Пропонується призупиняти дію ліцензії за порушення ліцензійних умов

В кінці березня 2017 року до Верховної Ради України був поданий законопроект, яким планується уніфікація положень щодо призупинення дії ліцензії як санкції органу ліцензування за грубе порушення ліцензіатами встановлених законодавством умов здійснення господарської діяльності, що підлягає процедурі ліцензування.

Автори документу звертають увагу на те, що на сьогодні в багатьох органів ліцензування вже є право на зупинення дії виданих ними ліцензій, проте таке право передбачене не для всіх профільних суб’єктів владних повноважень, а тому закон, яким регулюється сфера ліцензування потребує доповнення в цій частині.

Грубість порушення, згідно з представленим законопроектом, характеризується невиконанням отриманого розпорядження про припинення порушення  в установлений контролюючим органом строк чи явним і умисним нехтуванням вимог ліцумов та значною шкодою, завданою державі, екології, фізичним і юридичним особам.

При цьому законопроектом передбачено, що для кожного виду діяльності повинен бути встановлений вичерпний за своїм характером перелік грубих порушень, який вноситься в ліцензійні умови.

Таким чином планується внести зміни не тільки в Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а і в подальшому доповнити профільні ліцензійні умови по кожному виду діяльності згідно з законом.

В частині процедури призупинення дії ліцензії, органу ліцензування надається 10 (десять) робочих днів з дати встановлення підстав для призупинення дії ліцензії для прийняття відповідного рішення, що має бути вручено особисто ліцензіату або надіслано йому засобами поштового зв’язку з описом вкладення ( в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати  прийняття такого рішення). Дія ліцензії буде вважатись призупиненою з дня, коли ліцензіату було повідомлено про це чи коли він мав дізнатися про призупинення її дії.

Відновлення дії зупиненої ліцензії може мати місце:

  • після закінчення строку, на який органом ліцензування було призупинено дію такої ліцензії;
  • на основі рішення ліцензійного органу за умови усунення порушень, які послужили причиною тимчасового зупинення дії ліцензії;
  • за винесеним рішенням суду.
Дата публікації: 04/04/2017

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: