Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії: порядок укладання

Вартість послуг:

від 15000 грн
Супровід
Захист інтересів промислового споживача електричної енергії
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Після приєднання споживачем нової електроустановки до енергосистеми або придбання (отримання у користування) діючої, перед ним постає питання укладання з оператором системи розподілу (далі - ОС) договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі - Договір). 

Споживання електричної енергії без укладання Договору є неможливим. На його підставі ОС здійснює транспортування електричної енергії споживачу та його наявність є обов'язковою умовою для укладання договору з електропостачальником і отримання електричної енергії.

Основні умови Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії

До основних умов договору належать:

 • перелік точок розподілу, через які споживається електрична енергія;

 • приєднана та дозволена до споживання потужність за кожною точкою;

 • ступінь напруги у точках розподілу;

 • категорія надійності електрозабезпечення;

 • режим роботи електроустановки;

 • порядок розрахунку платних втрат електричної енергії у випадку встановлення приладу обліку не в точці розподілу;

 • порядок розрахунків споживача за послуги з розподілу електричної енергії;

 • порядок розрахунків споживача за перетікання реактивної електричної енергії (якщо такі розрахунки здійснюються у рамках Договору);

 • порядок припинення та відновлення електропостачання;

 • відповідальність сторін за невиконання умов Договору;

 • порядок обмежень та відключень при дефіциті електричної енергії та потужності в енергосистемі.

Цікаво: Приєднання електроустановки до електричних мереж оператора системи розподілу

Порядок укладання Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії

Як наголошують норми Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - Правила), Договір є публічним, розробляється ОС на основі типового та, як правило, укладається шляхом приєднання до нього споживача на умовах паспорту точки розподілу. 

Цей паспорт є документом, що складається ОС та містить відомості про технічні параметри точки розподілу, а саме: 

 • ЕІС-код; 

 • потужність (приєднана та дозволена); 

 • ступінь напруги; 

 • категорія надійності; 

 • межа розподілу тощо. 

Для укладення Договору споживач має надати ОС наступні документи:

 1. заяву про укладення Договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта, реквізитів заявника та наявності паспорта точки розподілу. Форма заяви розробляється ОС та має бути опублікованою на його веб-сайті;

 2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, роздрукований із мережі Інтернет, або копію виписки з нього;

 3. копію документа про право власності/користування об'єктом або земельною ділянкою (у разі відсутності на ній об'єкта);

 4. копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору;

 5. копію декларації про початок виконання будівельних робіт (для укладення Договору на будівельні майданчики) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

 6. довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії.

Інші додатки до Договору, крім паспортів точок розподілу, укладаються за згодою сторін після його укладання.

Водночас, норми Кодексу систем розподілу (далі - Кодекс) обумовлюють дещо іншу процедуру, яка передбачає укладання Договору виключно у паперовій формі. Зокрема, ним передбачено:

 1. Подання заяви за 20 робочих днів до дати початку отримання послуг з розподілу із зазначення у ній даних про споживача, ЕІС-кодів точок обліку, дозволеної потужності, категорії надійності електропостачання та його режиму. До заяви додаються передбачені Правилами документи.

 2. Повідомлення ОС заявника про відмову у задоволенні заяви з зазначенням її причин (наприклад, поданий не повний комплект документів). Висунення ОС додаткових зауважень надалі не допускається.

 3. Усунення споживачем зауважень.

 4. Надання ОС на підписання споживачу двох примірників договору (упродовж 7 робочих днів з дати усунення зауважень, або 14 робочих днів для споживачів з потужністю 150 кВт та більше).

 5. Підписання споживачем та повернення до ОС підписаних двох примірників Договору протягом 20 календарних днів.

 6. Підписання ОС Договору та повернення споживачу його примірника протягом 3 робочих днів.

На практиці ці суперечливі норми зазвичай застосовуються ОС так:

 1. Спочатку між ОС та споживачем у паперовій формі оформляються усі додатки до Договору, що обумовлюють межі балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, приєднану та дозволену потужності, місця встановлення приладів обліку та їх типи тощо.

 2. Після цього ОС заповнює та надає споживачу на підпис заяву-приєднання до Договору.

 3. Споживач підписує цю заяву та, у разі надання, текст Договору у паперовій формі.

 4. Після цього Договір є укладеним, споживач може отримувати послуги з розподілу, укладати договір з електропостачальником та отримувати електричну енергію для задоволення власних потреб.

Оскарження такого порядку, як правило, результатів не дає, оскільки ОС посилається на інші нормативні документи, про які не згадується у Правилах та Кодексі, та вимагає їх виконання (наприклад, призначення відповідальної за електроустановку особи з документальним підтвердженням її кваліфікації тощо).

На передбаченій Правилами процедурі споживач може наполягати у випадку зміни власника електроустановки за наявності оформленого паспорта точки розподілу та відсутності змін її технічних параметрів. Але йому треба бути готовим до оскарження відмови ОС, якщо така буде.

При вирішенні задачі з укладання Договору наші фахівці керуються насамперед принципом розумності та максимально можливої безпечності для клієнта запропонованих ОС умов і процедури укладання. 

Це дозволяє дещо скоротити строки, які зазвичай є важливими для Клієнта. Такий підхід дозволяє не вплутуватись у дрібні сутички з ОС з непринципових питань,  що прискорює процес, але потребує обізнаності у нормативній базі та досвіду у її застосування, якими володіють фахівці нашої компанії.    

Ми допоможемо розібратися в тому, як це працює на практиці, та як процедура виглядатиме саме для вас.

До підстав у відмові в укладенні Договору Кодекс відносить: 

 • відсутність приєднання електроустановки до системи розподілу або приєднання з порушенням вимог Кодексу;

Важливо: Споживачу, що купує діючу електроустановку, рекомендується переконатися у тому, що вона приєднана у встановленому порядку та виконання приєднання відповідає узгодженій ОС проєктній документації.

 • зазначення у заяві потужності вище, ніж обумовлена при приєднанні електроустановки;

 • недостатня пропускна спроможність системи для забезпечення замовленої потужності;

З цією причиною споживач зазвичай не стикається, оскільки процедура приєднання електроустановки передбачає створення достатньої пропускної спроможності.

 • невідповідність засобів обліку вимогам чинного законодавства;

 • розташування електроустановки з порушенням вимог Правил охорони електричних мереж. 

Цікаво: Споживач електричної енергії, як учасник ринку

Проблемні питання при укладенні Договору

Ось найрозповсюдженіші:

 • труднощі із фіксування дати подання заяви, що унеможливлює подальше наполягання на додержанні строків її розгляду та недопустимості висування додаткових зауважень; 

Вирішується направленням пакету документів засобами поштового зв`язку з описом вкладення та підтвердженням вручення.

 • неузгодженість норм законодавства щодо порядку укладання Договору; 

Рекомендується оцінювати обґрунтованість зауважень ОС та, у випадку виявлення їх протиправності, оскаржувати до відповідних контролюючих інстанцій та/або суду.

 • недодержання ОС затверджених чинним законодавством строків розгляду заяви та укладання Договору; 

Рекомендується оскаржувати до відповідних контролюючих інстанцій.

 • висування ОС необгрунтованих вимог при оформленні документів, що передують укладанню Договору. 

Рекомендується оскаржувати до відповідних контролюючих інстанцій.

З урахуванням того, що проблемні питання можуть носити різноманітний характер, а Договір буде основним документом, за яким будуть визначатись відносини споживача та ОС, і вирішуватись супутні суперечки, для споживача важливо та доцільно бути обізнаним у процедурі його укладання, або звернутись для супроводження цього процесу до відповідних фахівців.

Договір є важливим документом, умовами якого споживачу не варто нехтувати. Саме тому ми пропонуємо свої послуги з контролювання його умов та організації процесу укладення.

Наша компанія може запропонувати наступну допомогу своїх фахівців:

 • супровід та консультування  у процесі укладання Договору;

 • заповнення заяви;

 • оскарження неправомірних дій ОС в процесі укладання Договору;

 • аналіз умов договору та надання висновків щодо нього тощо.

Не знайшли відповідь на своє питання?

Вартість юридичної консультації тут.

Все про діяльність на ринку електроенергії тут.

Все про захист прав споживача електроенергії тут

Дата публікації: 20/06/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: