Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (для «Юрист & Закон»)

Юрист компанії Ігор Самоходський підготував матеріал про зміни в процедурі відкриття відокремлених підрозділів неурядових організацій в Україні, що обумовлені ЗУ «Про громадські об’єднання».

Стаття була написана за запитом аналітичного видання «Юрист & Закон» і опублікована в № 12, 12.02.2013 – 14.02.2013.

Нижче доступний повний текст:

Спрощена процедура імпорту громадських ініціатив

Відкрити відокремлений підрозділ неурядової організації в Україні стало дешевше та швидше

Одним з нововведень, що обумовлені введенням в дію 1 січня 2013 року Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – новий Закон), є зміна регулювання порядку відкриття відокремлених підрозділів неурядових організацій в Україні (далі - відокремлених підрозділів).

В цілому новий Закон пом’якшив майже усі процедурні моменти відкриття відокремлених підрозділів, проте без «цікавостей» законодавець не обійшовся, і деякі з них можуть викликати ряд проблем.

Почати описання змін варто з того, що в новому Законі змінена назва процедури відкриття відокремленого підрозділу, тепер це акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (далі – акредитація), а не більше звична та, на мій погляд, доречніша «реєстрація». Однак, зміна назви процедури не йде у парі зі зміною іншого ключового моменту – уповноваженого органу. Акредитація є однією з небагатьох реєстраційних дій, уповноваженим органом за проведення якої лишилася Державна реєстраційна служба (далі – ДРС), більшість же реєстраційних дій перейшла від ДРС до місцевих органів юстиції.

Варто зазначити, що відбулася істотна зміна у термінах та вартості реєстраційних процедур. З 2013 року робота ДРС з проведення акредитації обходиться іноземним організаціям лише у 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, замість суми еквівалентній 500 доларів США, що раніше визначалася Постановою КМУ № 145 від 26 лютого 1993 року (далі – Постанова). Знаючи про одночасне скорочення терміну розгляду заяви на акредитацію з двох місяців до 20 робочих днів, ми можемо бачити, що за суму більше ніж в 10 разів меншу за попередню ДРС працюватиме в два рази швидше.

Також потенційних заявників не може не радувати той факт, що в разі прийняття рішення про відмову в реєстрації підрозділу, воно буде надіслане протягом терміну розгляду заяви (ДРС втратила додаткові 10 днів на надсилання листа).

При цьому положенням ч. 7 статті 20 ЗУ «Про громадські об’єднання» було істотно звужено можливості посадовців по прийняттю відмовних рішень по акредитації відокремлених підрозділів: відмовляти в акредитації будуть при суперечностях установчих документів лише Конституції України та законам України (раніше більшість таких рішень були мотивовані невідповідністю установчих документів положенням підзаконних нормативно-правових актів).

Щодо документів, необхідних для акредитації, то зміни також позитивні, але не істотні:

  • визначено, що потрібні саме «копії установчих документів неурядової організації», раніше не тільки не була визначена форма документів, але й поняття установчих документів було звужене до «статуту (положення)»;
  • відпала необхідність формування відомостей про склад керівництва статутних органів підрозділу, тепер достатньо вказати керівника та його дані у рішенні про утворення;
  • реєстрація статуту (положення) структурного осередку більше не є обов’язковою, а відбувається у відповідності до рішення про утворення.

Також слід звернути увагу на те, що в новому Законі не лише коректніше описані необхідні документи та скорочені терміни для проведення реєстраційних дій, але і збільшений термін для повідомлення ДРС про зміни в статутних документах підрозділу чи зміну керівника з 5 до 20 днів.

Та попри всі позитивні зміни у порядку створення відокремленого підрозділу на території України є кілька негативних моментів, на які слід звернути увагу.

Першим таким моментом є відсутність у новому Законі регламентації процедури видачі дубліката свідоцтва про акредитацію. Єдина згадка про таку можливість міститься у Наказі Міністерства юстиції України від 14.12.2012 №1745/5, однак сама процедура не є вичерпно регламентованою. Через це можна припустити, що ті, хто втратить свідоцтво про акредитацію, можуть зіштовхнутися з проблемами.

Другий момент, який потребує висвітлення, є набагато важливішим і пов'язаний з тим, що 3 лютого 2013 року  набрав чинності ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Стаття 25 даного закону визначає, що акредитацію представництв та філій іноземних благодійних організації слід проводити в порядку, визначеному ЗУ «Про громадські об’єднання», тобто саме тим порядком, який ми аналізували вище.

І це не викликало б жодних питань, якби не ч.2 ст. 3 нового Закону, що передбачає наступне «Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення: … 6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів». Тобто, 3У «Про громадські об’єднання» передбачає неможливість регулювання питання акредитації підрозділів благодійних товариств його нормами (виходячи з того, що «непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками» ст. 85 ЦК України).

Звичайно, трактуючи буквально ч.2 ст. 3 нового Закону, можна казати, що перелік сфер відносин «утворення, реєстрації, діяльності та припинення», на які новий Закон не поширюється не включає поняття акредитації, а тому вказаної колізії не існує. Однак така позиція не витримує критики через те, що даний перелік точно відповідає  сформульованій у ч.1 ст. 3 нового Закону сфері дії Закону (у ній також не використовується термін акредитація).

Таким чином, Закон України «Про громадські об’єднання» приніс ряд важливих змін у порядок відкриття підрозділів іноземних неурядових організацій: скорочення строків, зменшення вартості, використання більш коректних формулювань при визначенні необхідних документів та інше. Проте, як ми бачимо, без «ложки дьогтю» законодавець не зміг обійтися: застосування норм Закону до благодійних товариств лишається під питанням.

Даний матеріал пов'язаний з послугами компанії по реєстрації громадських та благодійних організацій в Україні.

З аналізом інших нововведень Закону України «Про громадські об'єднання» Ви можете ознайомитися тут.

Дата публікації: 14/02/2013

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: