Як правильно скласти заповіт

Все більше громадян, з тих чи інших обставин, не бажають допускати спадкування свого майна за законом. Єдиним способом змінити встановлений законодавством порядок спадкування є складання заповіту. Але для того, щоб воля особи після його смерті була виконана, необхідно не тільки правильно скласти заповіт, що не викликає різночитань, а й подбати про те, щоб у майбутньому він не був визнаним недійсним.

Право на складання заповіту згідно ст. 1234 ЦК має тільки фізична особа з повною цивільною дієздатністю. При цьому слід враховувати, що підставою для визнання особи недієздатною або з обмеженою дієздатністю може бути тільки рішення суду, винесене до моменту складання заповіту. Але і за відсутності рішення суду про це, можливі суперечки щодо відповідності заповіту волі спадкодавця. Нами була розроблена юридична консультація, що висвітлює дане питання.

Адже як будь-яка інша угода, заповіт має бути вільним волевиявленням особи і відповідати його внутрішній волі. Тому за рішенням суду заповіт може бути визнано недійсним, якщо буде доведено, що в момент складання заповіту спадкодавець перебував в стані, коли він не міг розуміти значення своїх дій. Щоб уникнути цього (і при наявності побоювань щодо оскарження) можна перед складанням заповіту пройти психіатричну експертизу, довідку про результати якої прикласти до заповіту. Після цього навряд чи хтось наважиться оспорювати дієздатність заповідача при складанні заповіту.

Забезпечити відсутність інші «вольових» підстав для визнання заповіту недійсним (складання заповіту під впливом тяжкої обставини, обману, помилки та ін.), Навряд чи можливо. Але подбати про те, щоб підозр в цьому було якомога менше, можна. Наприклад, ще за життя повідомивши спадкоємців про складання заповіту з власної волі.

Заповіт є особистим розпорядженням фізичної особи на випадок своєї смерті (ст. 1233 ЦК). А тому згідно ч. 2 ст. 1234 ЦК складання заповіту через представника не допускається. Але якщо заповідач не може підписати заповіт сам, то згідно з ч. 2 ст. 1247 ЦК за його дорученням це може зробити інша особа. Заповіт також може бути на прохання заповідача записано з його слів нотаріусом (ст.1248 ЦК).

Заповіт має бути складеним у письмовій формі із зазначенням дати і часу складання. Відсутність дати або часу є підставою для визнання заповіту нікчемним (див. ухвалу ВСУ від 28.04.2010 № 6-15249св09).

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншою посадовою або службовою особою, яка має на це право (представником місцевої влади, головним лікарем, начальником СІЗО та інш.). У всіх випадках посвідчення заповіту особою, яка не є нотаріусом або чиновником місцевої влади, обов'язкова присутність не менше 2 свідків згідно зі ст. 1253 ЦК.

Складений заповіт згідно з ч. 4 ст. 1247 ЦК підлягає реєстрації в Спадковому реєстрі в порядку, визначеному постановою КМУ від 11.01.2011 № 491. Для цього заповідачу необхідно надати нотаріусу заяву про реєстрацію в день складання заповіту. Суперечності між датою складання заповіту та датою його реєстрації та / або датою посвідчення, як свідчить новітня судова практика, може служити підставою для визнання заповіту недійсним (див. рішення ВССУ від 27.04.2011 р. № 6-7184св11).

Якщо до форми заповіту вимоги досить серйозні, то його зміст може бути дуже різним. Заповідач може розпорядитися всім або частиною свого майна, заповідати його родичам або незнайомим особам, заповідати майно з заповідальним відказом, іншими обов'язками спадкоємця або з умовою.

Єдине, що не може заповідач - це позбавити спадщини осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Це малолітні, неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. Вони мають право, як мінімум, на половину того, що їм належить за законом.

Ну а для того, щоб спадкоємці не сварилися щодо заповіданого ним майна через неясність формулювань або різних підходів до їх тлумачення, текст заповіту найкраще узгодити з професійними юристами.

Цей матеріал подготували спеціалісти Юридичної компанії "Правова допомога".

Можливо Вам буде корисною послуга компанії "Реєстрація благодійної організації".

Дата публікації: 28/11/2011

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: