Послуги по темі
даного матеріалу: Юридичне обслуговування неприбуткових організацій Реєстрація змін у громадській організації Реєстрація громадської організації Реєстрація профсоюзу Реєстрація Благфонду Реєстрація релігійної організації Акредитація філіалу НО Зміни у Благфонді Внесення змін до статуту громадської організації Підготовка документів (Благфонд) Статус неприбутковості Реєстрація партії

Volodymyr Misyurak
Lawyer

Не знаєте як отримати ліцензію? Я можу допомогти вам в цьому питанні!
Зателефонуйте нам:

0 800 330 967

або натисніть:

Консультація юриста
ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваНеприбуткові організації. Види та нормативне регулювання.

Неприбуткові організації. Види та нормативне регулювання.

Незалежно від форми власності усі юридичні особи щодо отримання прибутку поділяються на прибуткові організації (суб’єкти підприємницької діяльності,комерційні організації) та неприбуткові організації.

Поняття «неприбуткова організація»  закріплено Податковим Кодексом України. До внесення змін до Податкового Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації визначалися як підприємства, установи й організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством. Законом  №652 від 17.07.2015 дане поняття було викладено в новій редакції. Згідно пп.14.1.121 Податкового Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації — неприбуткові підприємства, установи й організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ.

Вимоги до неприбуткових організацій

Пп. 133.4.1 Податкового Кодексу визначено вимоги до організації для отримання статусу неприбутковості:

 • утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
 • установчі документи якої передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджетув разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення);
 • унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

І найголовніше згідно пп. 133.4.2: доходи (прибутки) неприбуткової організації мають використовуватися  винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Основна відмінність від прибуткових (комерційних) організацій: комерційна організація засновується виключно заради  отримання прибутку і є платником податку на прибуток, а неприбуткова – мети одержання матеріальної вигоди не переслідує. Некомерційна організація  в основному засновується для формування сприятливих умов життя людей і досягнення суспільно значущих соціальних благ.

Види некомерційних організацій

Види неприбуткових організацій згідно із пп. 133.4.6 Податкового Кодексу:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації й інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи (із першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку й такий житловий будинок споруджувався чи придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання й організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 Податкового Кодексу.

Кожний вид неприбуткової організації регулюється відповідним законодавством.

 

Вид неприбуткової організації

Законодавчий документ, що регулює діяльність неприбуткових організацій

Благодійні організації

Закон України від 05.07.2012р.  "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Релігійні організації

Закон УРСР  від 23.04.1991р.  "Про свободу совісті та релігійні організації"

Творчі спілки

Закон України від 07.10.1997р. "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"

Громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди

Закон  України від 22.03.2012р.  "Про громадські об'єднання"


Садові, дачні, гаражні кооперативи, житлово-будівельні кооперативи

Закон України від 10.07.2003р.  «Про кооперацію»


Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків

Закон України  від 29.11.2001р.  "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"


Професійні союзи, їх об'єднання  та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом

Закон України від 15.09.1999,  "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"


Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Закон  ВР України від 17.07.1997р.  "Про сільськогосподарську кооперацію"


Неприбуткові організації не розраховують податок на прибуток, не подають декларацію за ним і відповідно не сплачують його, але водночас статус неприбутковості не звільняє від подання звітності. Неприбуткові підприємства, установи й організації, визначені п. 133.4 ПКУ, із набранням чинності Законом № 652 повинні подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за відповідною  формою у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Звіт призначений для того, щоб контролювати витрачання доходів (прибутків), адже при порушенні цілей використання доведеться сплатити податок і стати платником податку на прибуток на загальних підставах.

Найбільш поширеними видами неприбуткових організацій є громадські об’єднання та благодійні фонди.

Згідно Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. У попередньому коментарі ми вже писали про форми та види громадських об’єднань,закріплених чинним законодавством. Також був присвячений коментар про основний установчий документ – статут, та  вимоги, що до нього ставляться.

Благодійна організація  — юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації». Вона розробляє власну благодійну програму, яка є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям організації. Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті