Ліцензія для приватного реабілітаційного центру в Україні

Наразі одним із найпопулярніших завдань в медичній юриспруденції є питання узаконення медичної практики із реабілітації, адже така діяльність недосконало регульована законодавцем, та на практиці вимагає кваліфікованого юридичного супроводу.

Узагальнюючи, реабілітація - це сукупність різних заходів, спрямованих на задоволення потреб особи, яка зазнала обмеження звичайного функціонування через погіршення стану здоров’я чи старіння. Реабілітація також може бути застосованою до осіб, для яких існують реальні ризики виникнення таких обмежень у майбутньому.

Реабілітаційна допомога може здійснюватися в наступних формах:

Як частина закладу охорони здоров’я:

 • Кабінет з реабілітації;

 • Реабілітаційне відділення;

 • Реабілітаційний підрозділ;

Як окремий заклад:

 • Реабілітаційний заклад.

Відкриття реабілітаційних закладів - це не звичайний проект з відкриття клініки. Такий заклад потребує наявності як медичного, так і не медичного персоналу та обладнання, в залежності від переліку послуг, які ви плануєте надавати. Знадобляться приміщення та спеціалісти для масажу, оздоровчих процедур різного типу, фізкультури, а також медичних маніпуляцій тощо. 

Все це вимагає чіткої організації та розуміння того, де немедичні послуги переходять в медичні, та які вимоги до приміщення та персоналу будуть у МОЗ відповідно до видів реабілітаційних послуг.

Якщо ви хочете зрозуміти не як це зробити, а хто зможе взяти відповідальність за процес на себе – звертайтесь до нас. Медична ліцензія з нами це:

 • Наша відповідальність за результат. Ми беремося за завдання будь-якої складності – МРТ, внесення змін для держлікарень понад 300 лікарів, телемедицину тощо.
 • Усі складові послуги в одному місці: Акт СЕС, метрологія, акредитація, зміни в ліцензії, ЄСОЗ, НСЗУ, робота з 309 постанови, навіть планування медичного бізнесу. Працюємо з усіма регіонами України.
 • Надійність. Кожен другий клієнт повертається до нас знову за додатковими послугами чи розширенням бізнесу. Тому що ми гарантуємо безпеку, чесність та результат.
 • Досвід юриста понад 15 років. Лише за останні 3 роки ми отримали понад 80 ліцензій. З нами цікаво, бо ми знаємо усі відповіді. І точно знаємо, що робити навіть якщо на старті не всі ваші документи в ідеальному стані.

Цікаво: Організація роботи з лікарськими препаратами в клініці

Реабілітаційний центр: ліцензування медичної практики

Базовий процес отримання медичної ліцензії для надання реабілітаційних послуг

Незалежно від форм реабілітаційної діяльності, узаконення такої практики складається з наступних етапів:

 • Перевірка «відповідності» приміщення та адаптування приміщення до вимог санітарного законодавства;

 • Експлікація площ приміщення;

 • Структурування діяльності, затвердження рішень адміністрації закладу щодо планування бізнесу;

 • Проведення лабораторних досліджень приміщення та санітарно-епідеміологічного обстеження приміщення;

 • Ліцензування впровадження господарської діяльності з медичної практики;

 • Розробка пакету документів із юридичного супроводу господарської діяльності з надання реабілітаційних послуг.

Також незалежно від форми діяльності, реабілітація в сфері охорони здоров’я може здійснюватися виключно за наявності ліцензії на медичну практику

Медичній ліцензії згідно зі списком етапів передують інші юридично значущі дії, правильність виконання яких дозволяють побудувати юридично-безпечний бізнес. Такі дії не залежать від того, чи у Клієнта є ліцензія на медичну практику, адже вони обов’язкові під час розширення медичної ліцензії та під час відкриття нової. Розіб'ємо вимоги на умовні блоки.

Приміщення для медичного реабілітаційного закладу

На основі побажань Клієнта юристом оцінюється придатність приміщення до медичної практики із реабілітації. В Україні є низка підзаконних нормативних актів, дотримання яких є обов’язковими для реабілітаційної діяльності. 

Для кожної з медичних спеціальностей є окремі вимоги щодо оформлення приміщення (площі, обладнання, освітлення, мікроклімат, якість води та інше), обладнання (технічний мінімум для робочого місця спеціаліста, тобто відповідність до медичних маніпуляцій фахівця та до табеля матеріально-технічного оснащення кабінета), працівників (медичного та допоміжного персоналу). 

Розглянемо як приклад вимоги для приміщення реабілітаційного закладу, що буде надавати медичні послуги після поранень чи травм. Вимоги до площ приміщень встановлюються виходячи з наступного мінімуму площ для кабінетів:

 • електролікування та світлолікування - загальною площею не менше 12 кв.м. та з урахуванням 6 кв.м. на 1 кушетку. Додатково необхідно включити приміщення для обробки прокладок площею кв.м.;

 • теплолікування – загальною площею не менше 12 кв.м. та з урахуванням 6 кв.м. на 1 кушетку. Додатково необхідно включити приміщення для розігрівання парафіну і озокериту площею 8 кв.м.;

 • групових інгаляцій - загальною площею не менше 24 кв.м. та з урахуванням 4 кв.м. на 1 місце;

 • кисневої терапії - загальною площею не менше 12 кв.м. та з урахуванням 4 кв.м. на 1 місце;

 • грязелікування - загальною площею не менше 12 кв.м. на 1 кушетку, кабіна для роздягання по 2 кв.м. з урахуванням вимог 2 кабіни на 1 кушетку, душову кабіну по 3 кв.м. з урахуванням 1 душова на 1 кушетку;

 • зали фізичної терапії та кабінет для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги, наприклад, для масажу - загальною площею не менше 12 кв.м. та з урахуванням 8 кв.м. на 1 кушетку;

 • травматолога – 15 кв.м.;

 • тощо.

Залежно від намірів надавати амбулаторну чи стаціонарну реабілітаційну допомогу, структура закладу також будується відповідно до строгих вимог обов’язковості кабінетів та приміщень. Наприклад: 

 • для амбулаторії - наявність профільних кабінетів для амбулаторного прийому фахівцями з реабілітації; 

 • для стаціонару – наявність ліжко-місць цілодобового перебування або перебування в умовах денного стаціонару. 

Структура реабілітаційного відділення може включати:

 • кабінет завідувача відділення;

 • ординаторська лікарів фізичної та реабілітаційної медицини;

 • протокольний кабінет;

 • кімната для молодших спеціалістів відділення з медичною освітою;

 • кабінет асистивних технологій;

 • приміщення для проведення фізичної терапії;

 • кабінет ерготерапії;

 • кабінет для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги з терапії мови та мовлення;

 • кабінет для надання індивідуальної психологічної допомоги;

 • приміщення або територію для навчання візковим навичкам;

 • приміщення для проведення протезування;

 • тощо.

Визначення комплексу послуг закладу

Кожна спеціальність також дозволяє самостійно визначати комплекс послуг і особливостей медичної практики. Такий комплекс обов’язково затверджується адміністрацією закладу та регулюється внутрішньою документацією закладу, наприклад: 

 • Положенням про реабілітаційний заклад чи заклад, у якому є окреме реабілітаційне відділення, підрозділ; 

 • Правилами внутрішньо-трудового розпорядку;

 • Порядком обслуговування пацієнтів;

 • Положенням про амбулаторну реабілітаційну допомогу тощо. 

Також цей комплекс обов’язково відображається в документах, що подаються до МОЗ України для отримання ліцензії, а саме в Відомостях суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. 

Наприклад, Клієнт за власним рішенням може включити в структуру закладу кабінети масажу, штучного мікроклімату, водо-, грязе-, електро-, світло-, та теплолікування, фітотерапії, басейни, спортивні зали та інше. 

Визначення спеціалізації реабілітаційного закладу

Основа реабілітаційної діяльності закладу може бути побудована навколо фізичної та реабілітаційної медицини, тобто впровадження центром реабілітаційного сервісу та послуг, включаючи: 

 • медичну профілактику; 

 • діагностику та лікування; 

 • управління реабілітацією осіб, які потребують або можуть потребувати реабілітаційної допомоги.

Суб’єкт, що планує надавати реабілітаційні послуги, може мати чинну медичну ліцензію за лікарською спеціальністю «фізична та реабілітаційна медицина», а в штаті працівників – лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини. Така посада та спеціальність з’явились в сфері охорони здоров’я України наприкінці 2016 року, що є відносно новизною для лікувального законодавства України, а тому потребує досконалого юридичного супроводу.

Непрофільними, але дотичними, спеціальностями для реабілітаційних послуг є: 

 • «медична психологія»; 

 • «психотерапія»; 

 • «психіатрія»; 

 • «дитяча психіатрія»; 

 • «народна та нетрадиційна медицина»; 

 • «сестринська справа». 

Також спеціальностями, що відповідають цілям реабілітаційного центру та роботі професіоналів в галузі медицини є: 

 • «фізична терапія» (медична практика фізичного терапевта, асистента фізичного терапевта);

 • ерготерапія (медична практика ерготерапевта, асистента ерготерапевта). 

Але важливо наголосити, що такими спеціальностями ліцензійна діяльність із реабілітації не обмежена. Складність питання випливає з того, що усі медичні спеціальності передбачають надання реабілітаційних послуг пацієнту.

Цікаво: Розробка договорів для клініки

Отримання ліцензії для реабілітаційного закладу в Україні

На практиці до нас звертались Клієнти, які хоч і мають чинну ліцензію з медичної реабілітації, однак така ліцензія або не відповідає реаліям закладу, або складена без розробки та затвердження внутрішньої документації закладу. 

Непоодинокими є також випадки впровадження телереабілітації без ліцензування телемедицини, тобто відсутність відповідного кабінету в структурі закладу та невідповідність експлікації приміщення для такого виду медичної допомоги. Такі ситуації є порушенням ліцензійних умов та є підставою для призупинення ліцензії, накладення штрафу або навіть анулювання ліцензії. 

В таких випадках робота юриста включає адаптування інформації зазначеної в документах, що подавались для видачі ліцензії, та розробку внутрішньої документації, що відповідатиме ліцензії та самій господарській діяльності закладу.

Правильне ліцензування реабілітаційних послуг – фундамент, на якому базується медичний бізнес. Саме тому до питання ліцензування реабілітаційних послуг необхідно підходити з максимальною відповідальністю, та з урахуванням:

 • усіх ризиків невідповідності рішень адміністрації; 

 • структури закладу; 

 • документації закладу; 

 • ліцензії та вимогам законодавства України.

Адже будь-яка невідповідність тягне за собою репутаційну шкоду, ризики порушення прав споживачів, адміністративну та цивільну відповідальність, та не в поодиноких випадках – кримінальну відповідальність.

Ми пропонуємо вам процесійну розробку алгоритму отримання потрібної ліцензії для відкриття реабілітаційного закладу обраного вами типу. Ми допоможемо не тільки з підготовкою документів, але й з розробкою структури самого закладу та документації, що буде надалі використовуватися в роботі установи. Вартість наших послуг тут.

Не знайшли відповідь на своє питання?

Все про отримання ліцензії на медичні послуги тут.

Дата публікації: 31/05/2022

Вартість послуг:

від 18 000 грн
1-3 спеціальності
від 18 000 грн
Внесення змін
від 26 000 грн
Понад 3 спеціальності
Ліцензія на медичну практику
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: