Фінансування української компанії засновником-нерезидентом

Вартість послуг:

від 1000 USD
Для новачків
від 1500 USD
Аудит + Рішення
від 800 USD
Для іноземців
Розробка схем податкової оптимізації (Digital Nomad)
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Основна мета підприємництва – отримання прибутку. Кожен власник, створюючи компанію чи інвестуючи у діяльність чинного бізнесу, чітко розуміє:

 • стратегію та мету, яка стоїть перед бізнесом;
 • вигоду від інвестування, яку він отримає як власник.

У цій статті ми поговоримо про внесення коштів, оскільки нас цікавить безпосереднє фінансування компанії, як на старті роботи бізнесу, так і у разі потреби уже процесі його активного ведення.

Шляхи фінансування компанії власником-нерезидентом

Коли стартап ще не в змозі забезпечити свою діяльність приходом коштів від основної діяльності або новий проєкт компанії вимагає залучення додаткових коштів, фінансування компанії може відбуватися за рахунок:

 • вкладень власника;
 • залучення додаткових інвесторів у бізнес (продаж інвестору % частки у капіталі);
 • позикові кошти (наприклад, кредит);
 • цільове фінансування (наприклад, гранти).

Життєвий цикл підприємства завжди у вигляді діаграми “зростання-спад”. Для коригування даної діаграми необхідні ресурси, зокрема й фінансові, щоб не давати компанії довго затримуватися на етапі спаду, а надавати “поштовх” для постійного зростання.

Виходячи з вищезазначеного, можна виділити основні причини дефіциту коштів у компанії:

 • новостворена компанія, яка не встигла завоювати достатню частину ринку та отримати прибуток, що надалі реінвестується;
 • створення ідеї нового проєкту, яка потребує додаткового залучення коштів;
 • форс-мажорна ситуація.

Якщо власник не бачить потреби у залученні зовнішнього фінансування, він може використати власні кошти для підтримки працездатності бізнесу. Існує кілька способів це зробити:

 • збільшення статутного капіталу;
 • надання безповоротної фінансової допомоги;
 • надання фінансової допомоги.

Цікаво: Як працює автоматизація та роботизація бухгалтерського обліку для компанії?

Збільшення статутного капіталу. Який спосіб застосувати, щоб отримати максимальну вигоду?

Якщо в процесі діяльності компанії виникає касовий розрив або накопичилася кредиторська заборгованість (яку необхідно погасити в найкоротший термін), ефективнішим буде надання фінансової допомоги (поворотної чи безповоротної).

Якщо ж метою фінансування є не лише поповнення оборотних коштів, а ще й збільшення кредитоспроможності, ліквідності та платоспроможності, тоді рекомендуємо використовувати збільшення статутного капіталу.

Розкажемо докладніше про кожен із способів.

Збільшення статутного капіталу

Збільшення статутного капіталу можна проводити лише після того, як усі учасники повністю зробили свої вклади.

Збільшення статутного капіталу може проводитися за рахунок зовнішніх джерел фінансування (грошові та матеріальні внески засновників) та за рахунок змін у структурі капіталу (реінвестиція нерозподіленого прибутку, резервного та додаткового капіталів).

Процедура збільшення статутного капіталу відбувається так:

 • проведення зборів учасників, на яких приймають рішення про розмір збільшення статутного капіталу та частки учасників;
 • складання протоколу учасників за результатами зборів (підлягає нотаріальному посвідченню);
 • внесення змін до статуту компанії та ЄДР;
 • перерахування коштів засновником-нерезидентом на рахунок компанії.

Цікаво: Облік та оподаткування грантів резидентами України

Безповоротна фінансова допомога

Безповоротна фінансова допомога – фінансова чи матеріальна допомога (у т.ч. подарунок), яка не передбачає повернення. Нарахування % за використання такої допомоги також не передбачено.

Ця допомога надається на підставі договору, що підлягає реєстрації в системі НБУ (Комплексна інформаційна система НБУ).

Реєстрація договору відбувається через обслуговуючий банк резидента. Під час укладання договору ми попередньо погоджуємо проєкт договору з банківськими співробітниками.

Банк має право запитати про підтвердження проходження коштів у нерезидента-засновника, оскільки договір фінансової допомоги підлягає фінансовому моніторингу.

Для цілей бухгалтерського обліку резидента – сума отриманої безповоротної допомоги підлягає віднесенню до доходу.

У податковому обліку резидента сума отриманої безповоротної допомоги також відноситься до доходу та оподатковується:

 • для платників податків на загальній системі оподаткування – 18 % податку на прибуток, згідно з п. 134.1 ПКУ.
 • для платника єдиного податку - ставкою податку, що відповідає платнику податків, згідно з п. 292.1 ПКУ.

Для цілей оподаткування ПДВ, безповоротна фінансова допомога не є об'єктом оподаткування.

Процедура надання безповоротної фінансової допомоги відбувається наступним чином:

 • оформлення договору про надання безповоротної фінансової допомоги;
 • погодження договору з банком резидента;
 • реєстрація договору у КІС НБУ (проводить банк резидента);
 • перерахування коштів власником-нерезидентом.

Цікаво: Врахування витрат на розробку нового продукту в Україні

Поворотна фінансова допомога

Поворотна фінансова допомога - кошти, що надаються компанії у користування із зобов'язанням їх повернути. Цей договір не потрібно реєструвати НБУ.

Важливо! Фінансова допомога обов'язково має бути лише у грошовій формі, надання поворотної фінансової допомоги майном не передбачено.

Надання поворотної фінансової допомоги не передбачає нарахування процентів за користування грошима. Нарахування процентів за використання коштів мають право проводити лише відповідні фінансові установи, які мають ліцензію на надання фінансових послуг.

У договорах фінансової допомоги обов'язково необхідно вказувати термін повернення коштів, і він не повинен перевищувати 365 днів. Строк погашення заборгованості може бути продовжено за допомогою додаткових угод (їх кількість не обмежена).

Банк має право запитати про підтвердження проходження коштів у нерезидента-засновника, оскільки договір фінансової допомоги підлягає фінансовому моніторингу.

У бухгалтерському обліку резидента сума поворотної фінансової допомоги визнається активом (у статті балансу “Кошти”) та зобов'язанням (у статті “Інша короткострокова заборгованість”). До прибутку зворотна фінансова допомога не відноситься.

У податковому обліку резидента - сума отриманої поворотної фінансової допомоги не включається до доходу компанії і не оподатковується прибуток і єдиним податком.

Важливо! Якщо порушуються строки погашення заборгованості (не погашеної протягом 365 днів, додаткову угоду на продовження термінів розрахунків не підписано) така фінансова допомога прирівнюється до безповоротної та оподатковується згідно з правилами оподаткування безповоротної фінансової допомоги.

Процедура надання фінансової допомоги:

 • оформлення договору про надання фінансової допомоги;
 • перерахування коштів власником-нерезидентом резиденту;
 • курсова переоцінка залишку заборгованості на дату балансу;
 • дотримання термінів повернення фінансової допомоги та/або складання дод. угод про продовження термінів повернення фінансової допомоги;
 • повернення фінансової допомоги нерезиденту.

Важливо! Якщо Ви плануєте укладати договір поворотної фінансової допомоги з терміном погашення понад 1 рік (365 днів), необхідно пам'ятати, що в даному випадку виникає обов'язкове застосування дисконтування безвідсоткової фінансової допомоги. Суть дисконтування - прирівнювання вартості грошей до реальної вартості у майбутньому.

Якщо ви хочете швидко отримувати відповіді на будь-які питання юридичного чи бухгалтерського характеру щодо процесу ведення бізнесу в Україні – звертайтесь до нас.

Вартість реєстрації іноземного бізнесу тут.

Вартість обслуговування бізнесу тут.

Вартість податкового планування тут.

Дата публікації: 24/08/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: