Стаття про території дії патенту. Спеціально для Юридичної газети

Юрист компанії "Правова Допомога" Литвин Альона підготувала для Юридичної газети матеріал про території дії патенту. 

Стаття була опублікована в №21 від 21 травня 2013 року.

Територія дії патенту на об’єкт промислової власності

Повний текст статті:

«Якщо в Україні цього технічного рішення ще не існує і воно незапатентоване, то, відповідно, можливо одержати патенті права, не зважаючи на те, що в інших країнах таке рішення вже відоме суспільству». Чи справді це так?

Статтею 4'bis «Паризької конвенції про охорону промислової власності» від 20 березня 1883 року (далі – Конвенція) встановлено: «патенти, заявки на які подані у різних країнах Союзу громадянами країн Союзу, є незалежними від патентів, одержаних на той самий винахід в інших країнах, які входять або не входять до складу Союзу. (2) Це положення треба розглядати без будь-яких обмежень, а саме в тому значенні, що патенти, заявки на які подані протягом строку пріоритету, є незалежними як з точки зору підстав визнання їх недійсними і припинення дії прав, так і з точки зору визначення нормального строку їх дії» (Україна приєдналась до згаданої Конвенції 25 грудня 1991 року).

Таким чином, дія патенту (патентних прав) має територіальний характер та розповсюджується виключно на територію тієї держави, якою було видано патент на визначений об’єкт промислової власності центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності (далі – Установа).

Проте, відсутність вже виданого Установою певної держави патенту не гарантує його отримання. Оскільки, відповідно до ст. ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зокрема ст. 6, ст. 465 Цивільного кодексу України та положень Конвенції, правова охорона виключних прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності виникає з моменту подання заявки на отримання патенту та діє протягом певного строку. Такий строк встановлюється Міжнародними договорами та національним законодавством держави до Установи якої було подано заявку. Моментом подання заявки вважається дата отримання Установою матеріалів, що відповідають вимогам національного законодавства, Конвенції, інших Міжнародних договорів.

Отже, можливість отримання патенту на певний промисловий об’єкт інтелектуальної власності може бути втрачена, навіть, якщо на момент подання заявки відсутні вже зареєстровані патентні права на такий об’єкт за іншою особою.

В контексті питання дії охорони інтелектуальних прав на об’єкти промислової власності, важливим є поняття пріоритету. Так, відповідно до ст. 4 A. Конвенції та 15 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн держав - учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності, чи правонаступник цієї особи, користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом встановленого Конвенцією строку. А отже, існування факту пріоритету стосовного визначеного об’єкта промислової власності може позбавити заявника права на отримання патенту на такий об’єкт.

Таким чином, хоча дія патенту на об’єкт немає міжнародного характеру, проте відсутність зареєстрованих патентних прав всередині країни не є гарантією його отримання.

Якщо у Вас виникли питання, зв'яжіться з нами

Дата публікації: 23/05/2013

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: