Які податки сплачує індустріальний парк в Україні в 2023 році?

Вартість послуг:

від 10 000 грн
Аналіз документів
Договірна
Повний супровід
Реєстрація індустріального парку
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Законодавство України активно удосконалюється з метою надання сприятливих умов для розвитку українського бізнесу та залучення інвестицій. Одним з таких напрямків є індустріальні парки.

Індустріальний парк – територія з розвиненою промисловою інфраструктурою, яка створена для здійснення господарської діяльності в сферах:

 • переробної промисловості;
 • переробки відходів (крім заборонених);
 • науково-технічної;
 • інформації та електронної комунікації.

Іншими словами, індустріальний парк – це промисловий простір, який будується та оснащується обладнанням для подальшого здійснення господарської діяльності сторонніми компаніями (учасниками/резидентами індустріального парку).

Індустріальні парки дають можливість здійснювати виробничу та наукову діяльність компаніям, які ще не досягли прибутків, але потребують створення власного виробництва.

Важливо! Для будівництва індустріального парку може виділятись не будь-яка територія, а лише землі придатні до промислового використання з загальною площею (або сукупною площею суміжних земель) в межах 10 – 1000 гектарів. Такі землі можуть бути як в приватній, так і в державній, комунальній власності. Залежно від власника землі, визначається ініціатор створення індустріального парку (органи державної влади місцевого самоврядування або приватна особа).

Наші фахівці зможуть допомогти вам вирішити питання з реєстрацією, отриманням дозвільних документів та повністю супроводжуватимуть процедуру створення індустріального парку.

Як ми вже зазначили, чинне законодавство створило максимально комфортні умови для розвитку індустріальних парків. Саме про це ми поговоримо в даній статті. Основне питання, яке ми сьогодні висвітлимо - це питання оподаткування та бухгалтерського обліку індустріальних парків в Україні.

Цікаво: Керуюча компанія для індустріального парку в Україні: вимоги та документи

Податкові переваги індустріального парку для їх учасників

Податкові пільги. 

Задля забезпечення конкурентоспроможності та сприятливих умов діяльності індустріальних парків, в червні 2022 року були внесені зміни до Податкового кодексу України, які визначають ряд преференцій для даного напряму діяльності.

Податок на прибуток індустріального парку.

Прибуток, отриманий учасником індустріального парку, від здійснення діяльності на його території, звільняється від оподаткування податком на прибуток на 10 років (термін 10 років починається з першого числа кварталу, який зазначається в заяві на отримання пільг).

Важливо! Для того, щоб отримати податкові пільги, індустріальний парк, на території якого учасник здійснює діяльність, обов’язково повинен бути включений в Реєстр індустріальних парків.

Примітка. Учасник – це компанія, яка:

 • зареєстрована на території індустріального парку;
 • набула право на об’єкт рухомого або нерухомого майна індустріального парку;
 • має укладений договір (з керуючою компанією) на здійснення господарської діяльності на території індустріального парку.

Не мають право на пільги:

 • юридичні особи з наявністю в капіталі частки юридичних осіб – організатори азартних ігор;
 • юридичні особи з наявністю в капіталі частки юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних зонах;
 • юридичні особи з наявністю в капіталі частки юридичних осіб, зареєстрованих в країнах, які не включені в перелік держав, які працюють на протидію отримання доходів незаконним шляхом.

Суми прибутків, вивільнених від оподаткування повинні використовуватись учасником лише для розвитку його бізнесу на території індустріального парку.

Важливо! Заборонено здійснювати розподіл вивільнених прибутків між засновниками бізнесу або спрямовувати їх на будь-яку діяльність крім розвитку.

Напрямки використання вивільнених коштів від оподаткування можуть бути:

 • оновлення матеріально-технічної бази з метою подальшого збільшення обсягу виробництва;
 • модернізація матеріально-технічної бази з метою оптимізації виробничої собівартості та/або зниження ціни готового продукту;
 • впровадження Lean-виробництва, застосування АІ та інших різних новітніх технологій;
 • інші способи покращення діяльності бізнесу.

Важливо! Учасник має право використати вивільнений прибуток протягом календарного року (тобто до 31 грудня року наступного за звітним). Не реінвестовані вивільнені прибутки підлягають коригуванню та оподаткуванню за ставкою 18%. Тобто, якщо ви не використали вивільнені від оподаткування кошти протягом року, необхідно подати в контролюючі органи уточнюючу декларацію з податку на прибуток і доплатити 18% податку.

Податок на додану вартість індустріального парку.

Операції з імпорту нового обладнання та комплектуючих виробів учасниками індустріальних парків, звільняються від оподаткування ПДВ. Тобто, при перетині обладнанням (комплектуючими виробами) митного кордону, учасники не повинні сплачувати ПДВ.

Обов’язкові умови для звільнення від оподаткування:

 • обладнання (комплектуючі вироби) повинно використовуватись виключно в межах індустріального парку;
 • обладнання (комплектуючі вироби) повинно відповідати визначеному переліку УКТЗЕД;
 • обладнання (комплектуючі вироби) повинно бути новим (не бути у використанні);
 • між датою виготовлення обладнання (комплектуючих) і датою перетину митного кордону має бути термін не більше 3 років;
 • обладнання (комплектуючі) протягом 5-ти років, не повинні передаватись в оренду, лізинг або на інших умовах передачі у використання третім особам.

Мито для індустріального парку.

Відповідно до ПДВ-умов при перетині митного кордону учасники не сплачують мито за імпортне обладнання та/або комплектуючі вироби.

Місцеві податки для індустріального парку.

Податковим кодексом передбачено можливість надання пільг індустріальним паркам зі сторони місцевих органів самоврядування, а саме:

 • зниження ставок земельного податку, або встановлення на певний період нульової ставки;
 • зменшення розміру орендної плати;
 • зниження ставок податку на нерухоме майно.

Важливо! Пільги на місцеві податки мають змогу отримати лише ті індустріальні парки, які розташовані на земельних ділянках, по яким виконано нормативну грошову оцінку.

Якщо ви маєте сумніви, щодо можливості застосування до вашого бізнесу тих чи інших пільг – наші спеціалісти допоможуть вам.

Бізнес-модель роботи індустріального парку відрізняється від традиційного бізнесу. Робота індустріального парку здійснюється через організацію взаємодії:

 • ініціатора створення - органи державної власності або фізична/юридична особа-власник земельної ділянки;
 • керуючої компанії - юридична особа, на яку покладено функції розвитку і девелопменту індустріального парку;
 • учасників - суб’єкти господарської діяльності, які вступають в господарські відносини з керуючою компанією.

Відповідно до даної схеми,кожен суб’єкт виконує певні функції, отримує дохід та несе витрати.

Цікаво: Концепція індустріального парку в Україні: як підготувати?

Особливості бухгалтерського обліку ініціатора індустріального парку

Ініціатор індустріального парку є власником земельних ділянок та передає їх в оренду керуючій компаній.

Відповідно, в ініціатора земельна ділянка знаходиться на балансі компанії. Враховуючи, що земельна ділянка здається в оренду, вона повинна обліковуватись на балансі в складі Інвестиційної нерухомості (рахунок бухгалтерського обліку 100).

Амортизація інвестиційної нерухомості обліковується на 135 рахунку бухгалтерського обліку «Знос інвестиційної нерухомості».

Доходи, отримані від здачі в оренду земельної ділянки, обліковуються (за загальними правилами) на бухгалтерському рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з одночасним визнанням собівартості. Собівартість орендної плати визначається на основі калькуляції, яка включає: амортизаційні відрахування та інші витрати, пов’язані зі здачею в оренду ділянки.

Звітність і податки ініціатора:

Податок на землю індустріального парку.

Власники земельних ділянок зобов’язані сплачувати податок на землю (щомісячні авансові внески) та подавати в контролюючі органи відповідну декларацію (1 раз в рік).

Податок визначається виходячи з нормативної грошової оцінки землі та ставки податку, який встановлюються місцевими органами самоврядування.

ПДВ.

Від оподаткування ПДВ звільняються:

 • операції зі здачі в оренду земельної ділянки (якщо на ній відсутній об’єкт нерухомого майна);
 • операції зі здачі в оренду земельних ділянок, які належать державі або територіальній громаді (якщо кошти в повній мірі надійшли в бюджет).

Важливо! Якщо земельна ділянка передається в оренду з об’єктом нерухомості (який знаходиться на ній) - операція оподатковується за загальними правилами (20% ПДВ).

Податок на прибуток.

Оподаткування діяльності ініціатора податком на прибуток здійснюється на загальних підставах. Ініціатор сплачує 18% податку на прибуток з отриманого фінансового результату та здійснює річне або квартальне звітування Декларацією з податку на прибуток.

Цікаво: Земля для індустріального парку в Україні: яку землю можна використовувати?

Особливості бухгалтерського обліку керуючої компанії індустріального парку

Зазвичай керуюча компанія здійснює функції розвитку індустріального парку. Додатковими функціями керуючих компаній можуть бути:

 • надання консультаційних послуг учасниками;
 • допомога в отриманні дозволів та юридична підтримка;
 • залучення інвестицій для виробничих потреб;
 • проєктування приміщень, будівництво та введення будівель в експлуатацію;
 • пусконалагоджувальні роботи;
 • та інше.

Кожен напрям діяльності керуючої компанії має відповідні принципи відображення в бухгалтерському обліку, а саме:

Оренда земельної ділянки індустріального парку.

Орендована земельна ділянка обліковується на бухгалтерському рахунку обліку 01 «Орендовані необоротні активи».

Витрати на оплату оренди відносяться до витрат компанії.

Передача земельної ділянки в суборенду.

Суборенда земельної ділянки між керуючою компанією і учасниками здійснюється на підставі договору суборенди.

Облік доходів від суборенди (за загальними правилами) на бухгалтерському рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з одночасним визнанням собівартості.

Будівництво об’єктів індустріального парку з метою їх подальшої здачі в оренду чи продажу.

Витрати на будівництво об’єкта накопичуються на бухгалтерському рахунку обліку 151 «Капітальне будівництво».

Примітка. Девелопмент може здійснюватись як власними силами, так і з залучення підрядних компаній.

Введення в експлуатацію об’єкта нерухомості (на основі дозвільних документів) супроводжується переведенням об’єкту на рахунок обліку 103 «Будинки і споруди». В момент передачі об’єкта в оренду - керуюча компанія здійснює нарахування амортизації та відносить її до суборендних витрат.

Примітка. Якщо об’єкт утримується для подальшого продажу, він підлягає переведенню в склад відповідних об’єктів утримуваних для продажу (бухгалтерський рахунок 286).

Надання інших послуг керуючою компанією здійснюється за загальними принципами бухгалтерського обліку.

Доходи визнаються операційними доходами та обліковуються на бухгалтерському рахунку 703.

Витрати накопичуються на 231 рахунку відповідної аналітики і відносяться в собівартість (903 рахунок бухгалтерського обліку) з одночасним визнанням доходу.

Важливо! Облік доходів і витрат повинен здійснюватись з детальною аналітикою. Метою аналітики є можливість простого визначення та аналізу фінансових показників діяльності.

Звітність і податки керуючої компанії:

Земельна орендна плата.

Орендарі земельних ділянок (якщо земля належить державі або місцевим громадам) зобов’язані сплачувати податок за оренду земельної ділянки (щомісячні авансові внески) та подавати в контролюючі органи відповідну декларацію (1 раз в рік).

Розмір плати встановлюється договором.

ПДВ.

Операції діяльності керуючої компанії підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%.

Важливо! Операції з суборенди землі також оподатковуються ПДВ, оскільки кошти за оренду зараховуються не в бюджет, а на рахунок керуючої компанії.

Податок на прибуток.

Податок на прибуток керуючої компанії визначається із загальних принципів оподаткування (аналогічно ініціатору) та розраховується як 18% від отриманого керуючою компанією фінансового результату.

Залежно від бізнес-моделі ініціатора і керуючої компанії операції можуть бути ширші за перелік зазначених. Також можуть бути застосовані особливості оподаткування окремих операцій. 

Ми пропонуємо повний комплекс послуг для підприємців, які мають бажання створити індустріальний парк в Україні. Починаючи від аналізу можливості такого створення, аналізу наявної земельної ділянки та розробки Концепції. 

Наші фахівці можуть здійснити прогнозування оподаткування для вашої моделі бізнесу, та почати із створення фінансової моделі. Це вже на старті дасть вам можливість з'ясувати, наскільки прибутковим буде ваш проект, та чи вигідний він саме для вас.

Вартість реєстрації індустріального парку тут.

Все про бухгалтерський облік в Україні тут.

Дата публікації: 14/12/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: