Звітність громадських організацій в Україні: як приймати фінансування?

Вартість послуг:

від 56 000 грн/міс
Супровід
від 35 000 грн
Документи на старті
Юридичний супровід громадських об'єднань (організацій і спілок)
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Громадські організації (ГО) - це некомерційні організації, які широко відомі у сферах культури, екології, медіа, спорту, захисту прав людини тощо.

Відмінністю комерційного підприємства від громадської організації є те, що останні займаються втіленням в життя і реалізацією креативних ідей, соціальних проєктів без мети отримання прибутку. Відсутність прибутку не означає, що люди які працюють в громадській організації повинні виконувати роботу безкоштовно або фінансувати проєктну діяльність за власні кошти.

Саме про особливості фінансування громадських організацій ми розповімо в даній статті.

Якщо ваше питання не в тому, як організувати звітність в ГО, а в тому, хто б це міг зробити - звертайтесь до наших спеціалістів. Сьогодні ми пропонуємо різні пакети послуг для українських та іноземних громадських організацій та благодійних фондів в Україні.

Наша команда надає повний комплекс послуг для неприбуткових організацій в Україні. Ми:

 • Команда експертів, з досвідом створення та супроводу неприбуткових організацій (NGO) в Україні, в тому числі складних кейсів: іноземні організації, акредитації тощо. 
 • Запропонуємо шлях реєстрації NGO в Україні, якій підійде саме вам.
 • Закриємо потреби організації роботи в Україні: бухгалтерський юридичний та кадровий супровід, всі види звітності, найм, порядок роботи з волонтерами та міграційні послуги. 

Всі послуги ви можете отримати в одному місці, вам не потрібні будуть інші підрядники. 

Цікаво: Як ГО в Україні працюватиме з волонтерами, особливо іноземцями?

Основні джерела фінансування ГО

Громадські організації не отримують прибуток від своєї роботи, тому суттєво залежать від зовнішніх джерел фінансування.

Основними джерелами фінансування є:

 • фандрейзингові заходи, програми;
 • гранти;
 • державне фінансування;
 • бізнес донори;
 • членські внески.

Кожен з вищезазначених джерел має свої особливості й нюанси. Проте, процес отримання фінансування однаково потребує використання принципів фінансового планування, бюджетування та звітності.

Важливо! Громадські організації, як і будь-який звичайний бізнес, повинні вести облік та документальне оформлення всіх господарських операцій та проводити щорічне звітування. Недбале ставлення до бухгалтерських документів та звітності може призвести до:

 • втрати ознаки неприбутковості та виключення з реєстру неприбуткових організацій;
 • зобов’язанню нарахувати та сплатити 18% податку на прибуток з операцій, які не підтверджені документально та/або не відповідають статутній меті організації;
 • порушення умов договору фінансування та віднесення в блек-лист донорів (у випадку ненадання інформації донору або надання неправдивої / неповної інформації).

Наші фахівці можуть допомогти вам уникнути вищезазначених ризиків та запропонувати:

 • організацію документообігу громадської організації (розробка документів саме для вашої організації, опис дорожньої карти та процесу обміну документами);
 • бухгалтерський та юридичний супровід роботи громадської організації.

З чого починається етап фінансування громадської організації?

Для того, щоб отримати будь-яке фінансування, громадська організація повинна визначитись з потребою в коштах.

Важливо! Громадська організація отримує кошти під певний проєкт з детальним описом потреби та аргументованим бюджетом.

Опис проєкту складається з основних розділів (не обмежуючись):

 • мета проєкту;
 • цільова аудиторія;
 • шляхи досягнення результату;
 • вигода від реалізації;
 • грошове вираження фінансування.

Наші фахівці допоможуть вам розробити бюджет проєкту та здійснити юридичний супровід на етапі отримання фінансування. Отримавши наші послуги, ви закриваєте потребу в 3-х спеціалістах одночасно: юрист, бухгалтер та фінансист.

Цікаво: Розрахунки готівкою в неприбуткових організаціях

Документальне оформлення залучення грошових коштів громадською організацією

1) Фандрейзингові заходи, програми

Під даними заходами розуміються різноманітні благодійні вечори, офлайн події, аукціони, ярмарки тощо.

Надходження грошових коштів на рахунок громадської організації є донати / грошові пожертви.

Якщо громадська організація планує отримати кошти від певного фандрайзингового заходу необхідно підготувати (не обмежуючись):

 • Наказ про наміри взяти участь у певному заході/програмі;
 • План використання коштів, виручених від заходу на реалізацію певного проєкту (в розрізі статей витрат);
 • Наказ про визнання цільового фінансування певного проєкту у вигляді коштів, які надійшли від благодійників;
 • Звіт про використання коштів відповідно до затвердженого плану.

Примітка. Звісно, до старту заходу громадська організація на 100% не може бути впевнена, скільки грошових коштів може виручити від проведення заходу, проте план повинен бути складений. Після фактичного аналізу виручених коштів, громадська організація може здійснити коригування плану витрат в більшу чи меншу сторону або навіть змінити напрямок (статті) витрат, проте характер витрат повинен залишитись в межах одного й того ж проєкту.

Важливо! В статуті громадської організації необхідно передбачити можливість залучення фінансування через фандрейзингові заходи.

2) Гранти (вітчизняні та іноземні)

Гранти - це цільове фінансування, яке громадська організація може отримати як від вітчизняних, так і від іноземних донорів. Основною особливістю гранту є його використання саме в межах затвердженого бюджету.

Якщо громадська організація планує взяти участь в конкурсній програмі на отримання гранту необхідно підготувати (не обмежуючись):

Наказ про наміри взяти участь у певній конкурсній програмі;

 • Розробити опис проєкту;
 • Сформувати бюджет проєкту (план витрат в розрізі статей);
 • Підготувати пакет документів для грантодавця (пакет документів формується індивідуально під кожного грантодавця відповідно до грантових умов);
 • Грантова угода (або інший тип документа);
 • Наказ про визнання цільового фінансування певного проєкту у вигляді грошових коштів, які надійшли у вигляді гранту;
 • Звіт про використання коштів відповідно до затвердженого плану.

Більше про отримання міжнародних грантів ми розповідали тут.

3) Державне фінансування громадських організацій

Громадські організації можуть отримати фінансову підтримку від держави для реалізації своїх проєктів. Порівняно з іншими джерелами фінансування, вірогідність отримання та розмір державного фінансування значно менший, проте даний вид фінансування має місце.

Якщо громадська організація планує взяти участь в конкурсній програмі на отримання державного фінансування, необхідно підготувати (не обмежуючись):

 • Наказ про наміри взяти участь у певній конкурсній програмі;
 • Розробити опис проєкту;
 • Сформувати бюджет проєкту (план витрат в розрізі статей);
 • Підготувати пакет документів для донора (пакет документів формується індивідуально під кожного донора відповідно до його умов);
 • Угода про державне фінансування (або інший тип документа);
 • Наказ про визнання цільового фінансування певного проєкту у вигляді коштів, які надійшли від державного фінансування;
 • Звіт про використання коштів відповідно до затвердженого плану.

4) Бізнес донори (вітчизняні та іноземні)

Останнім часом багато бізнесів виділяють бюджет на соціальні заходи. Одним з напрямків таких заходів є бізнес-донорство - фінансова підтримка проєктної діяльності громадської діяльності.

Фінансування бізнес-донорами зазвичай є добровільною пожертвою або безповоротною фінансовою допомогою.

Отримання фінансування від бізнес-донора підтверджується (не обмежуючись):

 • Листом-проханням надати допомогу громадській організації;
 • Наказом про визнання цільового фінансування певного проєкту у вигляді коштів, які надійшли від донора;
 • Планом використання коштів, отриманих від донора на реалізацію певного проєкту (в розрізі статей витрат);
 • Звіт про використання коштів відповідно до затвердженого плану.

 5) Членські внески

Членські внески - це фіксована грошова сума, яка щорічно сплачується членами громадської організації. Іншими словами, членські внески – це в певною мірою гарантійний платіж, на який громадська організація 100% може розраховувати, на відміну від інших джерел фінансування.

Членами громадської організації можуть бути резиденти та нерезиденти України, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років.

Важливо! Порядок отримання статусу члена громадської організації, розміри, строки сплати внесків та інші нюанси відображаються в Положенні про членство та членські внески громадської організації або в статуті .

Підставою для сплати членського внеску / отримання внеску громадською організацією є (не обмежуючись):

 • Лист-повідомлення про сплату членського внеску;
 • Угода про членство (для юридичний осіб).

Цікаво: Як вести облік витрат неприбуткових організацій?

Звітність громадської організації в Україні

Громадська організація є однією з видів неприбуткових організацій, які здійснюють свою діяльність без отримання прибутку. Проте, обов’язок вести бухгалтерський облік та подавати звітність в контролюючі органи та інші інстанції залишається.

Звітність громадських організацій поділяється на:

1. Управлінську звітність.

Основою управлінської звітності є бюджетування та планування доходів (фінансування) та витрат.

Основним документом управлінської звітності є кошторис (або інший внутрішній документ, який відповідає його сутності).

Кошторис формується в розрізі кожного проєкту та містить інформацію про:

 • суму планового фінансування;
 • суму планових витрат (в розрізі статей витрат).

2. Донорська звітність

Донорська звітність формується в довільній формі та є підтвердженням цільового використання отриманих від донорів коштів.

3. Податкова та фінансова звітність

Даний тип звітності є обов’язковим та подається громадськими організаціями у встановлений законодавством термін - 60 календарних днів після закінчення звітного періоду.

Податкова та фінансова річна звітність громадських організацій за 2022 рік подається до 1 березня 2023 року.

Річна звітність громадської організації складається зі:

 • Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;
 • Фінансової звітності (скорочена форма балансу та звіту про фінансові результати).

Важливо! Фінансова звітність є невід’ємною частиною Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, тому підлягає обов’язковій подачі в контролюючі органи.

Вся звітність громадської організації - неперервний та відповідальний процес. Якщо сьогодні ваша організація налічує велику кількість учасників та розвивається, веде активну діяльність, планує розширення - подбайте про захист організації заздалегідь. Наші юристи:

 • нададуть юридичний супровід залучення коштів у громадську організацію/союз, а також їх витрачання;
 • нададуть податкове консультування з усіх операцій громадського об'єднання/організації;
 • забезпечать бухгалтерський та юридичний супровід;
 • допоможуть з розробкою договорів та інших документів, потрібних для функціонування та звітності організації.

Вартість послуг для громадських організацій.

Вартість послуг для благодійних фондів.

Дата публікації: 26/04/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: