Захист прав в Європейському Суді з прав людини: документи, порядок та вимоги

 

1. Європейський суд з прав людини

Європейський Суд з прав людини - міжнародний судовий орган, метою діяльності якого є контроль за дотриманням свобод і прав людини, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини [Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод | від 04.11.1950] і протоколів до неї. ЄСПЛ розташований в місті Страсбург (Франція). Кількість суддів ЄСПЛ відповідає кількості держав що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, та є членами Ради Європи. Судді засідають у своїй особистій якості та не є представниками жодної держави. В опрацюванні заяв Суду допомагає секретаріат, до складу якого входять в основному юристи із усіх держав членів Ради Європи.

2. В яких випадках Ви можете звернутись до ЄСПЛ


Ви вважаєте що Ваші права і свободи гарантовані Конвенцією та Протоколами до неї були порушені.
 
 

 

Ви вважаєте що в порушенні Ваших права і свобод гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї винна одна з держав, на які поширюється дія Конвенції. 
 
 


Ваша скарга може бути спрямована лише на ті факти, відповідальність за які несе певний державний орган (адміністративна установа, орган законодавчої влади, суд та ін.). Ви не можете звернутись до Суду за оскарженням дій приватних осіб чи недержавних організацій. 


Ви вичерпали всі шляхи національного захисту в державі, проти якої подається скарга, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження. 3. Вимоги яких Ви повинні дотримуватись при подачі скарги до ЄСПЛ

Строки звернення до Суду

 • Ви можете звернутись з заявою до ЄСПЛ протягом шести місяців з дня винесення остаточного рішення  національним судом по Вашій справі. За цих шість місяців ви можете звернутись до ЄСПЛ з заявою принаймні, у скороченому вигляді з чітко сформульованими вимогами.

Мова звернення до Суду

 • Офіційними мовами Суду є французька та англійська. Однак, до Секретаріату Суду Ви можете звертатися офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію, в тому числі українською або російською мовами.
 • На початковій стадії провадження, Суд спілкуватиметься з Вами мовою, яку Ви обрали для подачі скарги до ЄСПЛ. В подальшому, якщо Суд не визнає скаргу неприйнятною, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо Вашої скарги, листування з Вами вестиметься французькою чи англійською мовою. За загальним правилом, Ви чи Ваш представник, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

Листування з Судом

 • Для звернення до ЄСПЛ Ви можете заповнити формуляр скарги встановленого зразку (завантажити). Звернутись до суду Ви можете і звичайним листом, в якому будуть чітко викладені Ваші вимоги, в такому випадку Суд надішле Вам бланк скарги, який потрібно буде заповнити в відповідності до вимог вказаних в формулярі.
 • Заповнений формуляр скарги або/і лист потрібно надіслати за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F–67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Наявність представника чи адвоката

 • Для звернення до ЄСПЛ Вам необовязково мати представника чи адвоката.
 • Якщо Ви бажаєте щоб Ваші інтереси в ЄСПЛ були представлені через представника чи адвоката, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені (завантажити довіреність).
 • Формуляр довіреності заповнюється скаржником особисто та засвідчується його підписом та підписом представника чи адвоката якого Ви уповноважуєте представляти Ваші інтереси в ЄСПЛ. Нотаріально посвідчувати довіреність до ЄСПЛ не потрібно.

Плата за звернення до Суду

 • Звернення до ЄСПЛ та Розгляд справи Судом є безкоштовним.
 • Після того як Суд направить заяву по Вашій справі до Уряду для надання зауважень, і Судом буде визнано за необхідне надання Вам юридичної допомоги, Ви можете претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги.

4. Форма та зміст скарги до ЄСПЛ

1. Інформація про сторони. Інформація про заявника, інформація про представника (якщо скарга подається через представника), інформація про відповідача (держава проти якої направлена скарга).

2. Викладення фактів.

 • Вказуються обставини за яких державними органами було порушено Ваші права.
 • В тексті наводяться цитати з рішень національних органів які були прийняті по відношенню до Вас.
 • Вказуються норми національного права які, на Вашу думку, були порушені.

3. Вказівка на норми Конвенції та/або протоколів до неї , які були порушені на Вашу думку, вказівка на те, в чому саме Ви вбачаєте такі порушення.

4. Остаточне рішення національного органу (дата і тип рішення, орган-судовий, або інший який виніс це рішення).


Інші рішення (список в хронологічному порядку, дати і тип цих рішень, органи-судовий, або інші які винесли ці рішення.

5. Викладення предмету скарги.

6. Вказівка на інші міжнародні організації в яких розглядалась чи розглядається данна справа.

7. Список доданих документів (не надсилайте оригіналів документів , а виключно копії; не скріплюйте документи степлером, клеєм, а ні жодним іншим чином).

8. Місце, дата і підпис заявника, чи його представника.

5. Основні етапи розгляду скарги в ЄСПЛ

1.1.Ви надіслали до суду заповнений формуляр заяви.

або

1.2. Ви звернулися до суду з звичайним листом, в якому виклали Ваші вимоги, Суд може визнати скаргу прийнятною, після чого Вам надішлють формуляр заяви і попросять надати додаткову інформацію.

2. Заповнений формуляр надісланий Вами, зареєструють і нададуть для розгляду Суду.

3. Суд звернеться до Уряду Вашої країни, надасть йому Вашу скаргу та попросить зробити зауваження щодо її прийнятності.

4. Зауваження Уряду будуть Вам надіслані, Ви повинні надати на них відповідь.

5. ЄСПЛ вирішить чи є Ваша скарга прийнятною.

6. Якщо Ваша скарга буде визнана прийнятною, Суд запропонує Вам та державі якої стосується Ваша скарга, укласти мирову угоду.

7. Якщо ви не погодитесь на укладення мирової угоди Ви та Держава проти якої подана скарга повинні надати додаткові зауваження за суттю справи чи повідомити про додаткові факти у справі.

8. Розгляд справи по суті та прийняття рішення.

9. Держава проти якої подано скаргу зобов’язана виконати рішення Суду. Контроль виконання рішення здійснює Комітету міністрів Ради Європи.

Більше 150 наших скарг вже прийнято Европейським судом з прав людини 1 .

Дата публікації: 23/09/2013

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: