Охорона праці на підприємстві: головні вимоги

Забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці для своїх робітників є пріоритетним завданням для будь-якого роботодавця.

Для того щоб уникнути гніву перевіряючих, в особі інспекції з охорони праці, та убезпечити працівників на їх робочому місці, роботодавцю варто подбати про значний ряд речей, перелік яких вказано нижче.

1. Запровадження служби охорони праці (далі - служби).

Подібна служба створюється на підприємстві в обов'язковому порядку. Варто зауважити, що структура служби має відмінності в залежності від кількості працівників.

 • Якщо на підприємстві працює 50 і більше осіб, розробляється Положення про службу охорони праці цього підприємства, визначається структура служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників.

Також необхідно затвердити посадові інструкції відповідальних осіб служби, де окрім їх прав та обов'язків, буде визначена відповідальність за виконання покладених на них функцій.

 • Якщо працює менше 50 осіб, окрема служба не створюється, але її функції покладаються в порядку сумісництва (суміщення) на особу, яка має чи отримає для цих цілей відповідну підготовку.
 • Якщо ж на підприємстві працює менше 20 осіб, можливий варіант залучення сторонніх фахівців для виконання функцій вказаної служби. Такі фахівці підписують договір на надання відповідних послуг, і повинні мати не менше трьох років виробничого стажу та знання з охорони праці.

2. Розробка та затвердження на підприємстві положень, інструкцій та інших актів з охорони праці.

В обов'язки роботодавця входить затвердження вказаних вище документів для регулювання діяльності служби.

Таким документами регулюється поведінка працівників на території підприємства та встановлюються спеціальні правила виконання робіт у виробничих приміщеннях, будмайданчиках, тощо.

При написанні та затвердженні таких положень та інструкцій, мають враховуватися чинні положення законодавства з охорони праці та вид діяльності підприємства, конкретні умови праці на ньому.

Стаття на тему: Вирішили питання організації охорони праці на підприємстві

3. Проведення інструктажів з питань охорони праці.

Під час робочого процесу, повинно проводитися декілька інструктажів з питань охорони праці:

Перший або вступний інструктаж проводиться перед початком роботи нового працівника. Він складається з:
 • інформації щодо майбутніх умов праці;
 • відомостей щодо всіх небезпечних або шкідливих виробничих факторів, та їх можливого впливу на життя та здоров'я робітника.

За проведення вступного інструктажу відповідає спеціаліст з охорони праці;

 1. Нові працівники також проходять первинний інструктаж на робочому місці, який включає необхідне навчання. Первинний інструктаж проводиться безпосереднім керівником працівника;
 2. Повторні інструктажі (раз на квартал або раз на півріччя);
 3. Позапланові інструктажі можуть проводитися при зміні правил охорони праці, зміни в обладнанні або при порушенні працівником правил охорони праці та ін.;
 4. Цільові інструктажі, які проводяться при необхідності виконати якусь разову роботу.

Інформація про проведення інструктажів вноситься до відповідного журналу та завіряється підписами інструктора та особи, що проходила інструктаж.

4. Забезпечення навчання та періодичної перевірки знань з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці працівників, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, може проводитися як безпосередньо на підприємстві, так і іншим суб'єктом господарювання, що має необхідні навички.

Такі навчання мають проводитися щорічно та підсумовуватися перевіркою знань працівника. Перевірка поводиться відповідною комісією підприємства, склад якої затверджується керівником підприємства.

На підприємстві повинні бути затверджені положення про навчання з питань охорони праці, а також графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. З цими документами працівники повинні бути ознайомлені.

Наші послуги: Організація охорони праці на підприємстві

5. Проведення медичних оглядів.

Існує перелік обов'язкових медоглядів, які проводить роботодавець за свій кошт:

 • медогляд при прийнятті на роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таку, де є потреба у професійному доборі
 • періодичні медогляди працівників, зайнятих на вказаних вище роботах;
 • щорічний обов'язковий медогляд осіб віком до 21 року.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим Профмедоглядам і порядок їх проведення затверджені постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559. Плани та графіки їх проведення, місце проведення та перелік докторів, які проводять обстеження, затверджується головними лікарями закладів охорони здоров'я, які проводитимуть медогляди. Результати медогляду заносяться в медичні книжки працівників, які повинні зберігатися у роботодавця.

Стаття на тему: Чи необхідно ліцензувати діяльність медпунктів на підприємствах?

6. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

До засобів індивідуального захисту зазвичай відносять:

 • спеціальний одяг, спеціальне взуття ті інші засоби, необхідні для виконання робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці або для робіт, що пов'язані із забрудненням або несприятливими температурними умовами;

Важливо! Видача просто грошових сум для придбання таких засобів -  заборонена. Але якщо працівник купить ЗІЗ своїм коштом, через порушення термінів їх безкоштовної видачі, роботодавець зобов'язаний компенсувати працівникові вартість їх придбання.

 • мило, яке є обов'язковим засобом захисту на роботах, пов'язаних із забрудненням;
 • миючі та знешкоджуючі засоби мають обов'язково бути в наявності на роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин;
 • молоко має видаватися у нормі 0.5 літра за зміну на будь-яких роботах з шкідливими умовами праці;
 • газована солона вода - для працівників гарячих цехів і виробничих ділянок.

7. Проведення атестації робочих місць.

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах, де на стан здоров'я працівників можуть негативно вплинути:

 • технологічний процес;
 • використовуване обладнання, сировина та / або матеріали.

Така атестація повинна проводитися атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відомості про результати атестації заносяться в картку умов праці.

Стаття на тему: Вимоги до персоналу, залученого до перевезення небезпечних вантажів і відходів.

8. Налагодження обліку нещасних випадків.

Законодавством України регулюється процес розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

За результатами такого розслідування роботодавець повинен скласти:

 • акт за формою Н-5, якщо нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом;
 • акт Н-1, якщо він визнаний пов'язаним з виробництвом.

Один з примірників акту видається потерпілому або іншій зацікавленій особі не пізніше 3 днів з моменту закінчення розслідування.

Висновки

Законодавством закріплені ще й інші обов'язки, пов'язані з охороною праці. Частина з них виглядає декларативно. Наприклад, обов'язок впроваджувати прогресивні технології. Але інші повинні обов'язково дотримуватися роботодавцями: вимоги щодо охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів, вимога подавати звітність про стан охорони праці.

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо здійснення охорони праці на підприємстві, Ви можете звернутись до наших юристів за консультацією.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Дата публікації: 07/06/2013

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: