Податкове планування для бізнесу в Україні

Вартість послуг:

від 1000 USD
Для новачків
від 1500 USD
Аудит + Рішення
від 800 USD
Для іноземців
Розробка схем податкової оптимізації (Digital Nomad)
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

З кожним роком зростає тенденція до навчання управлінців бізнесу фінансової грамотності. Це дозволяє кожному власнику вибудовувати власні точки контролю для:

 • управління компанією;
 • оперативного реагування на вектори руху бізнесу;
 • виявлення ризиків та їх запобігання;
 • безпосереднього управління фінансовим результатом, а не просто отримання прибутку.

Коли власник бізнесу має розуміння фінансів, взаємозв'язок доходів і витрат, та їх вплив на фінансовий результат, у нього виникають додаткові вимоги до співробітників, які:

 • безпосередньо впливають на прибуток компанії (відділ продажів і відділ маркетингу);
 • працюють з інформацією, що стосується обліку фінансів (фінансовий відділ / відділ економістів або бухгалтерія).

Якщо обороти компанії не дозволяють мати у штаті готельного фінансиста/економіста та бухгалтера, найчастіше керівник делегує функцію поточного планування та прогнозування бухгалтеру. Подібне делегування часто-густо є помилкою.

Чому? Бухгалтер, який має досвід планування, прогнозування та мислення “власника” щодо управління фінансовим результатом – дуже рідкісне явище. Цей співробітник повинен мати досвід роботи головним бухгалтером (у компанії з широким спектром різнопланових операцій), відповідно і запит на оплату праці цього співробітника буде високим. Якщо ви просто делегуєте функцію планування рядовому бухгалтеру, ви:

 • не отримаєте жодних планів, оскільки бухгалтер насамперед займатиметься своєчасним поданням звітності, щоб не пропустити строки встановлені законодавством;

або

 • отримаєте "сирі" дані (без аналітики та варіабельних пропозицій оптимізації).

У зв'язку з вищезазначеною ситуацією, багато компаній вдаються до аутсорсингу цього напряму. Наші співробітники можуть допомогти вам у вирішенні питання з податковим плануванням (як поточним, так і стратегічним).

Цікаво: Облік та оподаткування грантів резидентами України

Як на практиці працює податкове планування для бізнесу?

Розкажемо про один із наших останніх кейсів у частині поточного податкового планування. До нас звернувся власник логістичної компанії – малий бізнес із річним оборотом 20 млн грн та кількістю співробітників до 30 осіб.

"Біль" клієнта виражена в наступному - власник дізнається про розмір податку на прибуток та ПДВ після закриття звітного періоду, постфактум, коли необхідно здійснювати оплату податків. У 2021 році компанія щомісяця декларувала ПДВ до сплати 30 - 50 тис. грн, після запровадження воєнного стану дані суми зросли до 130 - 180 тис. грн при тому, що маржа на послуги не зросла. Податкове навантаження з податку на прибуток зросло на 1,7%. Клієнт не розуміє, чому так різко зросли податки? І не може отримати у бухгалтера розрахункове підтвердження такого зростання.

Рішення, яке ми надали клієнту:

1. Провели вибірковий аудит операцій компанії.

За результатами аудиту відхилень у правильності відображення господарських операцій не було виявлено. Виходячи з цього варто виключити варіант завищення податкових зобов'язань через технічні або бухгалтерські помилки.

2. Провели порівняльний аналіз фінансових показників за 6 місяців 2021 та 2022 років. За результатами аналізу було виявлено:

 • доходи за 6 місяців 2022 року (12,6 млн грн) зросли у 2 рази порівняно з 6 місяцями 2021 року (5,3 млн грн);
 • собівартість послуг у 2022 році знизилася на 2%, а це 250 тис. грн витрат у грошовому еквіваленті;
 • адміністративні та збутові витрати у 2022 році знизилися на 5% (грошовий еквівалент 540 тис. грн);
 • зниження податкового кредиту (що входить у ПДВ від постачальників).

3. Визначили причини, що вплинули на різке зростання податкового навантаження ПДВ та податку на прибуток:

 • зниження собівартості спричинене тим, що компанія почала більше використовувати власний транспорт для здійснення перевезень. Собівартість перевезення власним транспортом дешевша за послуги найманого перевізника, оскільки включає лише витрати на паливо, зарплату водія, ремонт автомобіля та його амортизацію;
 • до зниження витрат у 2022 році призвело збільшення плану продажів на кожного менеджера. Навантаження на менеджерів з продажу виросло в 2 рази, а їхній рівень заробітної плати залишився на колишньому рівні;
 • зниження собівартості послуг та витрат компанії призвело до зростання фінансового результату з одночасним зростанням податкового навантаження на 1,7% (у грошовому еквіваленті 190 тис. грн);
 • із запровадженням воєнного стану, на паливо було введено пільгу з ПДВ, внаслідок чого паливо підлягає оподаткуванню за ставкою 7% замість 20% (втрачаємо 13% податкового кредиту, у грошовому еквіваленті 40-50 тис. грн щомісяця);
 • 20 постачальників послуг найманих перевезень перейшли на пільгову систему єдиного податку 2%, що призвело до призупинення їхнього статусу платника ПДВ (втрачаємо 80-100 тис. грн податкового кредиту щомісяця).

4. Розробили методи оптимізації оподаткування для поточного звітного періоду:

 • збільшити продажну вартість перевезень власним транспортом на 13% (для нівелювання податкового кредиту);
 • розробити платіжний календар для оперативного управління грошовими потоками з метою оперативного отримання податкового кредиту;
 • розробити політику премій для працівників з метою підвищення якості роботи персоналу та оптимізації податку на прибуток;
 • пошук альтернативи клієнтам-перевізникам неплатникам ПДВ.

5. Сформували Excel-модель податкового планування на рік, на підставі плану продажу та витрат.

Цікаво: Випадки звільнення КІК від оподаткування в Україні

Інформація (дані), яка потрібна для створення моделі податкового планування

Якщо ваша компанія не застосовує принципи бюджетування (короткострокові та довгострокові плани доходів та витрат), бухгалтер-експерт податкового планування не буде для вас панацеєю.

План доходів та витрат – це основа, яка дозволяє власнику ставити чіткі цілі перед співробітниками, а бухгалтеру-експерту – розробляти механізми оптимізації оподаткування задля досягнення бажаного фінансового результату.

Для податкового планування потрібно:

 • інформація про компанію, мету бізнесу;
 • план доходів та витрат компанії (річний, у розрізі кожного місяця);
 • перелік постачальників з інформацією про їхній статус платника ПДВ;
 • доступ до облікової бази з правами користувача в режимі перегляду (бажано, для розуміння операцій, що проводяться всередині компанії);
 • інша інформація, потреба у якій виникає у процесі роботи.

Виграш клієнта від застосування поточного планування – можливість:

 • управляти прибутком та податками, які він “готовий” сплачувати до бюджету;
 • розуміння правильності розрахунку собівартості та ціни власних послуг;
 • розуміння податкових аспектів при виборі постачальників;
 • розуміння управління грошовими потоками (оплати постачальникам проводяться у потрібний день та обсязі, а не інтуїтивно);
 • розрахункову модель податкового планування у форматі Excel (яку надалі можна адаптувати під будь-яку облікову систему);
 • розуміння, коли потрібно перейти до застосування стратегічного планування (зміна системи оподаткування, видів діяльності, складу засновників, зміна внутрішньої організаційної структури).

Якщо ви - власник бізнесу, що розвивається в Україні, і хочете отримати в руки такий інструмент управління, як податкове планування (схему) вашого бізнесу - звертайтеся до нас.

Вартість поточного чи стратегічного планування можна дізнатись тут.

Вартість бухгалтерського супроводу тут.

Вартість абонентського супроводу тут.

Дата публікації: 23/08/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: