Податкові пільги для інноваційних стартапів

Спеціальні вимоги, які пред'являються до підприємства відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», ускладнюють фінансову підтримку IT-стартапів та інших перспективних проектів. Часто особи, які реалізують прогресивну бізнес-ідею у сфері інформаційних технологій, не мають спеціальних знань і часу для реєстрації інноваційного проекту. Тому важливе регулююче значення набувають податкові пільги для суб'єктів підприємництва, які займаються інноваційною діяльністю.

Основним нормативно-правовим актом, який визначає порядок надання та застосування пільг по податках, є Податковий кодекс України.

При цьому, в Податковому кодексі немає поняття «інноваційне підприємство» і податкові пільги визначаються конкретним видом діяльності суб'єкта господарювання. В даний час, підприємства інноваційної сфери, залежно від виду здійснюваної господарської діяльності, можуть отримати пільги з ПДВ та податку на прибуток, а в деяких випадках і плати за землю.

На сьогодні Податковий кодекс України передбачає тимчасову (до 01.01.2023 р) пільгу з ПДВ для операцій з постачання програмної продукції. До даної продукції відносяться результати комп'ютерного програмування, в т.ч. інтернет-сайти і он-лайн сервіси. Отже, IT-стартап в даній інноваційній сфері звільняється від сплати ПДВ. Пільга з податку на прибуток для суб'єктів індустрії програмної продукції полягає в застосуванні зниженою (5%) ставки. Слід зазначити, що відповідно до Податкового кодексу даний суб'єкт повинен бути зареєстрований контролюючими органами в якості платника, який використовує особливий порядок оподаткування. Для цього, СПД повинен відповідати певним критеріям впродовж чотирьох останніх звітних періодів (кварталів), а саме:

- питома вага доходів від здійснення господарської діяльності з реалізації товарів (робіт, послуг) в індустрії програмної продукції становить не менше 70% всіх отриманих доходів;

- первісна вартість основних засобів або нематеріальних активів перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) періоду;

- у суб'єкта господарювання відсутня податкова заборгованість;

- щодо СПД не прийнято рішення про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Для нових суб'єктів індустрії програмної продукції, які здійснюють діяльність не менше двох повних звітних кварталів до дня подання заяви про реєстрацію як платника, що використовує особливий порядок оподаткування, дозволяється застосовувати показники господарської діяльності за час фактичного функціонування.

Особливу увагу Податковий кодекс приділяє видам діяльності, які відносяться до індустрії програмної продукції і відповідно дають право на податкові пільги. До таких видів відносяться видання програмного забезпечення; комп'ютерне програмування, в тому числі розробка баз даних та веб-сайтів; консультування з питань інформатизації; діяльність з управління комп'ютерним обладнанням; створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, мереж і систем, створених на основі інформаційних технологій; обробка даних і розміщення їх на веб-вузлах і пов'язана діяльність з базами даних. Відповідно, основні форми IT-стартапів, що використовують сучасні інформаційні технології, матимуть пільги з податку на прибуток.

Разом з тим, деякі норми Податкового кодексу, визначають застосування пільг в конкретних сферах діяльності, в яких можуть працювати стартапи. Наприклад, від оподаткування ПДВ звільнено операції з імпорту обладнання, яке діє за рахунок відновлюваних джерел енергії та технічних засобів, які використовуються для виробництва альтернативних видів палива. Відповідно, якщо планований стартап буде діяти в даних сферах енергетики, то він, при здійсненні перерахованих вище операцій, буде звільнений від нарахування та сплати ПДВ. Від сплати податку на прибуток звільнені СПД, які здійснюють діяльність з виробництва біопалива, електричної та теплової енергії з використанням біопалива.

Крім того, для підприємств, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, використовується знижена ставка плати за землю. Вона становить 25% стандартної ставки за умови, що на земельній ділянці розташовані необхідні для вироблення електроенергії техніка та обладнання.

Таким чином, пільгове оподаткування залежить від конкретного виду інноваційної діяльності.

Оскільки інноваційні стартапи часто пов'язані з розробкою програмного забезпечення, Вас також може зацікавити наш матеріал про податкові пільги в діяльності програмістів.

Дата публікації: 15/12/2014

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: