап повинен мати можливість розпоряджатись такими об’єктами. Майнові права на ОІВ можуть набуватись стартапом на підставі договорів або бути внеском в статутний капітал. В будь-якому разі рекомендуємо, щоб стартап акумулював майнові права на ОІВ, оскільки це один з перших критеріїв, на який буде звертати увагу інвестор.

Цікаво: Ліцензійний договір та використання ліцензії в Україні

Договори з контрагентами та клієнтами стартапу

Стартап повинен мати контрагентів та клієнтів. Договори з клієнтами та контрагентами потрібно укладати в письмовій формі.

Існує велика кількість видів договорів, які стартап може укладати з клієнтами або контрагентами під час своєї діяльності.

Наші юристи рекомендують:

 1. Перевіряти свого контрагента. Зараз існує багато способів перевірити свого контрагента на предмет надійності та відповідності. Тому краще провести невеликий due diligence перед укладанням договору, що зменшить ризики співпраці з незнайомими контрагентами.
 2. Чітко фіксувати права та обов’язки сторін в договорі, а також строки, порядок надання послуг, порядок оплати та інші істотні умови договорів.
 3. Договори потрібно підписувати. Будь-які усні домовленості не захищають вас та ваш бізнес.

Ви можете пробувати розібратися з тим, як укладати кожен тип договору. Проте це час, кошти і завжди ризики помилитися. Ми пропонуємо вам не тільки процесійну розробку документів, а дещо більше. Ми пропонуємо вам допомогу кваліфікованих юристів, які допоможуть ще на етапі прийняття рішень для вашого стартапу.

Серед наших послуг:

 • перевірити контрагента, проаналізувати договір, надати консультацію клієнта щодо договору;
 • допомогти зрозуміти потребу стартапу та підібрати правильні механізми врегулювання; 
 • узгодити умови та скласти необхідний договір з урахуванням інтересів клієнта;
 • прийняти участь в узгодженні умов договору з контрагентом; 
 • внести зміни до договору, підготувати додаткові угоди, додатки, акти та інші документи до договору тощо.

Вартість юридичних послуг для стартапів можна дізнатися тут.

Ми сформуємо для вас саме той пакет послуг, що допоможе досягти ваших цілей та вирішити нагальні чи стратегічні проблеми.

Дата публікації: 28/02/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: