Як обчислювати термін в 12 місяців, щоб не виник обов'язок реєструватися платником ПДВ?

Податок на додану вартість (ПДВ) є одним з найефективніших нових податків, однією з найдохідніших частин держави і був введений в Україні спираючись на досвід країн Західної Європи.

Дана стаття присвячена порядку обчислення строку в 12 календарних місяців, протягом якого платникові податків необхідно не перевищувати встановлений законодавством ліміт в 300 000 гривень, для того, щоб не виникало зобов'язання реєструватися як платник ПДВ.

Оскільки існує як добровільна, так і обов'язкова реєстрація платником ПДВ, то перед підприємцями дуже часто постає питання як же обчислюється строк в 12 місяців, з моменту нового податкового періоду або з певного місяця.

Для того, щоб надати відповідь, в першу чергу необхідно провести аналіз трьох складових: хто є платником ПДВ, згідно із законодавством, що входить в поняття поставка товарів і послуг при обчисленні ПДВ, хто зобов'язаний і хто може стати платником ПДВ?

Хто є платником ПДВ, згідно із законодавством?

Відповідь на дане питання закріплена в положенні п. 180.1 ст. 180 ПК України, згідно з яким до платників ПДВ належать:

  • Особи, які здійснюють і планують здійснювати господарську діяльність та реєструються в добровільному порядку як платники ПДВ;
  • Будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, або особа зобов'язана зареєструватися (у разі перевищення обсягу доходу підприємця понад 300 000 гривень);
  • Особа, яка займається ввезенням товару на територію нашої держави (крім ввезення культурних цінностей, вироблених 50 і більше років тому);

Також, пунктом 180.1 статті 180 ПК України визначено перелік інших осіб, які зобов'язані утримувати ПДВ при настанні певних обставин.

Що входить в поняття поставка товарів і послуг при обчисленні ПДВ?

Відзначимо, що поставкою товарів, відповідно до положень п. 14.1.191 і 14.1.185 ПК України, є будь-яка передача права на розпорядження товаром від особи власника, в тому числі його продаж, обмін, дарування та поставка згідно з рішенням суду.

В свою чергу, поставкою послуг може бути будь-яка операція, що не є постачанням товарів або це інша операція, що тягне передачу права на об'єкти інтелектуальної власності або інші нематеріальні активи, а також є результатом надання послуг, що використовуються в процесі вчинення якоїсь дії (перевезення товару, консультаційні послуги).

Хто зобов'язаний, і хто може стати платником ПДВ?

Стати платником податку на додану вартість можна як на добровільних засадах, так і в обов'язковому порядку, в разі, якщо дохід перевищує встановлений законодавством ліміт.

Той підприємець, обсяг поставки товарів та (або) послуг іншим платникам ПДВ якого протягом останніх 12 місяців дорівнює в сукупності не менше, ніж 50 відсоткам загального обсягу всіх поставок, може зареєструватися в добровільному порядку платником ПДВ. Дану умова-обмеження було встановлено з прийняттям Податкового кодексу в 2010-му році.

Так, особи, які виявляють бажання зареєструватися як платник ПДВ, повинні відповідати вищезазначеним умовам.

Особливу увагу необхідно приділити обов'язковій реєстрації платника ПДВ, у зв'язку з тим, що недотримання норм законодавства може спричинити накладення санкцій.

Обов'язково зареєструватися як платник ПДВ необхідно особам, у яких сума від здійснення операцій з постачання товарів та (або) послуг, нарахована або перерахована на протязі 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Разом з тим, термін в 12 календарних місяців для обчислення ПДВ, ні в якому разі не можна порівнювати з податковим календарним роком, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня.

Для розрахунку ліміту в 300 000 гривень, особі необхідно відраховувати в зворотному порядку 12 календарних місяців. А для тих підприємців, які ведуть діяльність менше, ніж 12 місяців, розрахунковим періодом буде термін менше ніж 12 місяців.

У разі, якщо платники податків вже утримували ПДВ у період, який потрапляв на останні 12 календарних місяців, обсяг оподатковуваних операцій обчислюється без урахування податку на додану вартість. Обов'язково повинні бути підтвердження (докази) вже сплаченого ПДВ постачальниками. Сума доходу, отримана від поставки товарів і (або) послуг, повинна бути зменшена платником податку на суму утриманого ПДВ.

До платників фіксованого (єдиного) податку, які переходять на загальну систему оподаткування, застосовується розрахунок останніх 12-ти місяців, протягом яких вони перебували і на спрощеній системі оподаткування.

У разі, якщо у підприємця дохід за останні дванадцять місяців перевищив суму в 300 000 грн., з 11 числа місяця, наступного за місяцем, в якому було перевищення річного обсягу доходу з поставки товарів та (або) послуг, обов'язково необхідно зареєструватися як платник ПДВ.

Що стосується обчислення строку в 12 календарних місяців, то слід звернути увагу на те, що на законодавчому рівні не закріплений детальний порядок обчислення такого строку для розрахунку доходів, однак, як показує судова практика, необхідно розраховувати дохід починаючи з 1 числа першого календарного місяця та закінчуючи в останній день дванадцятого календарного місяця (напр., Постанова ВАСУ від 2 вересня 2013 №К / 9991/65057/11, Постанова Одеського апеляційного суду від 24 жовтня 2013 року по справі № 821/1062/13-а). Аналогічної позиції дотримується податкова інспекція при проведенні перевірки платника податків та складанні відповідного акту перевірки.

Звертаємо увагу, що у разі проведення перевірки податковою інспекцією та виявлення за результатами неї перевищення сукупного доходу за останні 12 календарних місяців, нараховується штраф в розмірі 25% від суми нарахованих податківцями, зобов'язань.

З наведеного випливає, що при обчисленні доходу з поставки товарів та (або) послуг необхідно постійно проводити розрахунок за останні 12 місяців. Також, у разі якщо обсяг доходу пішов у мінус, то на суму збитку необхідно зменшувати суму місячного сукупного доходу.

Дата публікації: 26/09/2014

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: