ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваЯк зареєструвати неприбуткову організацію

Як зареєструвати неприбуткову організацію


Згідно Податкового Кодексу, неприбутковою (некомерційною) організацією (далі НПО) є юридична особа, яка відповідає визначеним вимогам і включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Про особливості і види неприбуткових організацій ми вже писали в попередньому коментарі.

Кoжний вид НПО має пeвну прoцeдуру щoдo зaснувaння та рeєстрації. Але враховуючи вимоги зaкoнoдaвствa, можнa виділити зaгaльнi етaпи  створeння НПО.

Перше, що потрібно зробити, - це провести установчі збори. Їх результат оформлюється протоколом. Він має містити дані про місце та дату проведення установчих зборів, осіб, які брали участь у них, вид НПО, мету її діяльності, назву НПО, її місцезнаходження, рішення щодо затвердження статуту, відомості про обраних керівника та органи управління, а також інші відомості, що стосуються як утворення, так і діяльності НПО. Обов’язковою умовою заснування НПО є затвердження установчого документу – статуту. Про вимоги до статуту, визначенні чинним законодавством, ми вже писали в попередньому коментарі.

Другим етапом створення НПО можна визначити підготування необхідного, чітко визначеного законодавством, пакету документів та подання їх для здійснення процедури державної реєстрації.

Згідно Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань» потрібно надати такі документи:  

 • заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи - НПО;
 • примірник оригіналу або копію, яка повинна бути нотаріально засвідчена, рішення засновників, іноді це може бути рішення державного органу про заснування НПО;
 • реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах;
 • статут НПО, який повинен бути пронумерований, прошитий і підписаний;
 • відомості про керівні органи;
 • заяву для включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (на розсуд заявника).
Форма заяви  затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 р. «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Вона підписується заявником, яким  можуть бути засновник  або уповноважена ним особа. Якщо заява подається поштовим відправленням, то справжність підпису повинна нотаріально засвідчуватися.

Отже, після підготовки необхідного пакету документів, наступним етапом є подання його для проведення реєстрації до державного реєстратора за місцем знаходження НПО. Також слід зазначити способи подання документів: паперова та електронна форми. У паперовій формі документи подаються або заявником особисто, або поштовим відправленням. Для подання документів в електронній формі функціонує портал електронних сервісів.

Якщо заявник обрав подання документів саме в паперовій формі, то їх приймання відбувається за описом. Примірник даного опису надається заявнику з відміткою про дату отримання документів та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Доречно звернути увагу, що громадське об’єднання, яке є одним з найпоширеніших видів НПО, підлягає державній реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі пропущення даних строків, воно не буде вважатися утвореним.

Подані документи розгядаються реєстратором у відповідні, визначені законодавством, терміни:
 • для юридичних осіб - протягом доби після отримання документів та здійснення певних реєстраційних дій, але не враховуються вихідні та святкові дні;
 • для творчої спілки, політичної партії - 30 робочих днів, починаючи з дня подачі документів для здійснення державної реєстрації;
 • для професійної спілки, організації роботодавців –15 робочих днів;
 • для громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи - не більше трьох робочих днів.

Якщо немає підстав для зупинення розгляду поданих документів для реєстрації або взагалі відмови її проведення, то вноситься запис до Єдиного Державного Реєстру. Потім формуються виписки, а згодом відбувається їх публікація на порталі електронних сервісів.

Заявнику, за його  бажанням, видається виписка з Реєстру у паперовій формі, за умови, що така ж форма була й при подачі заяви для реєстрації. Виписка у паперовій формі надається з підписом особи, що здійснила реєстрацію, та печаткою.

Так як НПО не є платниками податку на прибуток, то наступним етапом є подання відповідних документів до Державної фіскальної служби  для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
НПО повинна подати:

 • заяву встановленої форми - 1-РН; 
 • копії установчих документів (в основному ними являються статути). Вони повинні бути підписані керівником або представником НПО, а також, за наявності, містити печатку. Але виключенням є ті установчі документи, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Способи подання НПО зазначених документів:
 • особисто, обов’язково з документальним підтвердженням, керівником або представником НПО, а також уповноваженою особою;
 • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • в електрoнній фoрмі зaсобами електронного зв’язку. При цьому повинна бути дотримана умова реєстрації електронного підпису у визначеному законом порядку підзвітних осіб, якщо при цьому установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до законодавста;
 • додатком до заяви для здійснення державної реєстрації НПО. Технічний реєстратор Єдиного державного реєстру передає її в електронній формі у визначеному порядку до органів Державної фіскальної служби. При цьому також передаються відомості про дeржавну реєстрацію утворення юридичної oсоби.

Розгляд реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї відбувається у строк не більше 14 календарних днів з дня їх одержання контролюючим органом. На основі розгляду та його результату приймається відповідне  рішення: НПО включається до Реєстру або відмова у включенні НПО до нього. Рішення закріплюється у відповідній формі в двох примірниках. Один примірник надається НПО, а інший - залишається в контролюючому органі.  

Якщо прийнято рішення у відмові, то воно не позбавляє право НПО виправити недоліки та знову подати до контролюючого органу необхідний пакет документів для отримання статусу неприбутковості і внесення до Реєстру. Разом з включенням до Реєстру, контролюючим органом здійснюється присвоєння НПО ознаки неприбутковості  за окремими групами.

Отже, заснування НПО здійснюється у декілька етапів, що чітко регламентовані чинним законодавством.


Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті