Отримання ліцензії на невідкладну медичну допомогу: вимоги та особливості

Вартість послуг:

від 2000 USD
Старт
Договірна
Суд
від 600 USD
Вирішення проблеми
Юридичне обслуговування медичних установ
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Ліцензування медичної практики є обов'язковою умовою для приватних медичних центрів, які прагнуть розширити спектр своїх послуг і надавати якісну невідкладну медичну допомогу. Важливість цього процесу не можна недооцінювати, адже він є запорукою забезпечення безпечного та ефективного лікування пацієнтів. Ліцензія підтверджує, що медичні послуги відповідають встановленим стандартам якості та безпеки. Крім того, це підтверджує, що і сам медичний заклад відповідає всім вимогам законодавства.

Отже, отримання ліцензії є не лише юридичним обов'язком, але й засобом для підвищення довіри пацієнтів до медичного закладу. Ліцензовані центри можуть демонструвати свій професіоналізм та відповідність сучасним стандартам охорони здоров'я. Також це обов'язкова умова для отримання коштів від НСЗУ. Якщо говорити в контексті невідкладної медичної допомоги, отримання ліцензії також має особливе значення. Це пов'язано з тим, що такі центри часто мають справу з пацієнтами, які потребують негайної допомоги. Ліцензія гарантує, що медичний персонал має відповідну кваліфікацію, а заклад оснащений всім необхідним для надання невідкладної допомоги на високому рівні.

У цій статті ми розглянемо основні аспекти отримання ліцензії на невідкладну медичну допомогу, включаючи такі важливі аспекти: 

 • Які вимоги до медичної практики та закладів, що надають невідкладну медичну допомогу?
 • Які кадрові та кваліфікаційні вимоги до персоналу, який надає невідкладну медичну допомогу?

Ці знання допоможуть організаціям та особам, які планують розширювати свій бізнес у галузі медицини, орієнтуватися в цьому процесі та забезпечити повний цикл отримання або оновлення ліцензії. 

Та ми готові допомогти не лише інформаційно, а й практично. За понад 15 років наші юристи накопичили великий досвід у сфері ліцензування медичної практики. Тільки за останні три роки ми успішно отримали понад 250 ліцензій для різних типів медичних центрів, включаючи ті, які спеціалізуються на наданні невідкладної медичної допомоги. Тож наша команда експертів забезпечить вас всією необхідною підтримкою на кожному етапі процесу отримання ліцензії.

Цікаво: Укладення договору з НСЗУ для медичних закладів в Україні: переваги та вимоги

Невідкладна медична допомога: вимоги, стандарти та кваліфікація персоналу для приватних медичних закладів 

Приватним медичним закладам, що хочуть отримати ліцензію на невідкладну медичну допомогу, необхідно враховувати особливості вимог щодо ліцензування такої медичної практики. Так, заклади охорони здоров’я, які можуть надавати екстрену медичну допомогу, чітко визначені в законодавстві, і ці послуги є виключно державною прерогативою. Тому для приватних медичних закладів рекомендується зосередитися на наданні саме невідкладної медичної допомоги. 

Розглянемо докладніше різницю між екстреною та невідкладною медичною допомогою, що є важливим для розуміння специфіки надання медичних послуг. Ці дві категорії відрізняються за характером ситуацій, що вимагають медичного втручання, а також за рівнем загрози для життя пацієнта. Тож, які відмінності між цими двома медичними практиками?

Екстрена медична допомога 

Надається в ситуаціях, що загрожують життю пацієнта та потребують негайного медичного втручання. Такі випадки можуть включати важкі травми, гострий серцевий напад, інсульт, тяжкі алергічні реакції або інші стани, що становлять пряму загрозу для життя. Служби екстреної допомоги працюють цілодобово та оснащені необхідним обладнанням і спеціально навчений персоналом для швидкого реагування та надання першої допомоги.

Невідкладна медична допомога  

Надається в ситуаціях, що вимагають негайного медичного втручання, але не несуть прямої загрози для життя пацієнта. Наприклад, пацієнт може потребувати невідкладної допомоги при переломах, розтягненнях, ушкодженнях тканин, легких опіках або інших ситуаціях, які вимагають швидкого медичного втручання, але не передбачають спеціалізованих реанімаційних процедур.

Цікаво: Як отримати медичну ліцензію на надання швидкої допомоги вдома?

Вимоги до медичної практики та закладів, що надають невідкладну медичну допомогу  

Для надання якісної невідкладної медичної допомоги та успішного отримання ліцензії, медичні заклади повинні відповідати певним вимогам.

 • Матеріально-технічна база: Заклад надання медичної допомоги має бути оснащений якісним матеріально-технічним обладнанням, що відповідає табелю оснащення за спеціальністю медицина невідкладних станів.
 • Місце провадження діяльності: Місце надання медичної допомоги має відповідати вимогам Державних будівельних норм В.2.2-10:2022 для закладів охорони здоров'я. Приміщення повинно бути безпечним і функціональним для медичної практики.
 • Доступність для маломобільних груп. Медичний заклад повинен створити умови для вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень, що підтверджується документально фахівцем з технічного обстеження будівель та споруд.
 • Внутрішні документи. Медичний заклад повинен мати необхідні внутрішні документи для отримання ліцензії, зокрема Положення про медичний центр тощо.
 • Кваліфікований медичний персонал. Заклад повинен мати досвідчений та кваліфікований медичний персонал, зокрема медичного директора та керівника, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я України, зокрема Наказу МОЗ “Про впровадження випуску” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" від 29.03.2002 року № 117.

Кадрові та кваліфікаційні вимоги до персоналу 

Надання високоякісної невідкладної медичної допомоги вимагає залучення досвідченого та кваліфікованого медичного персоналу. Нижче наведено основні вимоги до персоналу, який працює у сфері невідкладної медичної допомоги. Серед відповідних фахівців:

 • Лікар з медицини невідкладних станів;
 • Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги;
 • Фельдшер з медицини невідкладних станів.

Вимоги до лікаря з медицини невідкладних станів

Лікар з медицини невідкладних станів надає невідкладну медичну допомогу пацієнтам на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Також лікар проводить прийом пацієнтів, визначає доцільність госпіталізації, застосовує інтенсивну терапію та лікувально-діагностичні заходи.

Освіта та кваліфікація. Вища освіта другого рівня (магістр) у галузі знань "Охорона здоров'я" зі спеціальністю "Медицина" або "Педіатрія". Медичне стажування та спеціалізовані курси за напрямом "Медицина невідкладних станів" також є обов'язковими.

Медичний персонал повинен регулярно підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження курсів удосконалення та стажувань. Лікарі повинні мати відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про кваліфікаційну категорію. Стаж роботи залежить від категорії:

 • Вища кваліфікаційна категорія: понад 10 років стажу.
 • Перша кваліфікаційна категорія: понад 7 років стажу.
 • Друга кваліфікаційна категорія: понад 5 років стажу.

Вимоги до медичної сестри/брата відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги

Медична сестра/брат здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. А саме бере участь у лікувально-діагностичному процесі, проводить первинний огляд пацієнтів, надає першу допомогу при травмах, ушкодженнях та гострих захворюваннях, загрозливих для життя.

Освіта та кваліфікація: Медична сестра/брат повинен мати базову вищу освіту (бакалавр) або неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Професійна підготовка за напрямом "Швидка та невідкладна допомога" та підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо).

Медична сестра/брат повинен мати відповідну кваліфікаційну категорію, яка підтверджується посвідченням. Стаж роботи залежить від категорії:

 • Вища категорія: понад 10 років стажу.
 • Перша категорія: понад 7 років стажу.
 • Друга категорія: понад 5 років стажу.

Вимоги до фельдшера з медицини невідкладних станів

Фельдшер здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно у центрах екстреної медичної допомоги, зокрема надає екстрену медичну допомогу на догоспітальному етапі та під час транспортування пацієнтів до закладів охорони здоров'я. 

Освіта та кваліфікація: Фельдшер повинен мати ступінь молодшого бакалавра в галузі знань "Охорона здоров'я" зі спеціальністю "Медсестринство" або "Лікувальна справа" зі спеціалізацією "Фельдшер з медицини невідкладних станів". Фельдшер повинен мати посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії. Досвід роботи визначається категорією:

 • Вища категорія: понад 10 років стажу.
 • Перша категорія: понад 7 років стажу.
 • Друга категорія: понад 5 років стажу.

Отже, для приватних медичних закладів, які прагнуть надавати комплексну та якісну медичну допомогу пацієнтам у разі невідкладних ситуацій, отримання ліцензії на невідкладну медичну допомогу є необхідним. Звісно, цей процес вимагає дотримання численних нормативних вимог щодо інфраструктури, обладнання, кваліфікації персоналу, реєстрації реанімобілів та інше. Тому впоратися з ліцензуванням, не маючи належного досвіду, є важким завданням.

Цікаво: Юрист з медичного права: які проблеми вирішує?

Експертна підтримка в отриманні ліцензії на невідкладну медичну допомогу: юридична допомога для медичних установ

Наша юридична компанія як ніхто розуміє складність цього процесу.  Саме тому ми готові надати професійну підтримку медичним установам отримати ліцензію на невідкладну медичну допомогу. Наші експерти володіють глибоким розумінням чинного законодавства та нормативних актів у галузі охорони здоров'я, що дозволяє нам забезпечити комплексну юридичну допомогу на всіх етапах процесу ліцензування та нівелювати ризики відмови у видачі ліцензії. 

Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, забезпечуючи консультації та практичну допомогу в оформленні необхідної документації. Навіть якщо ваші документи не в ідеальному стані на початку, ми знаємо, що робити, щоб зробити їх прийнятними для ліцензування. Також ми беремо на себе взаємодію з відповідними органами, а також допоможемо в інтерпретації та дотриманні законодавчих вимог. Адже наша мета — забезпечити відповідність всім вимогам законодавства та допомогти вам гарантовано отримати ліцензію на невідкладну медичну допомогу.

Обравши нашу юридичну компанію як партнера, ви можете бути впевнені в тому, що отримаєте професійну та надійну підтримку, яка дозволить вам зосередитися на своїй основній діяльності — наданні високоякісної медичної допомоги вашим пацієнтам. 

Дата публікації: 08/05/2024

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: