Особливості державної реєстрації релігійних організацій

В Україні Конституцією закріплена свобода віросповідання, що дозволяє громадянам об'єднуватися в релігійні організації для вирішення різних питань, проведення служб і обрядів. Така організація зобов'язана пройти процедуру реєстрації відповідно до законодавства України. Однак, порядок реєстрації різних релігійних утворень і структур має свої особливості.

Питання реєстрації та функціонування в державі даного виду організацій регламентують Закони України «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про держреєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Релігійні організації згідно ст. 7 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», утворюються для забезпечення релігійних потреб громадян, що стосуються сповідування і поширення віри, і функціонують згідно своєї інституційної та ієрархічної структури, вирішують кадрові питання виходячи зі свого статуту (положення).

Вітчизняним законодавством передбачено, що релігійні організації правомочні діяти у вигляді громад, управлінь і центрів, братств, монастирів, навчальних духовних закладів, місій, а також об'єднань, утворених з перерахованих вище релігійних організацій. Релігійні управління або центри представляють релігійні об'єднання. На інші організації, які утворені за релігійною ознакою, положення Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» не поширюються.

Виходячи з вищевказаних норм, можна сказати, що релігійна організація - це об'єднання громадян на добровільній основі для реалізації цілей, зазначених у ст. 7 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

Перелічені в ст. 7 релігійні організації керуються у своїй діяльності статутом або положенням. Розроблений статут (положення) затверджується на релігійних зібраннях, з'їздах або загальних зборах громадян, які вирішили створити організацію. Статут повинен містити основні моменти, які пов'язані з функціонуванням релігійної організації, включаючи її вид, віросповідання, адресу, майновий стан, тощо. Оскільки статут релігійної організації вельми специфічний документ, до його розробки доцільно залучати досвідчених юристів.

Затверджений статут потребує реєстрації виходячи з норм ст. 14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Підставою для реєстрації є відповідна заява.

Реєстрацію статуту релігійної громади проводять Київська міська та обласні державні адміністрації. Слід знати, що релігійна громада для реєстрації свого положення (статуту) повинна складатися не менше ніж з десяти осіб, які досягли повноліття. Статути інших релігійних організацій проходять реєстрацію в Міністерстві культури України.

Рішення з моменту подачі заяви приймається протягом одного місяця. Згідно з українським законодавством, якщо положення або статут суперечать законодавству України, в їх реєстрації може бути відмовлено.

Після реєстрації статуту (положення), здійснюється процедура, яка закріплена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Релігійна організація проходить реєстрацію в органах державної реєстраційної служби і таким чином стає юридичною особою.

Внесення будь-яких доповнень або змін до статуту (положення) релігійної організації вимагає відповідної реєстрації та відбувається аналогічно первинній реєстрації статуту з дотриманням такого ж терміну.

Дата публікації: 15/01/2015
Володимир Гурлов

Про автора

Ім'я: Володимир Гурлов

Посада: Партнер

Освіта: Національна академія СБ України

Знання мов: російська, українська

Електронна пошта: [email protected]

Написати автору

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Наші інші автори

Кузава Власта
Молодший юрист
Іванна Стефанчишена
Помічник юриста