Юридична компанія «Правова Допомога»Публікації нашої юридичної фірмиКоментарі щодо законодавстваВикористання факсиміле у фінансово-господарській діяльності. Частина 2

Використання факсиміле у фінансово-господарській діяльності. Частина 2

Дана стаття є другою в серії публікацій про використання факсимільного підпису. У попередній статті розглядалися загальні питання даної проблематики.

Найбільш проблематичною є ситуація із застосуванням факсиміле для підписання первинних і розрахунково-касових документів. Це особливо важливо, оскільки специфіка оформлення цих документів впливає на величину об'єкта оподаткування, регламентує процес отримання і витрачання грошових коштів.

Термін «первинні документи» закріплений в Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р № 88. Згідно п. 2.1 даного Положення, первинні документи - це документи в письмовій або електронній формі, які фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Згідно п. 2.5. Положення № 88 використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства. Пункти 2.8 і 2.9 Положення № 88 закріплюють важливу норму про те, що додаткові вимоги до порядку складання первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, використання факсимільного підпису при оформленні первинних документів допускається, якщо на це немає прямої чи непрямої заборони, встановленої нормативно-правовими актами.

Законодавством України чітко обумовлені випадки, коли застосування факсиміле не дозволяється. Нижче наведено перелік таких документів і нормативно-правовий акт, який регулює відповідний порядок оформлення:

- Грошові чеки - п. 1.9. глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 р № 174;

- Розрахункові документи - п. 2.8 глави 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р № 22. У цій Інструкції під розрахунковим документом розуміється документ на паперовому носії, що містить доручення (вимогу) про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;

- Розрахункові чеки - п. 7.6. глави 7 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р № 22;

- Платіжні доручення - п. 2.2. глави 2 Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період», затвердженого Постановою Правління НБУ від 23.12.2003 р № 577;

- У видатковому касовому ордері розписується особа, яка отримує готівку з каси - п. 3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р № 637. Виняток становить одержання грошових коштів за дорученням;

- Вексель - ст.5 Закону України від 05.04.2001 р № 2374-III «Про обіг векселів в Україні»;

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах - п. 2.1. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах і банківських металах, затверджене постановою Правління НБУ від 28.07.2008 р № 216;

- Податкові накладні та податкова звітність - Наказ ДПС України №1047 від 22.11.2012 «Про затвердження узагальнюючої податкової консультації з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності».

Виходячи з даної консультації, інші документи (рахунки, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та ін.) можуть підписуватися за допомогою факсиміле. Щоб уникнути конфліктів з податковими органами застосування факсиміле слід закріпити якимось документом, про що докладно розповідалося в першій частині консультації.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість

Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Пов'язана практика Послуги по темі статті
0 800 210 915