Етапи ліквідації представництва в Україні

Вартість послуг:

від 24 000 грн
Реєстрація представництва в Україні
від 8000 грн
Консультація юриста з реєстрації представництва в Україні
Реєстрація представництва іноземної компанії в Україні
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Ліквідація іноземного представництва в Україні є доволі громіздкою та багатоетапною процедурою, порядок проведення якої недостатньо врегульований чинним законодавством. 

Враховуючи всі складнощі, спробуємо поетапно роз’яснити порядок проведення ліквідації іноземного представництва. 

Важливо! Ми надамо вам загальний алгоритм дій. Звісно, кожен окремий випадок потрібно розглядати з позицій того, як саме була організована робота представництва, як терміново ви плануєте його ліквідацію та інших особливостей.

Скористайтесь нашою юридичною “підказкою” для організації самого процесу ліквідації іноземного представництва. Якщо ж ви не плануєте займатися цим самостійно, а бажаєте доручити цей процес надійним спеціалістам - ви можете отримати інформацію про вартість таких послуг тут

Цікаво: Як відбувається ліквідація за рішенням материнської компанії?

Етап 1: Прийняття рішення про закриття представництва іноземної компанії.

Дане рішення приймає вищий орган управління материнської компанії. Додатково, на ліквідатора видається довіреність, яка надає повноваження, необхідні для процедури ліквідації.

Зверніть увагу, що всі документи повинні бути перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням. Відповідна процедура здійснюється в Україні, окрім випадків, коли є необхідність в легалізації документів. У такому разі, документи перекладаються до того, як надсилаються в Україну. 

Юристи компанії "Правова допомога" надають допомогу з підготовки пакета документів для ліквідації іноземного представництва з дотриманням усіх вимог чинного законодавства.

Етап 2: Призначення ліквідаційної комісії або ліквідатора, оформлення довіреностей.

Порядок процедури оформлення відносин з ліквідатором або ліквідаційною комісією, має вирішити іноземна компанія. Правочин можна здійснити у формі трудового або цивільно-правового договору (наприклад, договір про надання послуг з ліквідації підприємства, договір підряду або про безоплатне надання послуг, зі згоди ліквідатора). 

Чинне законодавство не передбачає чіткого складу ліквідаційної комісії. Зазвичай, до складу входять голова ліквідаційної комісії, як правило керівник, головний бухгалтер та особи, які не є представниками компанії, але необхідні для ліквідації компанії, наприклад, юристи. Кількість осіб в ліквідаційні комісії повинна бути непарною задля якісного процесу підрахунків голосів. 

Після завершення процедури призначення ліквідатора або ліквідаційної комісії, усі повноваження з управління представництвом переходять до них. Це важливо, адже ліквідатор повинен здійснити усі дії, які передбачені процедурою ліквідації.

Цікаво: Важливі питання закриття іноземного представництва

Етап 3: Повідомлення кредиторів про процедуру ліквідації представництва та проведення відповідних розрахунків.

Ліквідаційна комісія аналізує усі фінансові документи, самостійно виявляє кредиторів та направляє повідомлення для того, щоб вони мали змогу заявити власні вимоги. Кредиторам надається строк, який становить від двох до шести місяців.

Після даного етапу, ліквідаційна комісія або ліквідатор складає ліквідаційний баланс, який затверджується іноземною компанією та подається за місцем реєстрації платника до Центру обслуговування платників податків.

Існує певна черговість задля задоволення усіх вимог кредиторів. 

  • В першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом. 
  • В другу чергу отримують виплати працівники а також автори за використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності (якщо були такі випадки). 
  • В третю чергу потрібно задовольнити вимоги, які стосуються податків та зборів. 
  • В четверту чергу - всі інші вимоги. Спочатку, вимоги кредиторів, що вчасно звернулися за стягненням, в міру того майна, що залишилося на пропорційній основі, адже кредитори, що вчасно подали свої вимоги, рівноправні. З іншими кредиторами розраховуємся за залишковим принципом.

Вимога кредиторів, які заявлені після закінчення строку, який встановила ліквідаційна комісія або ліквідатор, стягуються з майна підприємства, що залишилося після задоволення всіх попередніх вимог кредиторів.

Етап 4: Видача наказу про звільнення працівників.

Додатково потрібно провести усі розрахунки з працівниками представництва.

За 2 місяці до дати звільнення працівників необхідно здійснити повідомлення про їх звільнення, разом з наказом під розпис та не раніше дня, коли було прийняте рішення щодо ліквідації представництва. Також кожен працівник має отримати вихідну допомогу у зв’язку з ліквідацією представництва.

На цьому етапі здійснюється і звільнення керівника представництва, хоча його повноваження фактично припиняються після призначення ліквідаційної комісії.

Щодо іноземних працівників, потрібно повернути службові картки працівників до Міністерства економіки України.

Також необхідно надати повідомлення територіальним органам Державної міграційної служби і центру зайнятості щодо дострокового припинення трудового договору. Форми даних заяв оформлюються в довільній формі, адже вимоги до них нормативно не закріплені.

Необхідно оформити додаткову угоду до трудового договору чи повідомлення про розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. На основі даних документів готується наказ про звільнення та в письмовій формі надсилається повідомлення Центру зайнятості про припинення трудового договору з іноземцем. 

Іноземець повинен знятися з місця реєстрації шляхом подачі заяви до Центру надання адміністративних послуг, маючи при собі посвідку на тимчасове проживання. Разом з повідомленням про звільнення, посвідка подається до органів Державної міграційної служби. В результаті, надається копія рішення, в якому посвідка визнається недійсною. Після завершення процедури, іноземець повинен покинути територію України.

Етап 5: Інвентаризація майна та його оцінка.

На даному етапі проводиться інвентаризація основних засобів, документів, нематеріальних та матеріальних цінностей, грошових коштів тощо.

Етап оцінки майна підприємства є необхідним, адже це є джерелом погашення боргів представництва. Дана оцінка полягає в визначенні додаткових зобов’язань чи зменшенні забезпечення майбутніх витрат, що виникають при ліквідації представництва.

Заходи щодо інвентаризації майна представництва здійснює ліквідатор або ліквідаційна комісія. Кінцеві результати потрібно відобразити у податковому та бухгалтерському обліку та скласти проміжний ліквідаційний баланс, який містить інформацію про майно представництва, яке ліквідується та вимоги кредиторів і результати розгляду щодо них. Даний баланс затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 

Етап 6: Закриття банківських рахунків.

Необхідно закрити всі банківські рахунки представництва, окрім ліквідаційного, адже він потрібен для сплати платежів. Закривається даний рахунок на підставі заяви ліквідатора про закриття рахунку.

Банківські рахунки закриваються за загальним порядком, адже чітко визначеної процедури для іноземних представництв чинним законодавством не передбачається. Закривається рахунок на підставі заяви, складеної у довільній формі із зазначенням найменування банку та клієнта; номеру рахунку, який закривається та реквізитів рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимоги фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою і дати складання заяви. 

Додатково необхідно надати рішенні про ліквідацію представництва та картку, в якій представлені підпис ліквідатора та завірений нотаріально відтиск печатки представництва.

Етап 7: Зняття з обліку та отримання довідок.

У податкових органах: спершу, необхідно надіслати заяву за формою №8-ОПП та забезпечити сплату усіх зборів та податків, після чого відповідні органи повинні перевірити чи вірно нарахуванні та сплачені усі платежі. В результаті, складається акт про відсутність заборгованості або про наявність податкового зобов’язання. Паралельно, даний орган розпочинає документальну перевірку на правильність сплати і нарахування ЄСВ. При відсутності боргу, Ви також отримаєте довідку про відсутність заборгованості.

У Фонді соціального страхування: потрібно надіслати повідомлення про ліквідацію іноземного представництва.

У Державній митній службі, яка після проведення перевірки формує довідку про її результати.

Ми повністю здійснюємо відповідну процедуру та надаємо юридичний супровід для наших клієнтів, від подачі документів до зняття з обліку в контролюючих органах.

Етап 8: Повідомлення Міністерства економіки України про ліквідацію представництва.

На даному етапі здійснюється подача всієї документації до Міністерства економіки, після чого даний орган скасовує запис в реєстрі іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні та в письмовій формі повідомляє представництво про припинення.  

Етап 9: Передача документів представництва на зберігання до архівної установи.

Після проведення попередньої експертизи за ініціативою власника, Національний архівний фонд України приймає усі документи та надає довідку про прийняття документів до архіву.

Етап 10: Подання до органу статистики реєстраційної форми про виключення з реєстру ЄДРПОУ.

Після виключення з реєстру, органи статистики повинні надати відповідну довідку.

Етап 11: Знищення печаток і штампів представництва та закриття ліквідаційного рахунку.

Наразі відсутні нормативні вимоги щодо знищення печаток і штампів, тому Ви можете самостійно організувати даний процес з фіксацією у відповідному акті.

Юристи компанії "Правова Допомога" мають багаторічний досвід у здійсненні даної процедури та досконало розуміються у деталях кожного з етапів. Ми допоможемо зберегти ваш час та зусилля і гарантуємо надійність та результативність взаємної співпраці.

Не знайшли відповіді на ваше питання?

Все про закриття іноземного представництва в Україні тут.

Дата публікації: 17/10/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: