ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваУмови та порядок отримання посвідки на постійне проживання в Україні на підставі інвестицій

Умови та порядок отримання посвідки на постійне проживання в Україні на підставі інвестицій

Одна із підстав для особи без громадянства чи  іноземця отримати  посвідку на постійне проживання в Україні - це  іноземна  інвестиція  в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше ста тисяч доларів США. За допомогою такої інвестиції отримується дозвіл на імміграцію в Україну, який в подальшому подаватиметься до територіальних органів Державної міграційної служби України.

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції. [1], згідно зі статтею 4 Закону України «Про імміграцію».

Для тих осіб, що здійснили інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму від ста тис. доларів США квота імміграції на 2018 рік необмежена. [2]

Яким чином іноземець чи особа без громадянства має здійснити іноземну інвестицію?

Іноземні інвестори - це особи, які провадять інвестиційну діяльність на території України. А саме фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності. [3]

Щоб оптимально здійснити іноземну інвестицію в економіку України - треба створити та зареєструвати нове підприємство відповідно до законодавства України. Або ж внести частку до статутного капіталу вже діючого підприємства (передбачено  ст. 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування»).

Це не єдині форми для здійснення іноземної інвестиції в економіку України. Але цей варіант має значний попит серед іноземців. тому  розглянемо його детальніше.

В якій валюті здійснюється іноземна інвестиція?

Інвестувати можна в іноземній валюті, що визнається конвертованою Національним
банком України
[4] , до найбільш поширених належать долар США та євро.

Гривня для інвестиції не підійде. Оскільки згідно ЗУ «Про імміграцію» мова йдеться саме про іноземну конвертовану валюту. Те саме стосується й інших форм інвестування. Акції і корпоративні права - хоч і кваліфікуються як інвестиція, але не є підставою для отримання посвідки.

Задля здійснення в подальшому інвестиції, іноземцеві чи особі без громадянства потрібно відкрити інвестиційний рахунок у банку в Україні. Відкриття такого типу рахунків регулює Інструкція, що  затверджена Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003  № 492.  [5]

Інвестиційний рахунок - це рахунок в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та/або в гривнях, який відкрив іноземний інвестор в уповноваженому банку відповідно до вищезазначеної інструкції.

 Яким чином на практиці здійснюються іноземні інвестиції? І чим це підтверджується?

Згідно з п. 1 постанови Правління НБУ «Про затвердження Класифікатора іноземних валют» конвертовані валюти - це ті, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та валюти країн - членів Європейського Союзу (долар США, євро, злотий, єна, фунт стерлінгів, чеська крона тощо).

Тобто нерезидент повинен здійснити інвестицію у грошовому вигляді у іноземній валюті, що буде еквівалентно не менш ніж 100 тисяч доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ на день здійснення інвестиції).

Оскільки ст. 4 ЗУ «Про імміграцію» визначає внесення інвестиції в  економіку України, то такий вклад повинен відповідати меті отримання прибутку, а саме провадженню господарської діяльності чи розвитку економічної ситуації в Україні іншим чином.

Зважаючи на пакет документів, що подається при оформленні посвідки, доцільно вкладати інвестиції у капітал власної компанії, яка потім даватиме прибуток. Якщо інвестиція відбувається лише для отримання посвідки на постійне місце проживання, то після її отримання іноземець може витрачати кошти на свої потреби від імені фірми (наприклад, можна придбати будинок,  в якому він проживатиме, але власником будинку буде фірма) .

Які документи необхідно подати до Державної міграційної служби (далі – ДМС) щоб отримати посвідку на постійне проживання (на підставі здійснення іноземних інвестицій)?

Документи для оформлення посвідки подаються до:

  • держпідприємства, що належить до сфери управління ДМС,
  • центру надання адміністративних послуг,
  • територіальних органів/підрозділів ДМС, за місцем проживання особи

Для оформлення посвідки, до заяви-анкети додаються документи, зазначені  п. 32 вищевказаного порядку:

  • паспорт іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D;
  • документ, який посвідчує особу законного представника та документ, що підтверджує ці повноваження (у разі подання документів законним представником);
  • переклад сторінки паспорту іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства на українську мову. З особистими даними, засвідчений у порядку встановленому законодавством;
  • копію рішення про дозвіл  на імміграцію;
  • документ, який підтвердить сплату адміністративного збору, або ж документ про звільнення від його сплати;

За допомогою вивчення матеріалів справи, перевіряють, у який спосіб отримався дозвіл на іміграцію.

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з моменту подання документів від іноземця або особи без громадянства.

Посвідка на постійне проживання в Україні діє 10 років.

Посвідку іноземцеві або особі без громадянства видає територіальний орган ДМС, який прийняв відповідні  документи для оформлення. Це відбувається після пред’явлення паспорту іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства. На останній вільній сторінці проставляють відмітку про отримання посвідки.

Тож перед тим, як подавати документи на посвідку, необхідно отримати дозвіл на імміграцію.  

Заяву про   надання   дозволу  на  імміграцію та необхідні до заяви документи заявник  подає особисто до ДМС. За поважних причин (хвороба заявника,  стихійне лихо тощо) заяву можна надіслати  поштою  (або  за  дорученням заявника, подаватися іншою особою, але   нотаріально посвідченим дорученням).

Крім заяви про надання дозволу на імміграцію, до ДМС подаються такі документи [6] :

1) паспорт іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (пред’явити) копії необхідних сторінок;
2) переклад на українську мову сторінки паспорта іноземця, або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними (нотаріально засвідчена копія);
3) 3 фотокартки;
4) документ про місце проживання (за кордоном та в Україні  );
5) відомості про склад сім'ї, підтверджуються документально (копії свідоцтва про шлюб, документів про усиновлення,  свідоцтва про народження тощо);
6) документ про відсутність у заявника хвороб, які зазначені в Законі України «Про імміграцію». Видається  лікувально-профілактичним закладом;

У виняткових випадках можна отримати відомості, надіславши запит до  компетентних органів іноземних держав (з якими уклали договір про правову допомогу у кримінальних, сімейних та цивільних правах);

7) квитанція про сплату державного мита або консульського збору. (якщо за це передбачена сплата за законодавством), або документ, який підтверджує пільги щодо сплати;
8) копії статуту і зареєстрованих договорів про інвестиційну діяльність. А також довідку з банку про надходження відповідної іноземної інвестиції.

Хоча законодавство скасувало обов’язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій [7] , все одно необхідно отримати довідку від банку про надходження коштів.

Рішення за заявами про надання дозволу на імміграцію приймаються органами ДМС.

МВС, СБУ (та її регіональні органи), органи Національної поліції, Держприкордонслужба, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу, виявляють осіб, яким не можна надати дозвіл на імміграцію.

Також збираються відомості, які можуть бути підставою для скасування дозволу на імміграцію (відповідно до Закону України "Про імміграцію". 

У порядку, встановленому МОЗ, лікувально-профілактичні заклади впродовж місяця проводять  медобстеження осіб.  А саме тих, які перебувають в Україні законно та хочуть отримати дозвіл на імміграцію. Потім  ці ж заклади видають документ про відсутність хвороб у заявника (які за законом можуть бути  підставою для відмови у наданні такого дозволу).

Банки та їх відокремлені підрозділи (відділення,представництва, філії) видають особі без громадянства або іноземцеві довідку про надходження іноземної інвестиції в економіку України.

Довідка містить інформацію про надходження інвестиції  на відповідний рахунок у вигляді іноземної конвертованої валюти (внесеної особою без громадянства або іноземцем), сумою від ста тис. доларів США. Інвестиція повинна бути внесена в економіку України. Підписують довідку керівник банку (або його відокремлений підрозділ: філія, відділення, представництво). Також має бути зазначена дата видачі та номер. Завіряється довідка печаткою і діє протягом шести місяців з моменту видачі.

У день прийняття рішення про надання дозволу на імміграцію, ДМС проводить перевірку інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців, а також громадських формувань.

Що саме перевіряється?  Відомості про державну реєстрацію юридичної особи та копія статуту (від іноземного інвестора). Документи повинні бути актуальні на дату прийняття рішення.

Документи, що видають компетентні органи іноземних держав, легалізують в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України).

Термін розгляду заяви про  дозвіл  на  імміграцію не може перевищувати одного року з дати її подання.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України). 

Рішення про надання дозволу на імміграцію чи про відмову у наданні такого дозволу діє протягом року від дня його прийняття.

Особи, які отримали дозвіл на імміграцію, зобов'язані протягом періоду дії дозволу звернутися до ДМС  із заявою про видачу посвідки на постійне проживання, якщо вони законно перебувають в Україні (п. 19 вищезгаданої постанови). Постанова не дає чіткого терміну для видачі довідки, але на сайті ДМС сказано, що така процедура не може займати  більше одного року.

Зазвичай розгляд заяви відбувається  близько 6 місяців.

Іммігранти, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання. Якщо місце проживання змінилося. необхідно пройти реєстрацію повторно в порядку, встановленому для громадян України.

Як потрапити у квоту імміграції?

Квота імміграції встановлюється кожного року за рекомендаціями різних органів. Щодо квоти для іноземців, які здійснили іноземні інвестиції в економіку України, то згідно з розпорядженням КМУ «Про встановлення квоти імміграції на 2018 рік» для них квота необмежена.

Висновки

Отримати посвідку на постійне проживання в Україні на підставі здійснення іноземних інвестицій в економіку України цілком реально. Але особі, яка розраховує отримати посвідку на постійне проживання в Україні, потрібно розуміти, що цей процес займає значного часу (від 6 місяців до року) та коштів (від 100 тис. доларів США).

Також важливою вимогою є дотримання чітких процедур, які визначені чинним законодавством України. Тому, якщо особа бажає отримати посвідку на постійне проживання в Україні і перебувати при цьому в Україні ще й тоді, коли вона буде готувати документи для отримання посвідки, доцільно буде спочатку отримати посвідку на тимчасове проживання.

Тим більше, за рахунок виконання вимог для отримання посвідки на тимчасове проживання, можна робити перші кроки, щоб отримати в майбутньому посвідку на постійне проживання (зареєструвати підприємство в Україні зі статутним капіталом більше ніж 100 тис. доларів США та працевлаштуватись до такого підприємства, що буде підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання більш ніж на один рік).

До того ж, для отримання посвідки на тимчасове проживання потрібно значно менше часу – близько двох місяців.

 

Хочете отримати посвідку на проживання в Україні на підставі іноземних інвестицій? Не знаєте, з чого почати? Звертайтеся за номером: 0 800 330 967

 

[1] Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України в установленому порядку за категоріями іммігрантів. Зокрема для осіб, здійснили іноземну інвестицію в економіку України на суму не менше 100 000 доларів США.

[2] Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 254 

[3] Відповідно до п. 1.1. постанови Правління НБУ «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» і ст. 1 ЗУ «Про режим іноземного інвестування»

[4] Відповідно до ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»

[5] «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,

[6] Відповідно до пункту 11 «Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень»

[7] Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій» від 31.05.2016 № 1390-VIII

Написати автору лист

ВСЕ ЩЕ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗАПИТАННЯ?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті