ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваПорушення авторських прав в Інтернеті: що робити?

Порушення авторських прав в Інтернеті: що робити?

Ще до недавнього часу юристам доводилося проявляти всю свою креативність, щоб зібрати доказову базу у справах про порушення прав інтелектуальної власності в Інтернеті. Дійсно, якщо виявити порушення досить легко, то знайти порушника і долучити до справи підтверджуючі документи непросто: порушення адже відбувається у віртуальному просторі, а законодавство, в особливості - процесуальне, ще не повністю адаптоване до таких умов. Сьогодні ж судова практика, ґрунтуючись на новому досвіді, може і сама підказати як саме позивачам (суб'єктам авторських прав) доводити факт порушення своїх прав, якщо таке порушення виявляється, наприклад, в розміщенні на інтернет-сайтах музичного чи іншого твору без відповідного дозволу.

Звичайно, першим кроком до відновлення своїх прав є визначення винної особи. Допомогти в цьому частково може постанова Вищого господарського суду № 12 від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Важливим аспектом також є правильне формулювання позовних вимог, щоб не тільки відновити права, але і відшкодувати збитки. У цьому плані корисно буде проаналізувати наявну практику щодо вирішення аналогічних справ.

Не менш важливо - надати суду належні і допустимі докази порушення своїх прав. Тобто, необхідність чітко опрацювати алгоритм створення перед судом загальної картини: від факту порушення та його виявлення в просторах Мережі до визначення особи, винної у такому порушенні.

Веб-сторінки, враховуючи положення ч.1 ст. 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", є електронними документами, які фізично не можуть бути доставлені до суду, проте вони можуть містити відомості про обставини, що мають значення для справи (наприклад, якщо вони виступають об'єктами авторського права чи суміжних прав). Тому ВГСУ в згаданій вище постанові робить висновок, що суд з урахуванням конкретних обставин справи не позбавлений права провести огляд і дослідження цих доказів у місці їх знаходження з фіксацією відповідних процесуальних дій в протоколі.

Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою зацікавленою особою сайту, щодо якого є відомості про використання його з порушенням авторських або суміжних прав. Такий запис, здійснений на електронному або іншому носії (жорсткому диску, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі.

Додатково в якості письмових доказів можна представити довідки або відповіді, отримані від провайдерів та мережевих пошукових служб.

Роздруківки інтернет-сторінок самі по собі не можуть бути доказом у справі. Але якщо відповідні документи видані (засвідчені) установою або спеціально уповноваженою особою і скріплені офіційною печаткою на території однієї з держав - учасниць СНД, то відповідно до статті 6 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (від 20.03.92) вони на території України мають доказову силу офіційних документів. Аналогічний міжнародний документ є і в цивільному процесі: Конвенція «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» 1993 року.

Керуючись зазначеними документами, а також ґрунтуючись на законодавстві конкретної країни, можна представити суду такі докази, добути або оформити які в Україні поки не представляється можливим. Так, у практиці нерідкі випадки, коли в якості доказу надаються протоколи огляду веб-сайтів, засвідчені нотаріусами з Росії, оскільки Основи законодавства РФ про нотаріат передбачають можливість нотаріусам забезпечувати докази, що вимагаються для ведення справ в органах інших держав, в тому числі за допомогою складання протоколу огляду веб-сторінок. Можливо, в Україні з'явиться аналогічна норма, але до того часу залишається використовувати «транскордонний» спосіб доказування.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті