Акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії: складання, розгляд, дії споживача

Вартість послуг:

від 15000 грн
Супровід
Захист інтересів промислового споживача електричної енергії
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Час від часу промислові споживачі стикаються із складанням щодо них Оператором системи розподілу (далі - ОС) Актів про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - Акт). За наявності відповідних підстав, ці акти складаються при здійсненні перевірок стану вузлів обліку, та є підставою для нарахувань споживачу додаткових обсягів електроспоживання, які можуть бути доволі значними.

Для запобігання складанню Актів, контролю додержання процедури та отримання можливості їх оскарження, споживач має бути обізнаним у нормах чинного законодавства, які регламентують наведені процеси. 

Сьогодні про те, як складається такий Акт та що вам, як Споживачу, робити, якщо таке трапилось.

Цікаво: Договір Споживача з Оператором системи розподілу 

Коли складається Акт про порушення?

Зазвичай Акт складається за підсумками проведення технічної перевірки вузла обліку у разі виявлення: 

 • пошкодження чи зриву пломб та індикаторів або пошкоджень відбитків тавр на пломбах; 

 • спрацювання індикаторів;

 • пошкодження чи відсутності лічильника; 

 • наявності ознак втручання в роботу лічильника;

 • безоблікового електроспоживання;

 • самовільного підключення до електричних мереж. 

Важливо: Якщо споживачем ненавмисно (при виконанні поруч якихось робіт) або вимушено (при ліквідації аварії) було пошкоджено пломби, індикатори, вузол обліку чи його складові, для запобігання складання Акту та здійснення нарахувань за ним він має терміново, письмово, із підтвердженням отримання, повідомити про це до ОС.

Як складається Акт та на що звернути увагу під час процедури?

Акт складається на місці виявлення порушення. Обов'язково у присутності споживача. У ньому має бути зазначено:

 • що саме було порушено, обов'язково з посиланням на відповідні норми Правил; 

 • всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметри; 

 • схему підключення електроустановки та її графічне зображення із зазначенням меж балансової належності і характеристик всіх проводів;

 • параметри комутаційних апаратів (номінальна сила струму спрацювання);

 • фазування лічильника.

Акт не має містити незаповнених граф та виправлень. Все повинно бути описано чітко, однозначно, без можливості подвійного тлумачення. Також має бути наведена інформація про заходи, яких було вжито або необхідно вжити для усунення порушення.

Акт підписується представниками ОС, що здійснювали перевірку, та споживачем. 

Ви можете відмовитися підписати Акт, про що у ньому буде зроблено відповідно відмітку. Проте це не зробить Акт недійсним. Він вважатиметься дійсним, якщо на ньому будуть підписи більше одного представника ОС та незацікавленої особи. Підпис цієї особи може бути замінений матеріалами відеозйомки, що підтверджують відмову споживача підписувати акт. 

Рекомендація: споживачу не слід відмовлятись від підписання Акту. У разі незгоди з його складанням, треба чітко та обгрунтовано (із письмовим відображенням в Акті) зазначити її причини, написати свої зауваження, надати докази своєї правоти тощо. 

Цікаво: Як відбувається приєднання до електричних мереж?

Порядок розгляду Акту

Розгляд Акту здійснюється на засіданні комісії з розгляду актів, яка складається щонайменше з трьох представників ОС. Зазвичай на засідання комісії додатково запрошуються представники Держенергонагляду та НКРЕКП. 

На наш погляд, присутність Споживача - обов'язкова! Потрібно буде довести до комісії аргументоване обгрунтування своєї незгоди з Актом. Про дату засідання Споживач має бути повідомленим щонайменше за 7 календарних днів. Якщо, за умови належного повідомлення, він не буде присутнім на засіданні - Акт буде розглянутий без його участі.

Звісно, ви можете бути на засіданні із захисником, який підготує ваші аргументи.

Рішення комісії оформляється протоколом, у якому відображаються зміст окремої думки учасників комісії та стислий зміст рішення. Його копія надається споживачу.

У разі прийняття комісією рішення про причетність споживача до зазначених в Акті порушень, у протоколі зазначаються відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. При цьому, разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії та рахунок для його оплати. 

Строк оплати - 30 днів.

Важливо: Якщо Акт не розглянуто комісією протягом 60 календарних днів від дня його складення, він буде скасований. Виключенням є необхідність проведення експертизи пломб, індикаторів, лічильників тощо для встановлення факту порушення. У цьому разі термін розгляду відраховується від дати отримання ОС результатів експертизи.

Повторний розгляд Акту комісією можливий на підставі звернення споживача, на вимогу Держенергонагляду чи НКРЕКП, або за рішенням суду. 

Рішення по Акту протягом 1 року також може бути переглянуто за ініціативою ОС при отриманні ним даних, які не були відомі на момент ухвалення рішення, але мають суттєве значення.

Споживачу надано право оскарження спірних питань щодо складання та розгляду Акта до Держенергонагляду, НКРЕКП та суду. 

У разі незгоди споживача з Актом та нарахуваннями або відмова від їх сплати, ОС має доказати наявність факту порушення та правомірність нарахувань у суді. 

Важливо: Несплата споживачем нарахувань за Актом є підставою для припинення йому електропостачання, але воно не може бути здійснено до прийняття судом рішення, яким буде підтверджений факт порушення та правомірність нарахувань.   

Дії споживача при складанні та розгляді Акту

При складанні щодо споживача Акту фахівці нашої компанії рекомендують:

 • Не відмовлятись від підпису Акту, а зазначити у ньому про свою незгоду та її обгрунтування.

 • У випадку сумніву в наявності підстав для складання Акту, потрібно оскаржити його до контролюючих органів або суду.

 • Не ігноруйте засідання комісії з розгляду Акту. Потрібно повідомити на ньому про свою незгоду, навести відповідні обгрунтування та наполягати на долученні викладеної на папері позиції споживача до протоколу засідання.

 • У випадку сумніву в рішенні комісії, оскаржуйте його до контролюючих органів або суду.  

 • У випадку згоди з наявністю порушення,  ретельно перевіряйте вірність його кваліфікування та здійснених нарахувань. При виявленні помилок або невідповідності, потрібно звернутись до ОС, контролюючих органів та суду.

Ви можете звернутися з оскарженням до наступних органів:

НКРЕКП - щодо додержання ОС вимог чинного законодавства при складанні та розгляді Акту і здійсненні нарахувань за ним.

Держенергонагляд - щодо обґрунтованості технічного аспекту наведених в Акті порушень.

Фахівці нашої компанії, при виникненні у Клієнта зазначених обставин, можуть запропонувати ряд послуг, які звільнять його від необхідності самостійного вивчення нормативних документів та суттєво підвищать якість, а відповідно й результативність звернень, претензій та скарг. А саме:

 • Консультування щодо складеного Акту та нарахувань за ним;

 • Оцінка додержання процедури при складанні Акту.

 • Оцінка додержання процедури при розгляду Акту.

 • Оцінка здійснених нарахувань затвердженій методиці.

 • Написання звернень до ОС щодо порушень при складанні Акту, його розгляді та здійсненні нарахувань.

 • Написання скарг до контролюючих органів з зазначених питань.

 • Контроль проходження звернень та скарг.

 • Аналіз відповідей оператора системи та контролюючих органів з наданням висновків споживачу.

 • Підготовка систематизованих матеріалів та висновків для звернення до суду.

Важливо! Робота з Актом та проходженням перевірок - лише частина роботи наших фахівців в рамках надання послуг промисловим споживачам електроенергії. 

Повний перелік та вартість послуг ви можете дізнатися тут.

На нашій сторінці послуг ви знайдете повну інформацію про те, як відбувається приєднання до електричних мереж, та як захистити себе Споживачу електроенергії.

Дата публікації: 08/07/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: