Бухгалтерський та податковий аудит активів компанії у Києві

Вартість послуг:

від 900 USD
Бухгалтерскій супровід
від 26000 грн
Аудит
Бухгалтерський супровід компаній
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Старт діяльності будь-якої компанії починається з формування активів. Це те, без чого компанія не може працювати.

Активи компанії - це майно, володіння та управління яким дозволяє отримувати дохід чи іншу економічну вигоду.

До складу активів входять:

 • кошти;
 • основні засоби (рухоме та нерухоме майно, обладнання та інвентар);
 • нематеріальні активи (патенти, торгові марки, ліцензії, авторські права, гудвіл);
 • запаси (товари, продукція, сировина, матеріали тощо);
 • фінансові інвестиції;
 • незавершене будівництво (не введені в експлуатацію об'єкти).

Важливо! Грошове вираження вартості активів підприємства дорівнює вартості майна підприємства.

Правильна постановка та ведення бухгалтерського обліку у частині активів дозволяє сформувати коректну балансову вартість активів, яка у свою чергу впливає на показники, що визначають фінансову ефективність роботи компанії. Наприклад:

 • рентабельність активів показує, який прибуток приносить кожна вкладена на придбання активу грошова одиниця (гривня чи інша валюта);
 • коефіцієнт оборотності активів показує ефективність використання активу.

Балансова вартість активів та їх фінансові показники цікаві:

 • власникам бізнесу - для розуміння загального обсягу майна та ефективності роботи компанії;
 • інвесторам та кредиторам - для розуміння "що є у компанії" крім ідеї;
 • страховим компаніям та банкам - визначення заставної суми при страхуванні бізнесу чи отримання кредиту;
 • іншим третім особам.

Для забезпечення вищезгаданих користувачів коректною інформацією про активи рекомендується проводити аудит

У нашій статті юристи розкажуть що таке бухгалтерський та податковий аудит перед поданням звітності, а також дадуть відповіді на питання щодо правильності ведення обліку.

Цікаво: Бухгалтерський та податковий аудит операцій з оплати праці

Що дає аудит компанії та які його переваги?

Аудит активів компанії дозволяє підтвердити:

 • правильність формування балансової вартості активів;
 • ефективність використання активів;
 • збереження активів (за допомогою фактичної інвентаризації);
 • відсутність махінацій та порушень щодо обліку активів.

Повна відсутність активів у балансі компанії неможлива. Прикладом часткової наявності активів є випадки, коли підприємство орендує активи (основні кошти та/або нематеріальні активи).

Високим показником фінансової привабливості компанії є наявність у балансі власних ліквідних активів.

Вигода власника від проведення аудиту активів:

 • правильно сформована балансова вартість активів – правильна вартість майна підприємства;
 • можливість керувати фінансовою привабливістю компанією;
 • збереження активів - у компанії відсутні прецеденти розкрадання;
 • правильно сформовані витрати – відсутність зауважень та штрафних санкцій від контролюючих органів.

Цікаво: Які податки підприємець сплачує за соцпакет у своїй компанії?

Часті помилки під час обліку активів компаній

Найпоширенішими помилками, які припускаються компанії при обліку активів є:

 • фіктивне завищення вартості рухомого та нерухомого майна з метою підвищення інвестиційної привабливості;
 • фіктивне завищення вартості інвестицій з метою підвищення інвестиційної привабливості;
 • визнання нематеріальним активом фактичних витрат періоду;
 • маніпуляції із товарними залишками з метою оптимізації оподаткування;
 • нереальні дебіторські заборгованості через відсутність аудиту дебіторської заборгованості.

Важливо! Подібні помилки можуть призводити до штрафних санкцій від 1254 грн (за спотворення даних фінансової звітності) та до кількох млн. гривень за неправомірне завищення витрат компанії (залежно від суми операції).

На прикладі одного з виробників лікарських засобів розповімо детальніше про проведення експрес-аудиту активів.

Перед CFO стояло завдання підтвердити фактичну наявність та вартість активів компанії перед переходом на нову облікову систему.

Для виконання цього завдання ми розробили наступний план експрес-аудиту:

 • аналіз облікових даних основних засобів (правильність введення в експлуатацію, модернізації, амортизації та розрахунку балансової вартості);
 • аналіз облікових даних незавершеного будівництва;
 • аналіз облікових даних нематеріальних активів (правомірність визнання нематеріального активу, визначення вартості, амортизація);
 • аналіз облікових даних запасів (правомірність визнання запасів, визначення вартості запасів та правильність переміщення).

За результатами експрес-аудиту, нашими фахівцями було виявлено низку відхилень.

1. Аудит блоку Основних коштів.

За результатами проведених аналітичних процедур щодо:

 • правильності нарахування амортизації основних засобів встановлено, що амортизація за окремими об'єктами Основних коштів не відповідає нормі, а саме розбіжність даних аудиту та обліку компанії становила 2 350 тис. грн, що спричинило завищення витрат компанії;
 • правильності класифікації витрат по амортизації за статтями витрат.

Було встановлено, що амортизація за об'єктами, задіяними у виробництві готової продукції, класифікується як адміністративні витрати. Витрати на виробництво готової продукції в частині амортизації об'єктів, задіяних у виробництві готової продукції, занижено на 5 734 тис. грн, а адміністративні витрати, відповідно, завищені на таку ж суму.

2. Аудит блоку Нематеріальні активи

У складі нематеріальних активів компанії вважаються товарні знаки на суму 39 420 тис. грн, до яких компанія застосувала прискорену амортизацію. Документального підтвердження правомірності застосування прискореної амортизації немає, тому цю операцію можна визнати як завищення витрат.

Також компанія має власний сайт і кілька облікових систем, які не враховані у складі активів компанії, що призводить до заниження вартості активів.

3. Аудит блоку Кошти

У коштах компанії числяться залишки грошей у банку, який визнаний Правлінням НБУ банкрутом.

Згідно з правилами бухгалтерського обліку, подібні кошти необхідно враховувати в іншій дебіторській документації з одночасним нарахуванням резерву сумнівних боргів. Ліквідні активи компанії завищені на 6330 тис. грн.

4. Аудит блоку Запаси

У процесі аудиту було виявлено залишки товару на суму 12 358 тис. грн без рухів (списання, переміщення) протягом року.

Відповідно до правил бухгалтерського обліку, по цьому товару необхідно провести інвентаризацію та підтвердити цільову потребу його придбання, а також провести знецінення його вартості.

5. Аудит блоку Незавершене будівництво

Компанія проводить будівництво кількох виробничих ділянок. При аналізі рахунку обліку Незавершеного будівництва було виявлено відсутність аналітики, яка б дозволила достовірно визначити вартість кожного активу.

За результатами проведеного аудиту наші фахівці сформулювали такі рекомендації для цієї компанії:

 • необхідно перевірити правильність розрахунку амортизації за всіма об'єктами основних коштів;
 • необхідно перевірити правильність класифікації витрат статтям амортизації щодо всіх об'єктів основних засобів;
 • провести глобальну інвентаризацію основних коштів;
 • розробити процедуру щорічних інвентаризацій основних коштів;
 • підготувати документальне підтвердження походження нематеріальних активів;
 • врахувати у балансі всі нематеріальні активи, що юридично належать компанії;
 • рекласифікувати залишки коштів у банку-банкруті до складу сумнівної заборгованості;
 • провести глобальну інвентаризацію запасів;
 • провести знецінення запасів, які не задіяні в господарській діяльності підприємства, та розглянути варіанти продажу даної продукції, якщо її не планують використовувати;
 • створити аналітику щодо рахунку Незавершеного будівництва.

Це приклад лише одного з наших клієнтів. Звісно, ??ваші проблеми можуть бути іншими. Однак варіант їх вирішення один: якісний аудит активів, що дозволить виявити та усунути проблеми попереднього обліку.

Цікаво: Як встановити ціну на свій продукт?

Кому і коли потрібно проводити аудит активів?

Аудит активів слід проводити:

 • якщо ви власник компанії та хочете знати, що інвестовані вами гроші в обладнання ефективно працюють;
 • якщо ви плануєте залучати інвесторів чи кредитні кошти;
 • якщо ви плануєте продавати нерухомість чи обладнання;
 • якщо ви хочете бути впевнені у збереженні активів та їх повному залученні у господарську діяльність підприємства.

Ефективність використання активів підприємства - одне із найважливіших показників, особливо для виробничих підприємств. Тому рекомендуємо проводити аудит активів не рідше ніж 1 раз на рік, а для оперативного реагування на зміни – 1 раз на пів року.

Перелік інформації та документів, які вимагаються від компанії для проведення експрес-аудиту активів (не обмежуючись):

 • рухоме майно - підтвердження права власності/купівлі-продажу;
 • нерухоме майно – документи купівлі-продажу обладнання;
 • нематеріальні активи – реєстраційні документи, документи купівлі-продажу;
 • амортизаційні відрахування - розрахунок амортизаційних відрахувань із класифікацією груп амортизації;
 • незавершене будівництво – накази на початок будівництва, план будівництва, кошторис (бюджет) будівництва;
 • кошти - банківські виписки, договори банківського обслуговування;
 • запаси - залишки запасів на складах, документи купівлі/переміщення/списання запасів.

Аудит активів – це інструмент, який будь-який власник бізнесу зможе використати собі у плюс. Якщо ви зацікавлені в подальшому зростанні свого доходу, і не бажаєте отримати проблем при найближчих перевірках вашої діяльності – звертайтесь до наших спеціалістів.

Ми пропонуємо не тільки сам аудит з описом виявлених помилок, але й чіткі рекомендації, як їх виправити.

Вартість аудиту тут.

Дата публікації: 13/10/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: