Як підготувати річний звіт благодійного фонду в Україні?

Вартість послуг:

від 56 000 грн/місяць
Юридичний супровід благодійної організації
від 35 000 грн
Пакет документів для старту
Юридичний супровід благодійних організацій в Києві
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Результатом будь-якої діяльності є підсумки роботи. Внутрішні правила, процедури та терміни проміжних / управлінських звітів кожна організація визначає самостійно.

Проте є загально прийняті і затверджені на законодавчому рівні правила складання бухгалтерської та податкової звітності перед контролюючими органами. Коли ми говоримо про звітність благодійного фонду - це: 

 • річний Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;
 • річна Фінансова звітність (спрощена форма балансу та звіту про фінансові результати).

Терміни подачі річної звітності - 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

Важливо! Відсутність діяльності благодійного фонду не свідчить про те, що звітність подавати не потрібно. Річна звітність подається благодійним фондом в обов'язковому порядку, навіть якщо її показники дорівнюють нулю.

Штраф за неподання та/або несвоєчасне подання податкової звітності складає 340,00 грн ( за повторне порушення, протягом року - 1020,00 грн).

Річна звітність по результатам 2022 року подається до 01.03.2023р. 

Ми розповімо вам як та коли потрібно подати річний звіт благодійного фонду. Проте якщо ви не хочете займатися цим питанням самостійно, наша команда юристів та бухгалтерів може взяти ведення бухгалтерського обліку та складання звітності вашого фонду на себе. Ми надаємо обслуговування як українським фондам, так і іноземним неприбутковим організаціям, які бажають вести діяльність в Україні. Ми найкращі, оскільки:

 • Ми - команда експертів, з досвідом створення та супроводу неприбуткових організацій (NGO) в Україні, в тому числі складних кейсів: іноземні організації, акредитації тощо. 
 • Ми беремо на себе всі потреби організації роботи в Україні: бухгалтерський юридичний та кадровий супровід, всі види звітності, найм, порядок роботи з волонтерами та міграційні послуги. 
 • З нами комфортно. Персональний англомовний менеджер. Чітка фіксація домовленостей. Повнота інформації як на старті роботи з нами, так і кожну хвилину в процесі.

Цікаво: Документообіг та організація роботи у благодійному фонді в Україні

Основні принципи формування річного податкового і фінансового звіту благодійного фонду

Благодійний фонд є неприбутковою організацією, відповідно не є платником податку на прибуток.

Важливо! Нарахування та сплата податку на прибуток не здійснюється, якщо фонд дотримується правил використання ознаки неприбутковості - про які більш детально ми розповідали тут.

Відсутність потреби сплачувати податок на прибуток не свідчить про те, що при складанні річної бухгалтерської звітності потрібно вказувати “аби яку інформацію”.

Перед формуванням річної звітності надзвичайно важливо отримати повну і достовірну інформацію про діяльність фонду. Дана інформація міститься в: 

 • банківських виписках;
 • митних деклараціях (у випадку отримання з-за кордону товару, обладнання, транспортних засобів та ін.);
 • первинних документах (наказах, актах приймання-передачі майна, листах-проханнях/зверненнях);
 • договорах (купівлі-продажу, благодійної допомоги, пожертви).

Досить часто виникає ситуація, коли благодійні фонди не встигають документувати операції і вважають, що не відобразивши цю інформацію при складанні бухгалтерської звітності відхилень не виникне. Подібні випадки призводять до: 

 • виникнення розбіжностей в інформації про надання/отримання допомоги;
 • викривленню даних податкової і фінансової звітності благодійного фонду;
 • визнання нецільового використання грошових коштів та / або майна фонду.

Наприклад, фонд отримав гуманітарну допомогу з-за кордону та оперативно передав її військовим частинам (на умовах усної домовленості). Важливо зазначити, що фонд отримує гуманітарну допомогу щодня, тобто відбувається постійний рух товарів. Документальне оформлення приймання / передачі гуманітарної допомоги  відкладається «на пізніше». Через тиждень/місяць працівники фонду вже забули куди передавали допомогу, в якому об’ємі і яким довіреним особам. 

Що відбувається в таких випадках :

 • Працівники фонду відновлюють історію отримання / передачі допомоги і формують необхідні підтверджуючі документи (листи-прохання , накази про передачу допомоги, акти приймання-передачі допомоги).

або 

 • Пропускають передачу і накопичують товар на залишку в балансі благодійного фонду (хоча фактично благодійний фонд вже не володіє цією продукцією, товаром або іншим майном).

Наші фахівці наполегливо не рекомендують використовувати 2 варіант, так як він призводить до порушення правил складання та здачі бухгалтерської звітності, а якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу - може призвести до кримінальної відповідальності.

Про ризики несвоєчасного або неповного оформлення первинних документів благодійним фондом ми розповідали тут.

Яка інформація відображається в податковому річному звіті (Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)

Основна частина Звіту про використання доходів (прибутків) благодійного фонду складається з 2-частин та додатків:

 • Доходи отримані благодійним фондом
 • Видатки (витрати) благодійного фонду
 • Додатки ГД (гуманітарна допомога), ВП (виправлення помилок), ФЗ (фінансова звітність).

Важливо! Доходи і витрати благодійного фонду відображаються у податковій та фінансовій звітності на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення. Факт оплати не впливає на дату визнання доходів або витрат.

1. Доходи благодійного фонду 

Доходами благодійного фонду можуть бути:

 • вартість активів (грошові кошти або майно), товарів отриманих з метою подальшого використання для досягнення статутної мети;
 • безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви, милосердя;
 • цільові внески та відрахування засновників і членів фонду;
 • пасивні доходи (у вигляді відсотків по депозиту або позитивної курсової різниці при продажу валютних коштів);
 • інші доходи, які не суперечать діяльності благодійного фонду.

Доходи благодійного фонду визнаються в момент визнання витрат.

Підставою для визнання доходів є первинний документ. Такими документами можуть бути (не обмежуючись):

 • для визнання доходів від отриманих активів, товарів - Наказ про визнання і передачу допомоги, Акт приймання- передачі допомоги;
 • для визнання доходів по фінансовій допомозі, добровільних пожертвах, милосердю - Листи прохання, банківські платіжні доручення;
 • для визнання пасивних доходів - договір банківського обслуговування , бухгалтерська довідка.

Примітка. Якщо благодійний фонд отримав фінансування, допомогу тощо - ці активи визнаються цільовим фінансуванням. Дохід по ним буде визнаний, коли будуть понесені витрати за рахунок даного цільового фінансування.

Наприклад, благодійний фонд отримав грантову допомогу в розмірі 300 тис.грн , і протягом 2022 року використав лише 100 тис.грн. В Звіті про використання доходів (прибутків) за 2022 рік відображається дохід на суму 100 тис.грн . Залишок - 200 тис.грн одночасно відображається в Балансі благодійного фонду в графах «Грошові кошти» та «Цільове фінансування».

Важливо! Благодійний фонд є неприбутковою організацією, тому не може мати на меті отримання прибутку. Виключення - отримання доходу з  подальшим направленням його для досягнення статутної мети.

2. Витрати благодійного фонду 

Витратами благодійного фонду можуть бути:

 • вартість активів (грошові кошти або майно), товарів використаних (переданих) для досягнення статутної мети;
 • безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви, милосердя;
 • інші витрати, які не суперечать діяльності благодійного фонду.

Витрати благодійного фонду визначаються на підставі первинних документів (не обмежуючись):

 • видаткова накладна та/або акт приймання-передачі послуг;
 • акт приймання-передачі безоплатної допомоги;
 • бухгалтерська довідка;
 • договір банківського обслуговування (у випадку визнання витратами банківської комісії);
 • розрахунково-платіжна відомість (у випадку нарахування заробітної плати працівникам фонду);
 • розрахунок амортизації основних і нематеріальних активів (у випадку наявності в балансі фонду активів, які використовуються для адміністративних потреб).

Важливо! Адміністративні витрати благодійного фонду не повинні перевищувати 20% річного доходу. 

Цікаво: Ввезення та оподаткування імпорту авто неприбутковими організаціями в Україні

Відображення гуманітарної допомоги в Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Якщо благодійний фонд здійснює операції з гуманітарною допомогою - інформація про це підлягає детальній розшифровці в додатку ГД до річного звіту.

Більш детально про особливості складання та подання бухгалтерської та відображення в звітності операцій з гуманітарною допомогою ми розповідали тут.

Річна фінансова звітність благодійного фонду

Складання бухгалтерської фінансової звітності є невід’ємною частиною Звіту про використання доходів(прибутків) благодійного фонду.

Фінансова звітність формується у вигляді спрощеної форми Балансу та Звіту про фінансові результати.

Інформація, яка зазначається в балансі (не обмежуючись):

 • балансова вартість активів, які знаходяться у власності благодійного фонду;
 • залишки товарів (в т.ч. благодійної в гуманітарної допомоги ,яка залишилась нерозподіленою станом на кінець 31 грудня звітного року);
 • залишки коштів на банківських рахунках;

Важливо! Якщо на залишку банківського рахунку є кошти в іноземній валюті - їх гривневий еквівалент складатиме перерахунок валютного залишку по курсу НБУ на 31 грудня. Різниця між гривневим еквівалентом на дату отримання коштів і 31 грудня - позитивна або від’ємна курсова різниця (включається в доходи або витрати благодійного фонду).

 • залишок цільового фінансування;
 • дебіторська, кредиторська заборгованість за товари , послуги ( у випадку здійснення передплати клієнту або виникнення боргу перед ним);
 • заборгованість по податкам;
 • заборгованість з оплати праці.

Інформація, яка зазначається в звіті про фінансові результати:

 • Доходи благодійного фонду (в т.ч. пасивні доходи)
 • Витрати благодійного фонду.

Як ми зазначали вище, фінансова звітність є невід’ємною частиною річного Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, відповідно термін її подачі - 60 календарних днів після закінчення звітного періоду (по результатам 2022 року звіт подається до 01.03.2023р.).

Основні складнощі з якими стикаються благодійні фонди при формуванні річної звітності:

 1. Як правильно розрахувати залишок цільового фінансування?
 2. Яка різниця між основними засобами і запасами благодійного фонду?
 3. Чи можуть доходи благодійного фонду перевищувати витрати?
 4. Курсова різниця при отриманні валютного фінансування - як її розрахувати і відобразити в річній звітності.

Працюючи з досвідченим юристом та бухгалтером для благодійних організацій ви будете містити в порядку складання бухгалтерської звітності,
ці питання не будуть перед вами стояти. Ви також отримаєте:

 • кваліфіковані консультації та рекомендації по роботі саме вашого благодійного фонду;
 • організований документообіг;
 • своєчасне складання та подання бухгалтерської та податкової звітності до контролюючих органів.

Вартість бухгалтерських та юридичних послуг для благодійних організацій тут.

Якщо ви плануєте активну діяльність в Україні, ваша організація - активно співпрацює з волонтерами, а велика кількість надходжень потребує уважного контролю та звітності - звертайтесь до нас.

Дата публікації: 20/04/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: