Спільне використання електромереж промислового споживача: як отримати компенсацію від оператора системи

Вартість послуг:

від 15000 грн
Супровід
Захист інтересів промислового споживача електричної енергії
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Схема приєднання електроустановок споживачів (далі - субспоживачі) до електричних мереж інших споживачів (далі - Основні споживачі) є доволі поширеною. У такому разі точка розподілу електричної енергії субспоживачу встановлюється на балансовій межі електромереж Основного споживача та субспоживача. 

Транспортування електричної енергії мережами Основного споживача забезпечується Оператором системи (далі - ОС) шляхом укладання між ним та Основним споживачем договору про спільне використання технологічних електричних мереж (далі - Договір). 

Відповідно до умов Договору, Основний споживач підтримує задіяне у транспортуванні електричної енергії субспоживачам обладнання у належному технічному стані, а ОС компенсує йому витрати на це.

Утримання цих мереж у задовільному стані потребує певних витрат, частина яких має компенсуватись споживачу оператором системи. Для отримання цієї компенсації споживач має скласти, узгодити та щорічно оновлювати кошторис витрат. Відсутність актуального кошторису призводить до неможливості отримання компенсації.

Сьогодні ми поговоримо про те, як промисловий Споживач може отримати компенсацію за використання його електромереж Оператором системи. 

Цікаво: Приєднання до електричних мереж

Укладання Договору та складання кошторису витрат на утримання електромереж спільного використання.

Договір розробляється ОС на підставі затвердженої типової форми. Ініціатором його укладання є Основний споживач.

Укладенню Договору передує складання та узгодження наступних додатків до нього:

 • однолінійна схема електромереж спільного використання;

 • перелік задіяного у ній електрообладнання;

 • розрахунок обсягу умовних одиниць цього електрообладнання;

 • кошторис обґрунтованих витрат Основного споживача на утримання електромереж спільного використання (далі - Кошторис);

 • акти балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, складені між Основним споживачем та субспоживачами;

 • порядок розрахунку плати за спільне використання електромереж;

 • перелік точок розподілу, за якими визначаються обсяг надходження електричної енергії в електромережі спільного використання та обсяг віддачі з них.

Зазвичай укладання Договору здійснюється у наступному порядку:

1. Основним споживачем складаються та узгоджуються з ОС: 

 • однолінійна схема електромереж спільного використання; 

 • перелік задіяного обладнання; 

 • розрахунок обсягу умовних одиниць цього обладнання; 

 • акти балансової належності та перелік точок розподілу.

2. Основним споживачем складається Кошторис. Його складання здійснюється на підставі фактичних витрат на утримання електромереж спільного використання протягом 1 року до місяця подання Кошторису на узгодження до НКРЕКП, зафіксованих у бухгалтерському обліку Основного споживача.

Важливо: НКРЕКП не погодить Кошторис із сумою витрат, яка перевищує визначену відповідно до граничного рівня витрат на утримання 1 умовної одиниці електрообладнання.

3. Кошторис погоджується НКРЕКП. Для цього разом з Кошторисом Основним споживачем мають бути подані: 

 • розшифровка наведених у Кошторисі витрат; 

 • копія Договору або його проект; 

 • узгоджені з ОС однолінійна схема, перелік обладнання та розрахунок обсягу умовних одиниць.

Важливо: погоджений НКРЕКП Кошторис Основний споживач має подати до ОС протягом 30 днів з дати погодження. Термін дії Кошторису складає 1 рік з дати його подання до ОС. 

4. Основним споживачем надається для оформлення з боку ОС проект Договору разом з погодженим НКРЕКП Кошторисом та оформленими раніше додатками. Датою початку дії Кошторису, а відповідно і укладання Договору, є дата його отримання ОС.

Важливо: при зміні протягом строку дії Кошторису суми витрат за ним більше ніж на 5% та/або складу (конфігурації) електричних мереж спільного використання, Основний споживач зобов'язаний подати на погодження зміни до Кошторису.

При спільному використанні електромереж Основний споживач також має право на компенсацію частини технологічних втрат електричної енергії в мережах спільного використання. Це питання не врегульовується Договором, вирішується окремо, але для його вирішення використовуються дані узгодженої у Договорі однолінійної схеми електромереж спільного використання.

Важливо: сума Кошторису не є сумою компенсації. Остання розраховується на підставі суми Кошторису з урахуванням пропорції між обсягами електричної енергії, що надійшла у мережі спільного використання та була віддана з них. 

Якщо ви є Основним споживачем та не отримуєте від ОС відшкодування витрат на транспортування електроенергії субспоживачам - ми допоможемо з його отриманням.

Цікаво: Зміна Споживачем постачальника електроенергії

Проблемні питання при складанні Кошторису

До проблемних питань, що виникають найчастіше, можна віднести:

 • неузгодження ОС у складі однолінійної схеми низки елементів електричних мереж. 

Вирішується Держенергонаглядом за участю представників ОС та Основного   споживача.   Висновки  у  вигляді  акта передаються до НКРЕКП.

 • відмова у погодженні Кошторису НКРЕКП з причини невідповідності наведених у ньому витрат затвердженому відсотковому співвідношенню. 

Вирішується шляхом приведення витрат у відповідність.

 • відмова у погодженні Кошторису НКРЕКП з причини зазначення у ньому суми витрат, яка перевищує граничну (визначену відповідно до граничного рівня витрат на утримання 1 умовної одиниці електрообладнання). 

Вирішується внесенням відповідних змін до Кошторису. 

За вирішенням проблемних питань щодо спільного використання електричних мереж промисловим споживачам можна звертатися до:

 • НКРЕКП - щодо додержання ОС вимог чинного законодавства при укладенні та виконанні Договору, включно із оформленням оновленого Кошторису.

 • Держенергонагляду - щодо спірних питань, які стосуються номенклатури задіяного у спільному використанні електромереж електрообладнання.

Для безперервного отримання компенсації витрат на утримання електромереж спільного використання Основним споживачем має вчасно складатись, узгоджуватись, щорічно оновлюватись та надаватись до ОС Кошторис. Невиконання цього призводить до неможливості отримання компенсації.

Зазначені заходи потребують наявності певних знань та досвіду. Ми пропонуємо дієву допомогу у складанні та погодженні Кошторису. Послуга може включати в себе:

 • складання однолінійної схеми електромереж спільного використання та переліку задіяного обладнання;

 • розрахунок обсягу умовних одиниць електрообладнання спільного використання;

 • складання та погодження в НКРЕКП Кошторису;

 • допомогу у вирішенні питань, що виникають у процесі укладання Договору, складання Кошторису та введення його у дію.

Вартість наших послуг можна дізнатися тут.

Якщо ви бажаєте просто та безпечно пройти процедуру оформлення компенсації за спільне використання ваших електромереж, звертайтесь до нас.

Дата публікації: 21/07/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: