Форми та види громадських об'єднань

Нове в законодавстві щодо громадських об'єднань

Право на об’єднання є одним з основних прав людини, адже забезпечує функціонування інституту громадянського суспільства. Вперше дане право в незалежній Україні було закріплено Законом України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. З розвитком суспільних відносин цей закон був визнаний таким, що не відповідає сучасним вимогам і європейським стандартам. З 1 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про громадські об’єднання», яким було введено ряд юридичних новацій, а саме :

 

 • спрощення державної реєстрації громадських об’єднань, яка є безкоштовною. Лише за внесення змін до статуту, структури та складу керівних органів громадського об’єднання стягується плата;
 • обмеження підстав відмови в реєстрації громадських об’єднань, а також було скорочено термін їх реєстрації (тепер 7 днів);
 • зняття обмежень щодо захисту інтересів виключно своїх членів;
 • надання права діяти на всій території України;
 • статус «всеукраїнських» для громадських організацій зберігається, але його підтвердження є виключно добровільною справою;
 • приведення положень з контролю за діяльністю громадських об’єднань до європейських стандартів;
 • закріплено вичерпний перелік підстав для ліквідації громадських організацій;
 • право на здійснення громадською організацією господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань. Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність не тільки через створені ними підприємства і товариства, але й безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті громадського об’єднання, сприяє її досягненню та передбачена статутом;
 • громадські організації та громадські спілки можуть здійснювати свою діяльність як юридичні особи приватного права, так і без статусу юридичної особи.

Згідно статті 1 даного Закону громадське об’єднання визначається як «добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів». Тобто, громадські об’єднання є певними спільнотами, що мають за мету спільними зусиллями захищати права й свободи, забезпечувати задоволення суспільно необхідних інтересів. Докладніше про новели Закону від 2013 року в матеріалі нашого юриста.

Форми громадських об'єднань

Згідно Закону України «Про громадські об’єднання» організаційно-правовими формами громадського об’єднання є громадська організація та громадська спілка. Відповідно до вимог статті 1 громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, а громадська спілка відповідно також визначається як громадське об’єднання, але засновниками якого є саме юридичні особи приватного права, а членами можуть бути як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи. Тож основні відмінності між формами громадського об’єднання полягають у вимогах щодо засновників та членства.

 

Критерії

Громадська організація

Громадська спілка

Засновники

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

Юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.

Обмеження щодо засновників


не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.


Засновниками не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення; не можуть також бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа; юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції

Члени(учасники)


особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.


можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

Кількість засновників


Не менше двох осіб.


Не менше двох осіб.

Члени (учасники)


Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.


1. Юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.
2. Фізичні особи.

Змішана участь


Не передбачена- лише фізичні особи.


Як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи.

 


Організаційно-правова форма громадського об’єднання також є обов’язковою складовою його найменування, тобто вона є загальною назвою громадського об’єднання.

Чи є громадське об'єднання юридичною особою?

Громадські об’єднання можуть бути утворені зі статусом юридичної особи, або без такого статусу. Відмінність між ними полягає у обсязі прав і обов’язків.

Відповідно Цивільного кодексу України, юридична особа - це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Отже, громадське об’єднання із статусом юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, але при цьому не слід забувати, що певна підприємницька діяльність може стати підставою для скасування статусу неприбутковості;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійснені державної регуляторної політики;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • утворювати товариства чи підприємства, які можуть бути виконавцями державного замовлення відповідно до законодавства.

Разом з тим на громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) покладається обов’язок вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах Державної фіскальної служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до законодавства.

Статус громадської організації чи громадського спілки

Зазнав змін й статус громадських об’єднань, адже Закон України «Про громадські об’єднання» не містить норму про класифікацію статусу щодо території діяльності громадських об’єднань. Тобто вже відсутній обов’язковий поділ об’єднань за територіальним статусом: на всеукраїнські, місцеві та міжнародні. Діючий нормативно-правовий акт визначає, що громадські об’єднання можуть мати «дитячий», «молодіжний» і «всеукраїнський» статуси. Значення всеукраїнського статусу дещо відрізняється від «попереднього».

Відповідно до статті 19 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об'єднання може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило цей статус у встановленому порядку. Отже, для набуття всеукраїнського статусу вимагається створення відокремлених підрозділів громадським об’єднанням у більшості, тобто не менбш ніж в 14, адміністративно-територіальних одиницях України. Також підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання і відмова від такого статусу відтепер є добровільними. Для підтвердження всеукраїнського статусу або відмову від нього громадське об'єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті