Чому за рекламу приватної медичної практики можуть відправити позов до суду? Як просувати свою компанію, не порушуючи законодавство?

 • Як правильно визначити тип медичного закладу?
 • Вимоги законодавства до назви ФОП, які здійснюють медичну практику
 • Наслідки неправильного позиціонування медичного закладу

Найпоширеніше питання наших клієнтів щодо просування медичних послуг це: які вимоги до найменування приватної практики?

Наші юристи дослідили нормативну базу і судову практику, а також відповіли на питання, у яких випадках можна називатись «клініками», і «медичними центрами», а коли таке позиціонування може викликати інтерес з боку контролюючих органів.

Цей матеріал буде корисний і медичним закладам, які функціонують в формі юридичної особи (далі - ЮО), і практикуючим фізичним особам-підприємцям (далі ФОП), які помилково розміщують недостовірну інформацію при рекламуванні своїх послуг.

Види медичних закладів

Згідно ст.3 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» заклад охорони здоров'я - це юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та залучає для цього необхідних медичних працівників.

З цього випливає, що закладом охорони здоров’я може бути тільки ЮО (будь-якої організаційно-правової форми), яка має ліцензію та штат медичних працівників.

Види ЗОЗ, які найчастіше використовуються в медичному бізнесі: клініка і медичний центр. Звернемось до п.9 Наказу «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я». Відповідно до цього нормативного акту клініка - це лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я, який не  менше, ніж на 50 відсотків використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії), вищих медичних навчальних закладів   (ВМНЗ)  ІІІ,  ІV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів і спільної роботи із забезпеченням лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і  підвищенням кваліфікації медичних кадрів та проведення та впровадження  в практику медичних наукових досліджень.

В свою чергу під медичним центром Наказ розуміє лікувальний заклад або його структурні підрозділи (диспансери, пологові будинки та ін.), які виконують функцію закладу з організації, і надання медичної і медикаментозної допомоги населенню.  

Отже:

 1. ЮО можуть називатись клініками лише тоді, коли надають 50% своєї бази (або більше) для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів вищих медичних навчальних закладів. Медичний центр  (при ідентичному функціоналі), розміщувати навчальні та інші підрозділи не зобов’язаний.
 2. ФОП, які проводять господарську діяльність з медичної практики, не можуть називатись «клінікою» та «медичним центром», оскільки тільки юридичні особи можуть використовувати ці назви.

Чому це важливо?

 1. неправильне просування послуг може трактуватись як порушення ліцензійних умов і потім призвести до штрафів та навіть до анулювання ліцензії;
 2. розміщення рекламних вивісок та інших форм реклами з недостовірною інформацією буде порушенням законодавства.

Порушення норм реклами згідно з законодавством  

Чи  може медбізнес нести відповідальність за таке порушення? Відповідь знаходимо в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Частиною першою, статті 1 цього Закону встановлено, що недобросовісною конкуренцією є: будь – які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Тобто, неправильно використовуючи назви закладів охорони здоров’я у своєму найменуванні, ваші дії можна вважати недобросовісною конкуренцією відносно інших юридичних осіб.

Також відповідно до ч. 1 ст. 151 вищезгаданого Закону, поширенням інформації, що вводить в оману, є: повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, (у тому числі в рекламі), неповних, неправдивих, неточних відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання чи реалізації товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання.

Розміщуючи рекламу з неправильним найменуванням, ви можете ввести споживачів в оману.

Державний орган, який може застосовувати санкції - Антимонопольний комітет України. Саме він контролює дії суб’єктів господарювання, щоб вони дотримувалися відповідних законів.

Згідно ст. 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», органи Антимонопольного  комітету  України розглядають  справу щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції за:

 • заявами суб'єктів   господарювання,   громадян,    установ тощо;
 • поданнями органів державної влади, місцевого самоврядування;
 • власною ініціативою.

В свою чергу, відповідно до ст. 48 вищевказаного Закону, за результатами розгляду справи щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи АМКУ приймають такі рішення:

 • визнання  порушення   законодавства   (про захист економічної конкуренції);
 • припинення порушення  законодавства  (про  захист  економічної конкуренції);
 • накладення штрафу;

В даному відношенні існує  релевантна судова практика.

Яка ситуація може скластися?

У зв'язку з цим, цікавою є судова справа № 913/417/13-г, в якій ТОВ Клініка «Нові медичні технології» подала позов до Луганського обласного територіального відділення АМКУ про те, що рішення адміністративної колегії АМКУ є недійсним.

В даній справі суд зайняв позицію Товариства, та задовольнив їх позов. Суд наголосив, що рішення адміністративної колегії АМКУ не відповідає Правилам розгляду справ щодо порушень законодавства про захист економічної конкуренції.  Їх рішення було прийняте на підставі припущень  та ймовірного сприйняття споживачами напису «Клініка».

Також рішення АМКУ не містить жодного доказу, який міг  бути підставою для вирішення справи. Суддя також врахував експертизу, яка була проведена фахівцями ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. В експертизі зазначалось, що слово «Клініка» в даному випадку застосовується як загальновживане.

Виходячи з такого рішення, власники медичного бізнесу могли б видихнути з полегшенням, адже існує судова практика на їх користь.

Проте, в даній справі є важлива деталь, яка може мати вкрай негативні наслідки.

Прийняте АМКУ рішення від 26.07.2012 було оскаржене Товариством лише 13.02.2013. Тобто між поданням позову до суду та врученням рішення АМКУ пройшло 7 місяців. А за ч. 3 ст. 56 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», Особа,  на  яку  накладено  штраф   за   рішенням   органу Антимонопольного  комітету  України,  сплачує  його  у двомісячний строк,  з  дня  одержання  рішення про накладення штрафу. Товариство цієї умови не виконало. Тому, відповідно ч.5, ст.5 зазначеного Закону, на кожен день прострочення штрафу, стягується пеня у розмірі 1,5% від суми штрафу (розмір пені не може перевищувати розмір штрафу).

Антимонопольний комітет нарахував пеню в аналогічному розмірі зі штрафом і подав позов до суду про стягнення штрафу і пені з Товариства. І цього разу суд прийняв рішення на користь Антимонопольного комітету України. Дане рішення було підтримане як апеляційною, так і касаційною інстанціями.

Висновки

 • потрібно уникати назв, які не повною мірою відповідають статусу вашого закладу;
 • якщо ви все-таки використали назву, яка не відповідає вашому ЗОЗ, то будьте готові відстояти свої права в суді (наявна позитивна судова практика);
 • оперативно реагувати на дії зі сторони АМКУ, оскільки виграш справи може не допомогти уникнути сплати штрафу, а подекуди навіть і пені не меншої за розмір штрафу.
Дата публікації: 14/01/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: