Трудові відносини між працівниками та резидентами ДіяСіті в Україні

Вартість послуг:

Договірна
Юридичний супровід IT-компанії
від 26 000 грн
Дія Сіті
Юридичний супровід IT-компаній
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Компанії, які отримали або планують отримати статус резидента Дія Сіті, мають переваги в:

 • оподаткуванні;
 • широкому спектрі використання іноземних механізмів управління фінансами;
 • розширених напрямках оформлення трудових відносин.

Саме про відносини з працівниками та підрядниками ми розповімо в даній статті.

Резиденти Дія Сіті мають можливість оформлення відносин з працівниками/виконавцями робіт на підставі таких форм договорів:

 • трудовий договір;
 • гіг-контракт;
 • договір про надання послуг/виконання робіт з ФОП або фізичною особою.

Кожен із запропонованих форм договорів має свої переваги та недоліки. Про це розповімо далі.

Наша компанія допомагає не тільки розібратися, в чому переваги та недоліки режиму Дія Сіті, але й допоможе зрозуміти, чи вигідно це саме для вашої компанії. Якщо так - ми допоможемо здійснити організований перехід на режим Дія Сіті для компанії та працівників.

Цікаво: Реєстрація ІТ компанії в Україні для іноземного інвестора

Яка відмінність між трудовим договором і гіг-контрактом?

Трудовий договір - документ, який визначає взаємовідносини між роботодавцем і працівником. Укладання трудового договору спричиняє виникнення трудових відносин.

Трудові відносини передбачають (не обмежуючись):

 • прийняття працівника на певну посаду;
 • виконання працівником роботи в межах посадової інструкції та задач поставлених керівництвом організації, з якою оформлені трудові відносини;
 • дотримання працівником трудового розпорядку;
 • виконання роботи працівником у визначеному роботодавцем місці та з використанням обладнання роботодавця;
 • отримання працівником заробітної плати відповідно до окладу та ставки зазначених в штатному розписі (не рідше 2-х разів на місяць);
 • право працівника на соціальні гарантії (щорічна оплачувана відпустка терміном 24 календарні дні, оплачуваний лікарняний та інше);
 • при втраті компанією статусу резидента Дія Сіті, трудові відносити не розриваються;
 • регулюються Кодексом законів про працю.

Гіг-контракт - різновид цивільно-правового договору, який регулює відносини між організацією (резидентом Дія Сіті) та гіг-спеціалістом.

Важливо! Гіг-контракт укладається виключно з резидентом Дія Сіті.

Відносини по гіг-контракту передбачають (не обмежуючись):

 • гіг-спеціаліст (фізична особа-виконавець робіт) виконує роботу та/або надає послуги замовнику - резиденту Дія Сіті;
 • резидент Дія Сіті виплачує винагороду за виконану роботу гіг-спеціаліста;
 • розмір винагороди та терміни виплати зазначаються в контракті;
 • резидент Дія Сіті забезпечує гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт (наприклад, може надавати обладнання та техніку, яка необхідна для надання послуг) та соціальні гарантії (щорічна оплачувана перерва в роботі терміном не менше 17 робочих днів, оплачуваний лікарняний та ін.);
 • місце виконання робіт обирається гіг-спеціалістом самостійно, якщо інше не передбачено контрактом;
 • можливість застосування NDA та NCA;
 • при втраті компанією статусу резидента Дія Сіті гіг-контракт вважається припиненим в останній день третього місяця наступного за місяцем втрати резидентства;
 • регулюються ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”.

Важливо! Гіг-контракти можуть заключатись не лише з фахівцями ІТ-напрямку, а й з працівниками, які здійснюють виконання певних функцій (займаючи певну посаду).

Цивільно-правовий договір (далі ЦПД) - договір, який регулює взаємовідносини між компанією та фізичною особою/ ФОПом. Даний договір оформляється при виконанні певних робіт / наданні послуг і не повинен мати жодних ознак трудових відносин.

Важливо! ЦПД зачасту оформлюється при здійсненні періодичних робіт або сезонної діяльності. Договір не може оформлюватись терміном на понад 3 місяці або мати постійний характер. В іншому випадку відносини будуть визнані трудовими. Тобто, якщо ви бажаєте “відійти” від соціальних гарантій (оплачувана відпустка, лікарняний і т.д.) і оформити з працівником договір ЦПД замість трудового або гіг-контракту (на термін більше 3-х місяців) - цей договір матиме податкові ризики.

Відносини по ЦПД передбачають (не обмежуючись):

 • виконавець здійснює роботу та/або надає послуги замовнику - резиденту Дія Сіті;
 • резидент Дія Сіті виплачує винагороду за виконану роботу виконавця;
 • результати робіт та терміни виконання обумовлюються договором;
 • розмір винагороди та терміни виплати зазначаються в ЦПД.

Договір надання послуг ФОПом - договір, який регулює взаємовідносини між компанією та ФОПом. Даний договір оформляється при виконанні певних робіт / наданні послуг і не повинен мати жодних ознак трудових відносин.

Відносини по договору ФОП передбачають (не обмежуючись):

 • виконавець здійснює роботу та/або надає послуги замовнику - резиденту Дія Сіті;
 • резидент Дія Сіті виплачує винагороду за виконану роботу виконавця;
 • результати робіт і терміни виконання обумовлюються договором та Технічним завданням і Актом наданих послуг / виконаних робіт;
 • розмір винагороди та терміни виплати зазначаються в договорі.

Цікаво: Оподаткування резидента Дія Сіті

Документальне оформлення трудових та гіг-відносин

Попри ряд відмінностей трудового договору та гіг-контракту, документальне оформлення багато в чому схоже.

Важливо! На відміну від трудового законодавства, типових форм, які повинні оформлятися між компанією і гіг-спеціалістом наразі немає. Але наші фахівці рекомендують розробити внутрішні документи, які можуть підтвердити факт виконання робіт по гіг-контракту.

Розповімо про перелік таких документів, на кожному етапі співпраці з працівниками/гіг-спеціалістами. 

Прийняття на роботу до резидента Дія Сіті/ початок роботи по гіг-контракту

1) Трудові відносини:

 • Штатний розпис;
 • Заява про прийняття на роботу;
 • Наказ про прийняття на роботу;
 • Трудовий договір;
 • Повідомлення про прийняття працівника на роботу (не пізніше ніж за день до початку роботи працівника);
 • Повідомлення територіального центру комплектування про прийняття військовозобов’язаного працівника на роботу;
 • Посадова інструкція;
 • Табель обліку робочого часу;
 • Розрахунково-платіжна відомість.

2)Правовідносини за гіг-контрактом:

 • Наказ про оформлення відносин по гіг-контракту;
 • Гіг-контракт;
 • Повідомлення про початок співпраці з гіг-спеціалістом (не пізніше ніж за день до початку заключення гіг-контракту);
 • Технічне завдання на виконання робіт;
 • Акт приймання-передачі виконаних робіт / наданих послуг.

Відпустка

1) Трудові відносини:

 • Графік відпусток;
 • Заява про надання відпустки;
 • Наказ про надання відпустки.

2) Правовідносини за гіг-контрактом:

 • Графік перерви від роботи гіг-спеціалістів;
 • Заява про надання оплачуваної перерви від виконання роботи;
 • Наказ про надання оплачуваної перерви від виконання роботи.

Звільнення від резидента Дія Сіті/ припинення дії гіг-контракту

1) Трудові відносини:

 • Заява про звільнення;
 • Наказ про звільнення;
 • Розрахунково-платіжна відомість (з інформацією про остаточний розрахунок з працівником)

2) Правовідносини за гіг-контрактом:

 • Письмове повідомлення про розірвання гіг-контракту;
 • Розрахунково-платіжна відомість (з інформацією про остаточний розрахунок з гіг-спеціалістом).

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що гіг-контракт більш гнучкий та дає можливість роботодавцю та фахівцю зафіксувати реальні умови виконання робіт.

Цікаво: Продажі ІТ продукту: послуга, роялті чи підписка?

Оподаткування виплат по трудовому договору та гіг-контракту

На законодавчому рівні було прийнято єдині правила оподаткування виплат резидентами Дія сіті по трудовому договору і гіг-контракту (незалежно від того, чи є резидент платником податку на прибуток на загальних підставах або використовує особливий режим оподаткування).

Дохід працівників / гіг-спеціалістів оподатковується:

 • 5% податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО);
 • 1,5% військового збору;
 • фіксований ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати (на 01.01.2023 р. мінімальний розмір ЄСВ складає 1474 грн).

Тобто, якщо працівник відпрацював повний робочий місяць на повну ставку з окладом 20 тис. грн або гіг-спеціаліст виконав послуги і згідно умов договору отримує винагороду в розмірі 20 тис. грн розрахунок виглядає наступним чином:

1) Нарахування заробітної плати / винагороди по гіг-контракту - 20 тис. грн

2) Утримання ПДФО і ВЗ:

 • 20 тис.грн *5% = 1 тис.грн
 • 20 тис.грн *1,5% = 0,3 тис.грн

3) Заробітна плата / винагорода по гіг-контракту до виплати: 20 тис.грн - 1 тис.грн - 0,3 тис.грн = 18,7 тис.грн.

В свою чергу, дохід працівників нерезидентів Дія Сіті оподатковувався за ставкою ПДФО 18% і сума виплати на руки склала б 16,1 тис.грн.

Цікаво: Платіжний календар ІТ-компаній в Україні

Бронювання працівників резидента Дія Сіті

Резиденти Дія Сіті мають можливість подачі заяви на бронювання 50% військовозобов’язаних працівників, з якими оформлені трудові відносини.

Важливо! Гіг-спеціалісти не підлягають бронюванню.

Перед подачею заяви на бронювання, резидент повинен переконатись чи відповідає він поняттю критичного бізнесу. А саме, чи відповідає якнайменше двом з наступних критеріїв:

 • сума податків, сплачених протягом звітного року, перевищує еквівалент 1,5 млн.євро;
 • сума надходжень в іноземній валюті на банківський рахунок (крім кредитів і позик) перевищує еквівалент 32 млн.євро;
 • компанія відноситься до переліку стратегічно значимої;
 • у компанії відсутня заборгованість з ЄСВ;
 • розмір середньої заробітної плати працівників (за останній квартал), які працюють по трудовому договору становить не менше середньої заробітної плати по регіону.

Якщо резидент відповідає 2-ом або більше критеріям, він має право подати звернення для бронювання працівників.

Резиденти Дія Сіті подають таке звернення в Міністерство цифрової трансформації України.

Документи, які подаються разом зі зверненням:

 • копії підтверджуючих документів відповідності критеріям (Довідка з податкової про відсутність заборгованості по ЄСВ / Довідка з банку про надходження коштів в іноземній валюті / Довідка по підприємству про середній розмір заробітної плати по підприємству та ін.);
 • копія податкової декларації з податку на прибуток за останній звітний період (разом з квитанцією про прийняття).

По результатах обробки звернення, Міністерство цифрової трансформації України видає рішення про відповідність або невідповідність резидента Дія Сіті до критично важливого бізнесу.

Якщо ж вашій компанії надали відповідність, наступним кроком є процес бронювання, який складається з наступних етапів:

 • формування списку військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню;
 • подання списку до Міністерства цифрової трансформації України;
 • перевірка Міністерством списку;
 • погодження списку з Генштабом;
 • прийняття рішення Мінекономіки про бронювання;
 • оформлення відстрочки;
 • отримання резидентом витягу про надання відстрочки працівникам;
 • подання повідомлення в територіальний центр комплектування про отримання працівниками відстрочки.

Цікаво: Як працевлаштувати іноземного ІТ фахівця в компанію резидента Дія Сіті в Україні?

Обмеження при оформленні відносин між резидентом Дія Сіті і ФОПами

Використання схеми оформлення взаєморозрахунків з ФОП - часте явище в ІТ компаніях. При отриманні статусу резидента Дія Сіті, можливість співпраці з ФОП залишається актуальною, проте виникають певні обмеження.

Резиденти Дія Сіті - платники податку на прибуток на загальних підставах (податок на прибуток 18% з фінансового результату), у яких річний дохід не перевищує 40 млн грн, можуть співпрацювати з ФОП без обмежень.

Для інших резидентів виплати на ФОП не повинні перевищувати:

 • 50% від загальних витрат попереднього року (обмеження вступає в силу з 2024 року);
 • 20% від загальних витрат попереднього року (обмеження вступає в силу з 2025 року);

Примітка: Протягом 2023 року діє перехідний період і обмеження розрахунків з ФОП не застосовуються.

Що буде з тими, хто перевищить ліміти?

Резиденти - платники податку на прибуток на загальній системі включають суми перевищення у фінансовий результат, відповідно виходять в “0” (послуги, отримані від ФОП, одночасно включаються в доходи і витрати).

Резиденти - платники податку на прибуток на особливому режимі оподаткування оподатковують суми перевищення 9% податку на прибуток.

Цікаво: Як прописати в договорі на створення програмного забезпечення передачу прав інтелектуальної власності на код?

Кейс фінансового розрахунку переваг і недоліків переходу на особливий режим оподаткування резидента Дія Сіті

Ми отримали запит від клієнта, який планує отримання статусу резидента Дія Сіті, щодо надання консультації про особливості оподаткування та організації фінансових процесів резидента.

Компанія планує стати резидентом Дія Сіті і визначається:

 • яких працівників на які договори переводити;
 • чи вигідно переходити на особливий режим оподаткування.

В штаті компанії нашого замовника працевлаштовано 3-и працівники за трудовими договорами та підписано 100 договорів на виконання ІТ-послуг виконавцями ФОПами.

Примітка: Договірна вартість робіт ФОП включає в себе розмір 5% єдиного податку, який сплачує ФОП в бюджет.

Для розрахунку фінансової вигоди нам необхідно знати планові річні показники:

 • план доходів;
 • план витрат (в т.ч. кому вони будуть виплачені: платнику єдиного податку або загальносистемнику);
 • план ФОТ (фонд оплати праці).

На жаль, клієнт не використовує методи повноцінного прогнозування та планування, тому ми здійснювали фінансову вигоду набуття статусу резидента Дія Сіті на особливому режимі оподаткування, спираючись на дані попереднього року. А саме - ми здійснили розрахунок, як змінились би податки, якщо з 2022 року клієнт отримав статус резидента Дія Сіті.

Фактично за 2022 рік компанія сплатила податків на загальну суму 1,6 млн.грн:

 • податок на прибуток - 1,2 млн.грн
 • податки з заробітної плати - 0,4 млн.грн.

Фактично за 2022 рік ФОПи сплатили податків на загальну суму 9 млн.грн:

 • єдиний податок - 6,9 млн.грн
 • ЄСВ в мінімальному розмірі - 2,0 млн.грн.

Загалом сума податків компанії і ФОП склала - 10,6 млн.грн.

Яку ж суму податків заплатила б компанія, що перебувала на особливому режимі оподаткування Дія Сіті?

Умова: Залишаємо виплати ФОП в розмірі 20% витрат минулого року. Інші працівники переводяться на гіг-контракт або трудовий договір.

За 2022 рік компанія могла б сплатити податків на загальну суму 10,4 млн.грн:

 • податок на прибуток - 0 млн.грн
 • податки з заробітної плати та гіг-винагороди - 10,4 млн.грн.

За 2022 рік ФОП могла б сплатити податків на загальну суму 0,6 млн.грн:

 • єдиний податок - 0,6 млн.грн
 • ЄСВ в мінімальному розмірі - 14 тис.грн.

Загалом сума податків компанії і ФОП склала - 11,0 млн.грн.

Розрахунки дають можливість оцінити, що компанії не вигідно застосовувати особливий режим оподаткування, так як розмір податків до сплати збільшиться на 400 тис.грн.

Ми порекомендували клієнту:

 • при набутті статусу резидента Дія Сіті залишитись на загальній системі оподаткування ще на рік;
 • протягом року, налагодити фінансове планування, яке дало б можливість розуміти фінансовий стан компанії на пів року/рік;
 • за 2 місяці до закінчення року здійснити розрахунок прогнозу податку на прибуток до сплати (з урахуванням фінансового планування).

Важливо! Ми навели лише 1 приклад, але фінансова вигода для кожного бізнесу розраховується в індивідуально.

Якщо ви бажаєте розрахунок фінансової вигоди при переході на ДіюСіті саме для вашого бізнесу - звертайтесь до нас!

Вартість послуг можна дізнатися тут.

Ми надаємо супровід реєстрації резидентом ДіяСіті та організуємо весь процес становлення нових правовідносин з вашими працівниками. 

Дата публікації: 23/03/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: